Betingelser og vilkår

Dette er de GENERELLE regler for brug, der gælder for vores service og for vores abonnenter. Fra nu af vil den person, der erhverver nogen af Neolo.coms tjenester, blive omtalt som "Abonnenten". Brug af de kontraherede tjenester forudsætter fuldstændig accept af følgende betingelser:

1 - Indhold

De tjenester, der er indgået med Neolo.com, skal udelukkende bruges til lovlige formål. Brug af nogen af de tjenester, der er indgået med Neolo.com, og som er i strid med lokal, national eller international lov, er strengt forbudt. Mens han bruger de tjenester, der er indgået med Neolo.com, vil abonnenten ikke være i stand til: at formidle eller videregive ulovlige, voldelige, ærekrænkende, racistiske, stødende oplysninger eller nogen anden form for kritisk information, hvad enten det er gennem fotografier, tekster, reklamebannere eller links til eksterne sider samt offentliggøre, transmittere, reproducere, distribuere eller udnytte information eller software, der indeholder vira eller anden skadelig komponent, software eller andet materiale, der ikke er originalt (piratkopieret), krænker intellektuel ejendomsret, udgiver eller leverer materiale eller ressourcer om hacking, cracking eller andre oplysninger, som Neolo.com anser for upassende. Enhver brug af systemet til ulovlige formål gør Neolo.com i stand til at suspendere de kontraherede tjenester uden forudgående varsel. For at rapportere en service eller domæne, der bruges til ulovlige formål, skal du kontakte vores forskningsafdeling på: abusos@neolo.com

2 - Nægtelse eller tilbagetrækning af service

Neolo.com forbeholder sig retten til at nægte at suspendere eller annullere de tjenester, som abonnenten indgår med eller uden forudgående anmeldelse, hvis abonnenten pådrager sig enhver opførsel eller aktivitet, som Neolo.com anser for misbrug eller overtrædelse af vilkår, regler og betingelser udsat her, med eller uden forudgående varsel og ikke tage ansvar for de konsekvenser, der kan resultere af denne grund. Denne situation inkluderer også sager, hvor det tekniske område på Neolo.com annullerer tjenesten til konti, der pådrager sig handlinger, der ikke tillader, at de andre brugere fungerer korrekt. Hvert tilfælde af suspension evalueres, og hvis relevant, vil klienten blive udskrevet. På samme måde accepterer og abonneres Abonnenten, at Neolo forbeholder sig retten til permanent at fjerne, suspendere eller annullere enhver kontraheret service, information eller indhold af abonnentens hosting, hvis det af driftsmæssige eller kommercielle grunde er nødvendigt, og ingen anmeldelse er nødvendig andet end Følgende vilkår og betingelser. Ligeledes kan Neolo.com anmode om yderligere oplysninger til validering af kundens konto og kan bruge tredjeparts anti-svindel-tjenester (såsom MaxMind) til at vurdere kundens opførsel. Neolo.com kan tilbageholde betaling fra kunden i 30 arbejdsdage for kunder, der kan klassificeres som upålidelige, eller som ikke validerer deres konto gennem en gyldig identifikation af Neolo.com

3 - Programmer og scripts

I tilfælde af hosting af konti, der har eksekveringstilladelser, kan abonnenten installere og udføre scripts, som han finder passende. Neolo.com forbeholder sig dog retten til at deaktivere ethvert script eller software installeret af abonnenten, der påvirker serverens normale funktion og skader andre klienter, der er vært for websteder på dem. På den anden side skal enhver software eller applikation, der er installeret af brugeren på Neolo.com-servere, både på delte og dedikerede servere, have den tilsvarende brugerlicens, der garanterer brugerens rettigheder. I tilfælde af en anmodning om verifikation af en licens fra den enhed, der ejer den installerede software, vil tjenesten blive suspenderet, indtil brugeren indsender de tilsvarende tilladelser til nævnte installation.

4 - Filfordeling

Websteder, hvis formål er distribution og opbevaring af filer (f.eks. Fotogallerier, MP3, biblioteker med downloadprogrammer, videoer, store komprimerede filer osv.) Vil blive overvejet fra sag til sag. Neolo.com forbeholder sig dog retten til at annullere suspendering eller sletning af sådanne konti. Et websted kan betragtes som inkluderet i denne karakterisering, når mere end 5% af dets indhold er dedikeret til arkiver til distribution. I tilfælde af genovertrædelse skal du betale bøden svarende til 50 $ for at dit websted skal kunne genaktiveres.

5 - Forbrugt trafik (båndbredde)

Alle hostingplaner undtagen den ubegrænsede plan, der behandles hurtigt, inkluderer en vis mængde månedlig trafik. Hvis du overskrider overførselsgrænsen, får du besked til den e-mail-adresse, du har oprettet som hovedkontakt, når du registrerer din service. Begrænsningen kan ikke fjernes, hvis dit websted ofte overskrides, kan du anmode om, at din plan udvides for at opnå en højere overførselshastighed og undgå mulige blokeringer af webtjenesten.

6 - Hosting-kontrakt

Der er ingen underforstået garanti eller forpligtelse, der ikke eksplicit er anført i dette dokument, vedrørende forholdet mellem abonnenten og NEOLO.COM. Når planen er blevet anmodet og bekræftelses-e-mailen med købsordre-dataene er sendt, har du 30 dage til at foretage den tilsvarende betaling. Efter at der er foretaget betaling for tjenesten, skal den informeres fra kundeområdet, HVIS ADGANG ER PÅ HOVEDSIDEN PÅ SIDET, i indstillingen: 'Meddelelse om en betaling' for at aktivere eller Fornyelse af en tjeneste. Indtastningen af betalingsdata garanterer ikke, at din betaling kan verificeres, kunden kan se status for din betaling, efter at den anslåede forsinkelsesperiode er blevet detaljeret, fra KUNDEROMRÅDET. Når din betaling er verificeret, vil du blive informeret via en e-mail i din kontakt-e-mail. I tilfælde af at din betaling ikke kan verificeres af vores administrative afdeling, vil denne betalingsrapport blive slettet, meddelelse sendes via e-mail, og du skal informere den igen ved at vedhæfte en scanning af din betalingskvittering.

Afmeld abonnementet på tjenesten:
For at afmelde en service, skal kunden anmode om og bekræfte den fra klientpanelet i customer.neolo.com. I modsætning til dette, og tjenesten fortsætter med at være aktiv, forbeholder Neolo sig ret til at handle på de måder, det anser for nødvendigt for at indsamle tjenesten.

7 - Fortrolighed

Neolo.com opretholder fortroligheden og sikkerheden for de oplysninger, der gives af abonnenten til indsamling af tjenesten, som beskrevet i databeskyttelsesloven.

8 - Datatab

Neolo.com er ikke ansvarlig for tab af data på serveren af nogen grund. Det er brugerens ansvar at opretholde en sikkerhedskopi af webstedet. Det er også brugerens ansvar at holde mails i webmailsystemet sikkert. Neolo.com foretager ikke sikkerhedskopier (sikkerhedskopier) af konti, der er større end 35GB (35840Mb). Så abonnenten skal tage forholdsregler for at sikre deres beskyttelse. Under alle omstændigheder, hvor klienten kræver at gendanne eller få en sikkerhedskopi af sin hosting-konto, skal han betaler USD 50 for det arbejde, der kræves for at udføre opgaven.

9 - Forsinkelser af domæneoverførsel

Neolo.com er ikke ansvarlig for forsinkelser i domæneregistreringer og DNS-overførsler forårsaget af tredjepart eller af den bruger, der erhverver vores tjenester.

10 - Betalinger og forfald

Betalingsdatoen er fra 1 til 10 i hver måned. I tilfælde af at kunden ikke foretager betalingen og underretter kunden gennem kundeområdet, forbeholder Neolo.com sig retten til midlertidigt at suspendere webstedet. For genaktivering skal det beløb, der svarer til omkostningerne ved fornyelse af din tjeneste, betales, og det vil kun blive genaktiveret, når betalingsakkrediteringen er verificeret. I mangel af betaling 20 kalenderdage efter udløbsdatoen, svarer den endelige annullering af dit websted med den tilsvarende sletning af alle de oplysninger, der hostes på serveren af brugeren. På denne måde mister brugeren al ret til at kræve de slettede oplysninger. Betaling af tjenesten sker pr. Måned i forvejen, årligt, kvartalsvis eller månedligt som angivet i planoplysningen. I betalingsmidler, hvor en meddelelse fra klienten er nødvendig for at informere og individualisere den foretagne betaling forbeholder Neolo sig retten til at stoppe eller annullere klientens konto forebyggende, indtil sidstnævnte rapporterer nævnte betaling og Neolo.com udsender bekræftelse af modtagelse af nævnte betaling .

afklaring:

1 - I tilfælde af at hostingplanen inkluderer domæne, når domænet er udløbet, og hostingen automatisk går i suspension og ændrer status til udløbet. Indehaveren har 10 dage til at betale det samme til den fornyelsespris, der er indstillet af Neolo.com, og efter disse 10 dage skal der betales yderligere $ 90 for domænet (bortset fra LOKALE DOMAINS, der afhænger af reglerne for hvert land dens fornyelse), og som klienten accepterer, at Neolo.com ikke er ansvarlig) plus fornyelsesprisen for webhostingen, så driften af domænet og hosting genaktiveres. Neolo sikrer ikke, at et domæne kan fornyes mere end betalingen er foretaget. I tilfælde af manglende evne til at fornye domænet, refunderer Neolo abonnenten det betalte beløb for fornyelse af domænet, der aldrig kan overstige 11 U $ D (enkeltbetaling).

2 - I tilfælde af udelukkende planer for registrering af internationale domæner, når domænet er udløbet automatisk, suspenderes domænet og ændrer den udløbne status. Indehaveren har 10 dage til at betale det samme til den fornyelsespris, der er indstillet af Neolo.com, og efter disse 10 dage skal der betales yderligere $ 90 plus fornyelsesprisen for at genaktivere driften af domænet. Neolo sikrer ikke, at et domæne kan fornyes mere end betalingen er foretaget. I tilfælde af manglende evne til at fornye domænet, refunderer Neolo abonnenten det betalte beløb for fornyelse af domænet, der aldrig kan overstige 11 U $ D (enkeltbetaling).

11 - Tildeling af betalinger på løbende konto

Klientens nuværende konto hos Neolo.com fungerer med modaliteten: summen af debiteringer og kreditter. På denne måde tilregnes hver betaling, som klienten indgår, først til den første fornyelse af en administrativ AKTIV og / eller SUSPENDERET administrativ service. Hvis der ikke er fornyet fornyelse, beregnes beløbet til afventende køb eller tildeles som en FAVOR BALANCE til fremtidige køb eller fornyelser.

12 - Ændringer

Neolo.com forbeholder sig retten til at foretage ændringer i egenskaber og priser på de tilbudte planer og / eller tjenester. Enhver anmeldelse, der påvirker de tekniske egenskaber ved de tilbudte tjenester, finder sted direkte via vores websider på Internettet. Og blot anvendelse af Neolo's tjenester indebærer accept af ændringerne og / eller opdateringerne af dette dokument.

13 - Anti-SPAM-politik (Sende uønsket reklame)

Sammen med væksten af Internettet vokser også misbrug af e-mails. Folk bliver meget vrede over SPAM og sender klager til udbydere. På grund af dette skal vi indtage en streng holdning til SPAM-post. Abonnenten forpligter sig til ikke at overføre uopfordret annoncering via e-mail eller på nogen anden måde på Internettet ved at annoncere tjenester, der er vært hos Neolo.com, hverken gennem tjenester, der er indgået aftale med os eller gennem nogen anden tjenesteudbyder. Manglende overholdelse af dette punkt vil føre til øjeblikkelig suspension og uden forudgående varsel om de kontraherede tjenester. Eventuelle genererede udgifter debiteres brugerens konto. Hvis der sendes en SPAM-mail af en bruger, afsluttes kontoen og skal betales US $ 50.- som en konto for genåbning af konto. Hvis denne politik fortsætter, fjernes kontoen fra vores servere, og som nævnt ovenfor skal brugeren bære omkostninger og skade for andre brugere af den samme server. Når tjenesten er suspenderet af SPAM, placeres en suspensionskærm på det tilsvarende sted. Denne skærm fjernes, så snart betalingen af bøden er verificeret.

14 - Massepostlevering

Det rapporteres, at massemails ikke er tilladt, da driften af den server, hvorfra den er oprettet, påvirkes. Hvis abonnenten har et vist antal brugere, der er interesseret i at modtage visse oplysninger om deres virksomhed eller service, inden de sender den tilsvarende mail, skal du kontakte det tekniske område til customer.neolo.com, så de kan give nødvendige instruktioner for ikke at generere konflikter af nogen art. I tilfælde af massepostlevering suspenderes kontoen øjeblikkeligt af vores tekniske afdeling. Det gendannes først, når abonnenten kontakter nævnte afdeling for at afklare situationen, og Neolo.com mener, at der ikke er nogen risiko for at 'forbyde' IP-adressen på mailserveren eller mætning af serverne.

15 - Anti-phishing-politik

Suspension og / eller annullering af service inden phishing-afsløring fra et websted, der er hostet på Neolo.com "Phishing", er en modalitet relateret til at få information til realisering af en fidus og / eller identitetstyveri. Det består af at tage information som kreditkortnumre, adgangskoder, kontooplysninger eller andre personlige data gennem bedrag. Denne type svindel modtages normalt via e-mails eller pop-ups, som Neolo.com understøtter internationale organisationer i kampen mod internetfishing Hvis du mener, at du har været et offer for phishing, skal du gøre som følger:

 • Rapporter svig straks til teknisk support fra customers.neolo.com> Kontakt
 • Giv scammeroplysninger, såsom modtagne meddelelser, til den kompetente myndighed via Internet Fraud Reporting Center https://www.ic3.gov. Dette center arbejder over hele verden i samarbejde med juridiske myndigheder for hurtigt at lukke falske websteder og identificere dem, der er ansvarlige for svig

Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er blevet stjålet eller truet, skal du også kommunikere dem til FTC https://www.ftc.gov

 • Hvis kunden er direkte ansvarlig, vil suspensionen være endelig og irreversibel.
 • Hvis der er brugt sårbarheder i applikationer, der er installeret på dit websted til dette formål, skal du forpligte dig til at rette dem og slette ondsindede filer fra dit websted

I tilfælde af genovertrædelse skal du betale bøden svarende til US $ 50 for at dit websted kan genaktiveres, og igen forpligte dig til at rette op på sårbarhederne og slette de ondsindede filer på dit websted. Hvis din konto derefter bruges igen til dette formål, fortsætter vi med den endelige og irreversible annullering af den. For at rapportere en service eller et domæne, der bruges til ulovlige formål, skal du kontakte vores forskningsafdeling gennem abusos@neolo.com

Ligeledes kan hostingplaner udelukkende gemme filer, der svarer til websteder. .Zip, .tar.gz-videoer eller andre udvidelser, der overstiger 100 MB i størrelse, vil blive overvejet straks og kan slettes direkte af Neolo.com uden at konsultere klienten for at opretholde stabilitet og smidighed i webhosting-servere. Denne fjernelse af indhold giver ikke anledning til nogen ret til kompensation fra udbyderen. For opbevaring af store filer (større end 100MB) skal klienten leje en VPS-service.

16 - Penge tilbage (ret til tilbagebetaling)

Retten til at anmode om refusion af de penge, der leveres til Neolo.com som betaling for de leverede tjenester, vil kun være gyldige, når tjenesten kun svarer til en af følgende planer:

 • Plan 0, Plan 1, Ubegrænset plan, Forhandlerplaner, Premium-planer.

Derudover skal følgende krav, hvis en sådan refusionsanmodning skal overvejes, overholdes:

 • Anmodningen skal være modtaget af Neolo.com inden de første 30 dage efter den originale service. I tilfælde af ændringer af planen tages købsdatoen for den første service.
 • Den plan, som MoneyBack anmodes om, skal være AKTIV. For at MoneyBack-indstillingen kan verificeres, skal du IKKE anmode om at afmelde dig tjenesten før eller under refusionsanmodningen.
 • Anmodningen vil kun være gyldig, hvis tjenesten ikke blev leveret, eller hvis nedetiden var større end 90% pr. År målt med siteuptime.com. Der oprettes et genopladningsgebyr på 15% for administrationsudgifter, der ikke refunderes.
 • Neolo.com refunderer ikke i tilfælde af suspenderede hostingkonti for krænkelse af ophavsretten eller betalinger foretaget via PayU eller Payssion-platformen (begge med kreditkort eller kontant). Kun betalinger foretaget via PayPal refunderes.

Efter modtagelse af anmodningen om refusion og efter at have opfyldt de ovenfor anførte krav, vil Neolo.com evaluere anmodningen, og hvis relevant, vil beløbet blive tilbagebetalt med de aftalte midler. Refusionsbeløbet inkluderer ikke provisionskostnader, der anvendes i nogle betalingsformer. Restitutioner kan tage 20 til 40 hverdage. SSL, licenser, registreringer, fornyelser og domæneoverførsler refunderes under ingen omstændigheder. Refusion kan kun anmodes om inden for 30 dage efter den første kontrahering af tjenesten, efter denne periode accepterer brugeren, at der ikke er nogen mulighed for refusion.

17 - Domæneregistrering

Behandlingen af det domæne, som registrering betales til Neolo.com, er afhængig af tilgængelighed på tidspunktet for registrering hos den tilsvarende enhed. Denne procedure begynder først, når godkendelsen af betalingen er verificeret. Når et domæne er behandlet, kan domænetegnets tegn ikke ændres, og det beløb, der betales af det, kan ikke refunderes. Ved at udføre en hvilken som helst procedure, der er relateret til et domæne på Neolo.com, accepterer du vilkår og betingelser oprettet af den internationale enhed ICANN Neolo.com bekræfter tilgængeligheden på tidspunktet for udførelsen af indkøbsordren via whois-serveren til den tilsvarende TLD-operatør. Neolo.com er ikke ansvarlig for informationerne indeholdt i WHOIS-databasen for TLD-operatøren, da dette leveres uden nogen garanti eller garantier for dets nøjagtighed.

Hvis det domæne, som kunden indtastede i indkøbsordren, detekteres som besat eller ugyldigt, får han ham muligheden for at sende et alternativt domæne, der opretholder den samme udvidelse som det, der blev valgt i købet. Registrering og rapport af optaget eller ugyldigt domæne udføres, når domænet allerede har den bekræftede betaling og registrering. Underretningen foretages via e-mail med instruktionerne for at sende det alternative navn. Et domæne kan suspenderes af tekniske eller administrative grunde af Neolo.com, hvor klienten har mulighed for at kommunikere med betalingsområdet fra deres klientområde til opløsning. Når udløbet udløber, går domænet automatisk i suspension og ændrer status til udløbet.

Indehaveren har 10 dage til at betale det samme til den fornyelsespris, der er indstillet af Neolo.com, og efter disse 10 dage skal der betales yderligere $ 90 plus fornyelsesprisen for at genaktivere driften af domænet. Efter 15 dage efter udløbsdatoen for domænet slettes det.

18 - Fornyelse af domæne

Kun de domæner, der oprindeligt er blevet registreret af Neolo.com uden undtagelse, vil blive fornyet. De domæner, der ikke er i denne situation, har mulighed for at blive overført til Neolo.com for at skulle foretage denne ændring, minimum 30 dage før udløbsdatoen. Fornyelsesprocessen starter først, når betalingen er verificeret, selvom den ikke garanterer fornyelsen af domænet. Kun et domæne kunne fornyes, hvis betalingen blev foretaget i tide og form, ellers vil det ikke være muligt. Neolo.com garanterer eller tager heller ikke ansvar, hvis domænet ikke kan fornyes. .com.es, .es, .com.pe og .pe domæner skal fornyes 60 dage før udløb for at undgå at gå ind i indløsningsperioden. .com.au- og .au-domæner skal fornyes 90 dage før udløb for at undgå at gå ind i indløsningsperioden.

19 - Domæneoverførsel

Det er en service, som Neolo.com udfører med høflighed med sine kunder, Neolo.com er ikke ansvarlig for den korrekte gennemførelse af de overførselsprocedurer, der er indledt af dets registreringsområde, da dette kun afhænger af den enhed, hvor domænet oprindeligt er domænet Slip det pågældende domæne til tiden, og at de e-mails, der sendes til e-mail-adressen på den domæneadministratorkontakt i den oprindelige registreringsenhed, er korrekt besvaret. Der refunderes ikke, fordi Neolo.com betaler, når processen starter. Overførselsprocessen begynder først, når betalingsakkrediteringen er verificeret. Det er kundens ansvar, der betaler overførselsprocessen, kontrollerer, at domænet er i aktiv eller OK-tilstand i den oprindelige registreringsenhed og indtaster overførselskoden. fra dit klientområde. For at et år med fornyelse skal føjes til det overførte domæne, skal det være mere end 45 dage fra datoen for oprettelse eller fornyelse i en anden enhed.

20 - Maksimum antal sendt e-mails

Grænsen for at sende e-mails, som Neolo.com tillader i sine individuelle planer og forhandlere, er 150 e-mails i timen for hvert domæne og pr. Oprettet hosting-konto. Hvis der registreres et overskud i antallet af e-mails, blokeres afsendelse af udgående mails indtil udgangen af timen, siden suspensionen af den udgående mail-blokade begyndte.
De mest almindelige årsager til suspension er:

- En sårbarhed i en eller anden webform til afsendelse af e-mails. I disse tilfælde har suspensionen ingen omkostninger ved genaktivering og aktiveres, så snart brugeren kommunikerer og koordinerer løsningen af sårbarheden med det tekniske område. - Brug af e-mail-kontoen udelukkende til at sende SPAM-mail. Disse sager resulterer i suspension af kontoen, åbning af en opfølgningssag og generering af den tilsvarende faktura. Kontoen genaktiveres først, når betalingen af gælden er verificeret. VIGTIGT: Disse begrænsninger gælder kun individuelle planer og forhandlere, der findes på delte servere. Begrænsningen for dedikerede servere og VPS afhænger kun af udstyrets (hardware) kapacitet.

21 - Kommunikation med teknisk support og betalingsområde.

Den optimale måde at kontakte på er via customer.neolo.com. Telefonens servicetider er mandag til fredag fra 10:00 til 20:00 GMT -3. E-mails og billetter besvares 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

22 - Hostingplaner og antal tilladte konti

Individuelle boligplaner omtales som anført nedenfor:

 • Plan 1
 • Plan 0
 • Ubegrænset plan (tillader flere ekstra domæner, men alle skal ejes af kontoindehaveren) Premium Planer

Individuel indkvartering forstås som muligheden for at være vært for et enkelt websted. Flere boligplaner omtales som anført nedenfor:

 • D7
 • D14
 • D25
 • D50
 • D100
 • D300

Flere hosting forstås som muligheden for at oprette et begrænset antal hostingkonti, bestemt af den plan, der er indgået, fra WHM-kontrolpanelet aktiveret. Hver af disse hostingkonti giver dig mulighed for at være vært for et enkelt websted. Hosting af et websted vil udelukkende ske ved hjælp af de værktøjer, der er aktiveret af Neolo.com. Ændringer af den kontraherede service, der resulterer i hosting af flere websteder end dem, der er tilladt som beskrevet i egenskaberne for planen, er under ingen omstændigheder tilladt. Handlinger som at være (men ikke begrænset til): addon-domæner ved hjælp af APACHE-direktiver om .htaccess-filen, omdirigeringer med PHP-kode eller ethvert andet sprog osv. Vil blive betragtet som manglende overholdelse. I tilfælde af, at abonnenten opstår i den tidligere beskrevne aktivitet, vil den øjeblikkelige suspension af tjenesten fortsætte uden forudgående varsel, indtil situationen er normaliseret. Traditionelle delte hostingkonti (plan 0, plan 1 og ubegrænset plan) såvel som forhandlerplaner, vil være begrænset til 768 MB RAM og undtagelsesvis til 1 GB burst af RAM. Premium hosting-, VPS-hosting- og dedikerede serverplaner vil have RAM-hukommelsen angivet i hver af planerne.

23 - Migrationer

Overførsler er gratis i tilfælde af, at den tidligere udbyder af webhosting bruger cPanel og har mulighed for at udføre fuld sikkerhedskopier. Ellers overvejer det tekniske team, afhængigt af den tid det tager migreringen, hvis det medfører nogle omkostninger eller ej. Migrationerne tager fra 3 til 10 arbejdsdage alt efter tidens tilgængelighed. I tilfælde af ikke at have cPanel i den tidligere udbyder, kan kun webstedet migreres, men ikke e-mail-konti. Sidstnævnte kan kun overføres i undtagelsestilfælde og med et ekstra gebyr, der skal aftales. Migrationer udføres fra mandag til fredag. De kan udføres undtagelsesvis i weekenden, men kun efter forudgående aftale mellem klienten og udbyderen.

24 - Anvendt lovgivning og forhandleransvar

Jurisdiktion og gældende lov. Alle tvister eller tvister, der opstår som følge af denne ansøgning, vil blive forelagt jurisdiktion for de kompetente domstole i Federal Capital, Argentina. Denne kontrakt er underlagt lovene i den argentinske republik. Neolo.com har intet kontraktforhold med slutkunden, der kontraherer tjenesten til en "forhandler" af tjenesten. Betingelserne og reglerne, der er beskrevet heri, kan ændres af Neolo.com uden forudgående varsel og underrette det med de midler, det finder nødvendigt.

25 - Cotizaciones en moneda local

De værdier, der vises i dollars (USD) på denne side, blev beregnet i henhold til valutakursen for dagen i dit lands centralbank. På købstidspunktet foretages transaktionen baseret på konvertering af dit lands lokale valuta af dit kreditkorts pengeinstitut. Husk, at valutakursen og andre mulige kurser vil blive defineret af din bank.

Ved at ansætte vores tjenester erklærer du, at du kender og accepterer disse brugspolitikker.

Sidst ændret 3. august 2021.

Har du spørgsmål? Vores team står til din rådighed for at hjælpe dig
PRESTATIONSKONSULTATION