Ehdot

Nämä ovat yleisiä käyttösääntöjä, joita sovelletaan palveluihimme ja tilaajillemme. Tästä eteenpäin henkilölle, joka ostaa jonkin Neolo.com-palvelun, käytetään nimitystä "tilaaja". Sopimuspalvelun käyttö edellyttää seuraavien ehtojen täydellistä hyväksymistä:

1 - Sisältö

Neolo.com-palvelun kanssa sovittuja palveluita on käytettävä yksinomaan laillisiin tarkoituksiin. Kaikkien Neolo.com-palvelun kanssa tehtyjen, paikallista, kansallista tai kansainvälistä lakia rikkovien palvelujen käyttö on ehdottomasti kielletty. Käyttäessään Neolo.com-palvelun kanssa tehtyjä palveluita tilaaja ei voi: levittää tai välittää laitonta, väärinkäyttävää, loukkaavaa, rasistista, loukkaavaa tietoa tai muun tyyppistä epäilyttävää tietoa valokuvien, tekstien, mainosbannereiden tai linkkien kautta ulkoisille sivuille, samoin kuin julkaista, lähettää, jäljentää, levittää tai hyödyntää sellaista tietoa tai ohjelmistoa, joka sisältää viruksia tai muuta haitallista komponenttia, ohjelmistoa tai muuta materiaalia, joka ei ole alkuperäistä (laittomasti valmistettu), loukkaa immateriaalioikeuksia, julkaise tai luovuta materiaalia tai resursseja hakkeroinnista, murtamisesta tai muusta sellaisesta tiedosta, jota Neolo.com pitää sopimattomana. Järjestelmän käyttö laittomiin tarkoituksiin antaa Neolo.com: lle mahdollisuuden keskeyttää sovitut palvelut ilman erillistä ilmoitusta. Jos haluat ilmoittaa palvelusta tai verkkotunnuksesta, jota käytetään laittomiin tarkoituksiin, ota yhteyttä tutkimusosastoomme osoitteessa abusos@neolo.com

2 - Palvelun epääminen tai peruuttaminen

Neolo.com pidättää oikeuden kieltäytyä keskeyttämästä tai peruuttaa tilaajan tekemiä palveluita ilmoittamalla tai ilman ennakkoilmoitusta, jos tilaaja harjoittaa käyttäytymistä tai toimintaa, jota Neolo.com pitää väärinkäytöksenä tai jonkin ehdot, säännöt ja ehdot rikkomuksena paljastetaan täällä, ennakkoilmoituksen kanssa tai ilman ennakkoilmoitusta ja ottamatta vastuuta seurauksista, jotka voivat johtaa tästä syystä. Tähän tilanteeseen sisältyy myös tapauksia, joissa Neolo.com-sivuston tekninen alue peruuttaa palvelun tilille, jolla tapahtuu toimia, jotka eivät salli muiden käyttäjien asianmukaista toimintaa. Jokainen keskeytystapa arvioidaan ja tarvittaessa asiakas puretaan. Samoin tilaaja hyväksyy ja hänelle ilmoitetaan, että Neolo pidättää oikeuden pysyvästi poistaa, keskeyttää tai peruuttaa tilaajan isännöinnin kaikki sopimussuhteessa olevat palvelut, tiedot tai sisällöt, jos operatiivisista tai kaupallisista syistä se on välttämätöntä eikä muuta ilmoitusta tarvita kuin Seuraavat ehdot. Samoin Neolo.com voi pyytää lisätietoja asiakkaan tilin tarkistamiseksi ja voi käyttää kolmansien osapuolten petoksentorjuntapalveluita (kuten MaxMind) arvioimaan asiakkaan käyttäytymistä. Neolo.com voi pidättää maksun asiakkaalta 30 työpäivän ajan asiakkaille, jotka voidaan luokitella epäluotettaviksi tai jotka eivät tarkista tiliään kelvollisella Neolo.com-tunnuksella

3 - Ohjelmat ja komentosarjat

Jos kyseessä on isäntätilit, joilla on suoritusoikeudet, tilaaja voi asentaa ja suorittaa skriptejä, joita hän pitää sopivina. Neolo.com pidättää kuitenkin oikeuden poistaa tilaajan asentamat skriptit tai ohjelmistot käytöstä, mikä vaikuttaa palvelimien normaaliin toimintaan ja vahingoittaa muita asiakkaita, jotka isännöivät niitä. Toisaalta kaikilla ohjelmistoilla tai sovelluksilla, jotka käyttäjän on asennettu Neolo.com-palvelimille, sekä jaetuille että erillisille palvelimille, on oltava vastaava käyttöoikeus, joka takaa käyttäjän oikeudet. Jos asennettua ohjelmistoa omistavalta yksiköltä pyydetään lisenssin tarkistamista, palvelu keskeytetään, kunnes käyttäjä toimittaa vastaavat käyttöoikeudet mainitulle asennukselle.

4 - Tiedostojen jakelu

Verkkosivustot, joiden tarkoituksena on jakaa ja tallentaa tiedostoja (esim. Valokuvagalleriat, MP3, latausohjelmakirjastokokoelmat, videot, suuret pakatut tiedostot jne.), Harkitaan tapauskohtaisesti. Neolo.com pidättää kuitenkin oikeuden peruuttaa tällaisten tilien jäädyttäminen tai poistaminen. Sivustoa voidaan pitää sisällytettävänä tähän luonnehdintaan, kun yli 5% sen sisällöstä on tarkoitettu arkistoihin jakelua varten. Jos rikkomus tehdään uudelleen, sinun on maksettava 50 dollaria vastaava sakko, jotta sivustosi voidaan aktivoida uudelleen.

5 - liikenne kulunut (kaistanleveys)

Kaikki isännöintisuunnitelmat paitsi rajoittamaton suunnitelma, jota käsitellään nopeasti, sisältävät tietyn määrän kuukausittaista liikennettä. Jos ylität siirtorajan, sinulle ilmoitetaan sähköpostiosoitteelle, jonka määritit pääyhteydeksi, kun rekisteröit palvelusi. Rajoitusta ei voida poistaa, jos sivustosi ylitetään usein, voit pyytää suunnitelman jatkamista suuremman siirtonopeuden saavuttamiseksi ja verkkopalvelun mahdollisten tukosten välttämiseksi.

6 - Isäntäsopimus

Tilaajan ja NEOLO.COM: n väliseen suhteeseen ei liity mitään implisiittistä takuuta tai velvoitetta, jota ei ole nimenomaisesti lueteltu tässä asiakirjassa. Kun suunnitelmaa on pyydetty ja ostotilaustietojen vahvistusviesti on lähetetty, sinulla on 30 päivää aikaa suorittaa vastaava maksu. Palvelun maksamisen jälkeen siitä on ilmoitettava asiakasalueelta, KEN KÄYTTÖÖN ON SIVuston PÄÄSIVALLA, vaihtoehdolla: 'Ilmoita maksusta' aktivoinnin tai Palvelun uusiminen. Maksutietojen syöttäminen ei takaa maksun todentamista, asiakas voi tarkastella maksusi tilaa arvioidun viiveajan määrittämisen jälkeen ASIAKKA-alueelta. Kun maksusi on vahvistettu, sinulle ilmoitetaan siitä sähköpostitse yhteystietosähköpostiin. Jos hallinnollinen osasto ei voi vahvistaa maksuasi, tämä maksuraportti poistetaan, ilmoitus lähetetään sähköpostitse ja sinun on ilmoitettava siitä uudelleen liittämällä skannaus maksukuittisi.

Tilaa palvelu:
Palvelun tilauksen peruuttamiseksi asiakkaan on pyydettävä ja vahvistettava se asiakaspaneelista osoitteessa customers.neolo.com. Jos tätä ei tehdä ja palvelu jatkuu aktiivisena, Neolo pidättää itsellään oikeuden toimia tavalla, jota se pitää tarpeellisena palvelun keräämiseksi.

7 - Luottamuksellisuus

Neolo.com ylläpitää tilaajan toimittamien tietojen luottamuksellisuutta ja turvallisuutta palvelun keräämiseksi tietosuojalaissa kuvatulla tavalla.

8 - Tietojen menetys

Neolo.com ei ole vastuussa palvelimella olevien tietojen katoamisesta, joka johtuu käyttäjistä, järjestelmässämme tapahtuneista vioista tai palvelimillamme olevista päivityksistä tai muusta käsittämättömästä. Käyttäjän vastuulla on säilyttää sivuston varmuuskopio. Käyttäjän vastuulla on myös pitää webmail-järjestelmän sähköpostit vartioituina. Neolo.com tekee myös varmuuskopiot kaikista sivustoista, mutta ei anna siitä takeita. Neolo.com ei tee varmuuskopioita (varmuuskopioita) tileistä, jotka ovat suurempia kuin 35 Gt (35840 Mt). Tilaajan on siksi ryhdyttävä varotoimiin turvatakseen turvansa. Joka tapauksessa asiakkaan on palautettava tai hankittava varmuuskopio hosting-tilistään. maksaa 50 USD työstä, jota tehtävän suorittaminen vaatii.

9 - Verkkotunnuksen siirron viiveet

Neolo.com ei ole vastuussa viiveistä verkkotunnusten rekisteröinnissä ja DNS-siirroissa, jotka ovat aiheuttaneet kolmannet osapuolet tai palvelumme hankkinut käyttäjä.

10 - Maksut ja maturiteetit

Valuuttapohja on USD. Mikäli asiakas ei suorita maksua ja varoittaa siitä asiakasalueen kautta, Neolo.com pidättää oikeuden keskeyttää väliaikaisesti verkkosivusto. Uudelleenaktivointiin on maksettava palvelusi uusimiskustannuksia vastaava summa, ja se aktivoidaan uudelleen vasta, kun maksun akkreditointi on todennettu. Jos maksua ei suoriteta 20 kalenteripäivää vanhenemispäivän jälkeen, sivustosi lopullinen peruutus, jolloin kaikki käyttäjän ylläpitämät tiedot poistetaan vastaavasti. Tällä tavoin käyttäjä menettää kaiken oikeuden vaatia poistettuja tietoja. Palvelu maksetaan kuukausittain etukäteen, vuosittain, neljännesvuosittain tai kuukausittain suunnitelman yksityiskohdat osoittamalla tavalla. Maksuvälineissä, joissa asiakkaan tiedonsiirto on tarpeen suoritetun maksun ilmoittamiseksi ja yksilöimiseksi, Neolo pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai peruuttaa ennaltaehkäisevästi asiakkaan tilin, kunnes asiakas ilmoittaa mainitun maksun ja Neolo.com antaa vahvistuksen kyseisestä maksusta.

selvennystä:

1 - Jos isäntäsuunnitelmaan sisältyy verkkotunnus voimassaolon päättyessä, verkkotunnus ja hosting pysähtyy automaattisesti ja muuttaa tilan vanhentuneeksi. Omistajalla on 10 päivää aikaa maksaa sama Neolo.comin asettamassa uusimishinnassa, ja näiden 10 päivän kuluttua verkkotunnuksesta on maksettava ylimääräinen 90 dollaria (lukuun ottamatta paikallisia verkkotunnuksia, jotka kunkin maan sääntelystä riippuen) sen uusiminen) ja josta asiakas hyväksyy sen, että Neolo.com ei ole vastuussa) plus web-hosting-palvelun uusimishinta niin, että verkkotunnuksen ja isäntätoiminnot aktivoidaan uudelleen. Neolo ei takaa, että verkkotunnus voidaan uusia uusiksi, kun maksu on suoritettu. Jos verkkotunnusta ei voida uusia, Neolo palauttaa tilaajalle verkkotunnuksen uusimisesta maksetun summan, joka ei voi koskaan ylittää 11 U $ D (kertamaksu).

2 - Jos kyse on yksinomaan kansainvälisten verkkotunnusten rekisteröinnistä, verkkotunnus keskeytyy automaattisesti voimassaolon päättymisen jälkeen ja muuttaa vanhentunutta tilaa. Omistajalla on 10 päivää aikaa maksaa sama Neolo.comin asettamalle uusimishinnalle ja näiden 10 päivän kuluttua on maksettava ylimääräinen 90 dollaria plus uusimishinta verkkotunnuksen toiminnan aktivoimiseksi uudelleen. Neolo ei takaa, että verkkotunnus voidaan uusia uusiksi, kun maksu on suoritettu. Jos verkkotunnusta ei voida uusia, Neolo palauttaa tilaajalle verkkotunnuksen uusimisesta maksetun summan, joka ei voi koskaan ylittää 11 U $ D (kertamaksu).

11 - Maksut jaetaan vaihtotilille

Asiakkaan Neolo.com-tilillä toimii modaalisuus: veloitusten ja hyvitysten summa. Tällä tavoin jokainen asiakkaan suorittama maksu laskee ensin hallinnollisesti aktiivisen ja / tai keskeytetyn hallinnollisen palvelun ensimmäisen uusimisen. Jos voimassaoloajanjaksoa koskevia uusimisia ei ole, määrä vähennetään odotettavissa oleviin ostoihin tai määritetään SUOSITTAVAKSI tulevia ostoja tai uusimisia varten.

12 - muutokset

Neolo.com pidättää oikeuden tehdä muutoksia suunnitelmien ja / tai tarjottujen palveluiden ominaisuuksiin ja hintoihin. Kaikki ilmoitukset, jotka vaikuttavat tarjottujen palvelujen teknisiin ominaisuuksiin, tapahtuvat suoraan Internet-sivuillamme. Pelkkä Neolon palveluiden käyttö merkitsee tämän asiakirjan muutosten ja / tai päivitysten hyväksymistä.

13 - Roskapostin vastainen käytäntö (ei-toivotun mainonnan lähettäminen)

Internetin kasvun myötä myös sähköpostin väärinkäyttö kasvaa. Ihmiset ovat erittäin vihaisia roskapostista ja lähettävät valituksia palveluntarjoajille. Tämän vuoksi meidän on otettava tiukka kanta roskapostin suhteen. Tilaaja sitoutuu olemaan välittämättä ei-toivottua mainontaa sähköpostitse tai millään muulla tavalla Internetissä mainostamalla Neolo.com-sivuston ylläpitämiä palveluita, joko kanssamme tehtyjen palvelujen tai muun palveluntarjoajan kautta. Tämän kohdan noudattamatta jättäminen johtaa välittömään keskeyttämiseen ilman erillistä ilmoitusta sopimuksista. Mahdolliset syntyneet kulut veloitetaan käyttäjän tililtä. Jos käyttäjän havaitaan lähettävän roskapostia, tili jäädytetään ja se on maksettava 50 dollaria. - tilin uudelleenkäyttömaksuna. Jos tämä käytäntö jatkuu, tili poistetaan palvelimiltamme ja kuten edellä mainittiin, käyttäjän on vastattava aiheutuneista kuluista ja vahingoista saman palvelimen muille käyttäjille. Kun palvelun keskeyttää SPAM, keskeytysnäyttö sijoitetaan vastaavaan kohtaan. Tämä näyttö poistetaan heti, kun sakko on maksettu.

14 - massapostitus

Raportoidaan, että joukkopostitus ei ole sallittua, koska se vaikuttaa sen palvelimen toimintaan, josta se on tehty. Jos tilaajalla on tietty määrä käyttäjiä, jotka ovat kiinnostuneita saamaan tiettyjä tietoja yrityksestäsi tai palveluistaan, ota ennen vastaavan postin lähettämistä yhteyttä tekniseen alueeseen customers.neolo.com niin, että heille tarjotaan tarvittavat ohjeet, jotta ei syntyisi minkäänlaisia ristiriitoja. Yrityksen tekninen osasto keskeyttää tilin välittömästi, jos postitus tapahtuu joukkopostina. Se palautetaan vasta, kun tilaaja ottaa yhteyttä tähän osastoon tilanteen selventämiseksi ja Neolo.com katsoo, että ei ole vaaraa "kieltää" postipalvelimen IP-osoite tai palvelinten kyllästyminen.

15 - Tietokalastelun torjuntakäytäntö

Palvelun keskeyttäminen ja / tai peruuttaminen ennen tietokalastelun havaitsemista Neolo.com-sivustolta ylläpitämällä "Tietokalastelu" on yksityiskohtaisuus, joka liittyy tietojen hankkimiseen huijauksen ja / tai henkilöllisyysvarkauden toteuttamiseksi. Se koostuu tietojen, kuten luottokorttinumeroiden, salasanojen, tilitietojen tai muiden henkilökohtaisten tietojen, ottamisesta petoksella. Tämän tyyppiset petokset vastaanotetaan yleensä sähköpostien tai ponnahdusikkunoiden kautta. Neolo.com tukee kansainvälisiä organisaatioita Internet-tietojenkalastelun torjunnassa. Jos epäilet, että olet joutunut tietojenkalasteluun, toimi seuraavasti:

 • Ilmoita petoksista heti tekniseen tukeen osoitteessa customers.neolo.com> Ota yhteyttä
 • Anna huijareiden yksityiskohdat, kuten vastaanotetut viestit, toimivaltaiselle viranomaiselle Internet Petosilmoituskeskuksen kautta https://www.ic3.gov. Tämä keskus toimii maailmanlaajuisesti yhteistyössä oikeusviranomaisten kanssa sulkeakseen petolliset verkkosivustot nopeasti ja tunnistaakseen petoksista vastuussa olevat

Jos uskot, että henkilökohtaiset tietosi on varastettu tai vaarannettu, sinun tulee myös ilmoittaa ne FTC: lle https://www.ftc.gov

 • Jos asiakas on suoraan vastuussa, suspensio on lopullinen ja peruuttamaton.
 • Jos Web-tilaan asennettuihin sovelluksiin on tätä tarkoitusta varten käytetty haavoittuvuuksia, sinun on sitouduttava korjaamaan ne ja poistamaan haitalliset tiedostot verkkosivustoltasi.

Uudelleenrikkomuksen yhteydessä sinun on maksettava 50 dollaria vastaava sakko, jotta sivustosi voidaan aktivoida uudelleen, sitoutumalla jälleen korjaamaan haavoittuvuudet ja poistamaan sivustosi haitalliset tiedostot. Jos tilisi käytetään tämän jälkeen uudelleen tähän tarkoitukseen, peruutamme sen lopullisesti ja peruuttamattomasti. Jos haluat ilmoittaa palvelusta tai verkkotunnuksesta, jota käytetään laittomiin tarkoituksiin, ota yhteyttä tutkimusosastollemme kautta abusos@neolo.com

Samoin hosting-suunnitelmat voivat tallentaa yksinomaan verkkosivustoja vastaavat tiedostot. .Zip-, .tar.gz-videoita tai muita laajennuksia, joiden koko on yli 100 Mt, harkitaan heti, ja Neolo.com voi poistaa ne suoraan neuvottelematta asiakkaan kanssa, jotta ylläpidettäisiin web-isäntäpalvelimien vakautta ja ketteryyttä. Sisällön poistaminen ei anna palveluntarjoajalle oikeutta korvauksiin. Suurten tiedostojen (yli 100 Mt) tallentamiseksi asiakkaan on palkattava VPS-palvelu.

16 - rahat takaisin (oikeus palautukseen)

Oikeus pyytää Neolo.comille toimitettujen palvelujen korvaamista suoritetuista palveluista maksetaan vain, kun palvelu vastaa vain yhtä seuraavista suunnitelmista:

 • Suunnitelma 0, Suunnitelma 1, Rajoittamaton suunnitelma, Jälleenmyyjäsuunnitelmat, Ensiluokkaiset suunnitelmat.

Lisäksi, jotta tällaista korvaushakemusta voidaan harkita, on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • Neolo.com on saatava pyyntö ennen alkuperäisen palvelun 30 ensimmäistä päivää. Jos suunnitelmaan tehdään muutoksia, ensimmäisen palvelun ostopäivämäärä otetaan huomioon.
 • Suunnitelman, jota varten MoneyBackia pyydetään, on oltava AKTIIVINEN. Jotta MoneyBack-vaihtoehto voitaisiin vahvistaa, sinun EI pidä pyytää tilauksen lopettamista ennen palautuspyyntöä tai sen aikana.
 • Pyyntö on pätevä vain, jos palvelua ei ole tarjottu tai jos seisokit olivat yli 90% vuodessa siteuptime.com-sivustolla mitattuna. Hallinnollisista kuluista, joita ei korvata, vahvistetaan 15 prosentin lisäysmaksu.
 • Neolo.com ei hyvitä, jos isäntätilit on keskeytetty tekijänoikeusrikkomuksista tai maksuista, jotka on suoritettu PayU- tai Payssion-alustan kautta (sekä luottokortilla että käteisellä). Vain PayPalin kautta suoritetut maksut palautetaan.

Neolo.com arvioi pyynnön saatuaan korvauspyynnön ja noudattanut yllä asetettuja vaatimuksia, ja tarvittaessa summa palautetaan sovitulla tavalla. Korvauksen määrä ei sisällä palkkokuluja, joita käytetään tietyissä maksumuodoissa. Palautus voi kestää 20–40 arkipäivää. SSL: tä, lisenssejä, rekisteröintejä, uusimisia ja verkkotunnuksen siirtoja ei palauteta missään olosuhteissa. Palautusta voidaan pyytää vasta 30 päivän kuluessa palvelun alkuperäisestä sopimuksesta. Mainitun ajan kuluttua käyttäjä hyväksyy, että korvausta ei ole mahdollista.

17 - Verkkotunnuksen rekisteröinti

Sen verkkotunnuksen käsittely, jolle rekisteröinti maksetaan Neolo.com-sivustolle, riippuu saatavuudesta rekisteröinnin yhteydessä vastaavassa yksikössä. Tämä menettely alkaa vasta, kun maksun akkreditointi on vahvistettu. Kun verkkotunnus on käsitelty, verkkotunnuksen merkkejä ei voi muokata, ja sen maksamaa summaa ei voida palauttaa. Suorittamalla mitä tahansa verkkotunnukseen liittyviä toimenpiteitä Neolo.com-sivustossa hyväksyt kansainvälisen yksikön asettamat ehdot. ICANN Neolo.com vahvistaa saatavuuden ostotilauksen täyttöhetkellä vastaavan TLD-operaattorin Whois-palvelimen kautta. Neolo.com ei ole vastuussa TLD-operaattorin WHOIS-tietokannassa olevista tiedoista, koska ne toimitetaan ilman takeita tai takeita sen oikeellisuudesta.

Jos verkkotunnus, jonka asiakas on lisännyt ostotilaukseen, havaitaan käytössä tai kelpaa, vaihtoehtoisen verkkotunnuksen lähetysmahdollisuus annetaan säilyttäen sama laajennus kuin ostossa valittu. Varatun tai virheellisen verkkotunnuksen havaitseminen ja ilmoittaminen tapahtuu, kun verkkotunnuksella on jo vahvistettu maksu- ja rekisteröintivaihe. Ilmoitus tehdään sähköpostitse ohjeineen vaihtoehtoisen nimen lähettämiseksi. Neolo.com voi keskeyttää verkkotunnuksen teknisistä tai hallinnollisista syistä, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus kommunikoida Maksut-alueen kanssa asiakasalueellaan ratkaisua varten. Kun käyttöoikeus päättyy, verkkotunnus pysähtyy automaattisesti ja muuttaa tilan vanhentuneeksi.

Omistajalla on 10 päivää aikaa maksaa sama Neolo.comin asettamalle uusimishinnalle ja näiden 10 päivän kuluttua on maksettava ylimääräinen 90 dollaria plus uusimishinta verkkotunnuksen toiminnan aktivoimiseksi uudelleen. 15 päivän kuluttua verkkotunnuksen vanhentumispäivämäärästä, se poistetaan.

18 - Verkkotunnuksen uusiminen

Vain verkkotunnukset, jotka Neolo.com on alun perin rekisteröinyt poikkeuksetta, uusitaan. Verkkotunnukset, jotka eivät ole tässä tilanteessa, voivat siirtyä Neolo.com-sivustolle, ja niiden on tehtävä tämä muutos vähintään 30 päivää ennen vanhenemispäivää. Uusimisprosessi alkaa vasta, kun maksu on vahvistettu, vaikka se ei takaa verkkotunnuksen uusimista. Vain verkkotunnus voidaan uusia, jos maksu suoritettiin ajallaan ja muodossa, muuten se ei ole mahdollista. Neolo.com ei myöskään takaa tai ota vastuuta, jos verkkotunnusta ei voida uusia. .com.es-, .es-, .com.pe- ja .pe-verkkotunnukset on uusittava 60 päivää ennen voimassaolon päättymistä lunastusjakson välttämiseksi. .com.au- ja .au-verkkotunnukset on uusittava 90 päivää ennen vanhenemista lunastusjakson välttämiseksi.

19 - Verkkotunnuksen siirto

Se on palvelu, jonka Neolo.com suorittaa kohteliaasti asiakkaidensa kanssa, Neolo.com ei ole vastuussa rekisteröintialueensa aloittamien siirtomenettelyjen oikeasta suorittamisesta, koska tämä riippuu yksinomaan yhteisöstä, jossa toimialue on alun perin verkkotunnus Vapauta kyseinen verkkotunnus ajoissa ja että sähköpostiviestit, jotka on lähetetty alkuperäisen rekisteröintiyksikön verkkotunnuksen järjestelmänvalvojan sähköpostiosoitteeseen, vastataan oikein. Palautusta ei suoriteta, koska Neolo.com maksaa prosessin alkaessa. Siirtoprosessi alkaa vasta, kun maksun akkreditointi on varmennettu. Asiakas vastaa siitä, joka maksaa siirtoprosessin, varmistaa, että verkkotunnus on aktiivisessa tai OK-tilassa alkuperäisessä rekisteröintiyksikössä ja kirjoittaa siirtokoodi asiakkaasi alueelta. Jotta uusimisvuosi voidaan lisätä siirrettyyn verkkotunnukseen, sen on oltava yli 45 päivää siitä, kun se perustettiin tai uusittiin toisessa yksikössä.

20 - lähetettyjen sähköpostien enimmäismäärä

Neolo.com: n henkilökohtaisissa suunnitelmissaan ja jälleenmyyjissään sallima sähköpostien lähettämisen rajoitus on 150 sähköpostia tunnissa kutakin verkkotunnusta ja kutakin luotavaa hosting-tiliä kohti. Jos todetaan ylimääräinen sähköpostien lukumäärä, lähtevien sähköpostien lähettäminen estetään sen tunnin loppuun saakka, kun lähtevän postin esto aloitettiin.
Yleisimmät syyt keskeyttämiseen ovat:

- Joidenkin verkkomuotojen haavoittuvuus sähköpostien lähettämiseen. Näissä tapauksissa keskeyttämisellä ei ole kustannuksia uudelleenaktivoinnista, ja se aktivoidaan heti, kun käyttäjä kommunikoi ja sovittaa teknisen alueen kanssa haavoittuvuuden ratkaisun. - Sähköpostitilin käyttö yksinomaan roskapostin lähettämiseen. Nämä tapaukset johtavat tilin jäädyttämiseen, avautuvat seurantatapaukset ja tuottavat vastaavan laskun. Tili aktivoidaan uudelleen vasta kun velan maksaminen on varmistettu. TÄRKEÄÄ: Nämä rajoitukset koskevat vain yksittäisiä suunnitelmia ja jälleenmyyjiä, jotka löytyvät jaetuilta palvelimilta. Dedikoitujen palvelimien ja VPS: n rajoitus riippuu vain laitteiden (laitteisto) kapasiteetista.

21 - Viestintä teknisen tuen ja maksujen kanssa.

Optimaalinen tapa tavoittaa on customers.neolo.com. Puhelinpalvelun aukioloajat ovat maanantaista perjantaihin klo 10.00–20.00 GMT -3. Sähköposteihin ja lippuihin vastataan 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa.

22 - Isäntäsuunnitelmat ja tilien lukumäärä sallittu

Yksittäisiin asumissuunnitelmiin viitataan alla:

 • Plan 1
 • Plan 0
 • Rajoittamaton suunnitelma (sallii useiden muiden verkkotunnusten, mutta tilinomistajan on oltava kaikkien omistama) Premium-suunnitelmat

Henkilökohtaisella majoituksella tarkoitetaan mahdollisuutta ylläpitää yhtä verkkosivustoa. Useisiin majoitussuunnitelmiin viitataan alla:

 • D7
 • D14
 • D25
 • D50
 • D100
 • D300

Useana isäntänä ymmärretään mahdollisuus luoda rajoitettu määrä hosting-tilejä, jotka määritetään sopimussuunnitelman mukaisesti, WHM: n ohjauspaneelista. Jokainen näistä hosting-tileistä antaa sinun ylläpitää yhtä verkkosivustoa. Verkkosivuston isännöinti tapahtuu yksinomaan Neolo.com-sivuston sallimien työkalujen avulla. Sopimuksen mukaiseen palveluun tehtävät muutokset, jotka johtavat enemmän verkkosivustojen ylläpitämiseen kuin suunnitelman ominaisuuksissa esitetyt sallitut, eivät missään olosuhteissa ole sallittuja. Toimenpiteet, kuten oleminen (mutta ei niihin rajoittuen): Lisäalueiden lisääminen .htaccess-tiedostoon liittyvien APACHE-direktiivien avulla, uudelleenohjaukset PHP-koodilla tai millä tahansa muulla kielellä jne. Katsotaan noudattamatta jättämistä. Mikäli tilaaja kärsi aiemmin kuvaillusta toiminnasta, palvelun välitön keskeyttäminen jatkuu ilman ennakkoilmoitusta, kunnes tilanne normalisoituu. Perinteiset jaetun hosting-tilit (Plan 0, Plan 1 ja Unlimited Plan) sekä jälleenmyyjäsuunnitelmat rajoitetaan 768 Mt RAM-muistiin ja poikkeustapauksissa 1 Gt: n RAM-muistiin. Premium-hosting-, VPS-hosting- ja Dedicated Servers -suunnitelmissa on RAM-muisti ilmoitettu jokaisessa suunnitelmassa.

23 - muuttoliikkeet

Siirtymät ovat ilmaisia, jos edellinen web-palveluntarjoaja käyttää cPanelia ja sillä on mahdollisuus suorittaa täydet varmuuskopiot. Muussa tapauksessa tekninen työryhmä harkitsee siirtymiseen kuluvan ajan mukaan, jos siihen liittyy kustannuksia tai ei. Muutto kestää 3-10 työpäivää ajan saatavuuden mukaan. Jos cPanelia ei ole edellisessä palveluntarjoajana, vain verkkosivusto voidaan siirtää, mutta ei sähköpostitilejä. Jälkimmäiset voidaan siirtää vain poikkeustapauksissa ja lisämaksusta, josta on sovittava. Muutto tapahtuu maanantaista perjantaihin. Ne voidaan toteuttaa poikkeuksellisesti viikonloppuisin, mutta vain asiakkaan ja palveluntarjoajan etukäteen tekemällä sopimuksella.

24 - Sovellettava lainsäädäntö ja jälleenmyyjän vastuu

Toimivalta ja sovellettava laki. Kaikki tästä hakemuksesta johtuvat riidat tai riidat toimitetaan Argentiinan liittovaltion pääkaupungin toimivaltaisten tuomioistuinten toimivaltaan. Tätä sopimusta säätelevät Argentiinan tasavallan lait. Neolo.comilla ei ole sopimussuhdetta loppukäyttäjän kanssa, joka tekee sopimuksen palvelun "jälleenmyyjälle". Neolo.com voi muuttaa tässä esitettyjä ehtoja ja sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta ilmoittamalla asiasta tarpeellisiksi katsomillaan keinoilla.

25 - Cotizaciones en moneda local

Tällä sivulla dollareina (USD) näytetyt arvot on laskettu maasi keskuspankin päivän valuuttakurssin mukaan. Ostotapahtuma suoritetaan ostohetkellä luottokorttisi rahoituslaitoksen maasi paikallisen valuutan muuntamisen perusteella. Muista, että valuuttakurssi ja muut mahdolliset kurssit määrittelee pankkisi.

Palkkaamalla palveluitamme ilmoitat tietäväsi ja hyväksyväsi nämä käyttötavat.

Viimeksi muokattu 3. elokuuta 2021.

Onko sinulla kysyttävää? Tiimimme on käytettävissänne auttaaksesi sinua
Suorita kuuleminen

Tarjoamme evästeitä: Käytämme työkaluja, kuten evästeitä, tarjotaksemme sivustollemme tärkeitä palveluita ja toimintoja sekä kerätäksemme tietoja siitä, kuinka kävijät ovat vuorovaikutuksessa sivustomme, tuotteiden ja palveluiden kanssa. Napsauttamalla Hyväksy tai yksinkertaisesti jatkamalla tämän sivuston käyttöä, hyväksyt näiden työkalujen käytön mainontaa ja analysointia varten.

hyväksyä