Terma dan Syarat

Ini adalah PERATURAN-PERATURAN AM penggunaan yang terpakai bagi perkhidmatan kami dan kepada Pelanggan kami. Mulai sekarang, orang yang memperoleh apa-apa perkhidmatan Neolo.com akan dirujuk sebagai "Pelanggan". Penggunaan perkhidmatan yang dikontrak mengandaikan penerimaan lengkap syarat-syarat berikut:

1 - Kandungan

Perkhidmatan yang dikontrak dengan Neolo.com mestilah digunakan secara eksklusif untuk tujuan yang sah. Penggunaan mana-mana perkhidmatan yang dikontrak dengan Neolo.com yang melanggar mana-mana undang-undang tempatan, kebangsaan atau antarabangsa adalah dilarang sama sekali. Semasa menggunakan perkhidmatan yang dikontrak dengan Neolo.com, pelanggan tidak boleh: Menyebarkan atau menyebarkan maklumat yang menyalahi undang-undang, kasar, memfitnah, perkauman, menyinggung perasaan, atau apa-apa jenis maklumat yang tidak menyenangkan, sama ada melalui gambar, teks, spanduk pengiklanan atau pautan ke halaman luar, serta menerbitkan, menghantar, mengeluarkan, mengedar atau mengeksploitasi sebarang maklumat atau perisian yang mengandungi virus atau komponen lain, perisian atau bahan lain yang tidak asli (cetak rompak), melanggar hak harta intelektual, menyiarkan atau menyediakan bahan atau sumber mengenai penggodaman, retak, atau apa-apa maklumat lain yang dianggap tidak sesuai oleh Neolo.com. Apa-apa penggunaan sistem untuk tujuan haram akan membolehkan Neolo.com menangguhkan perkhidmatan yang dikontrak tanpa notis terlebih dahulu. Untuk melaporkan perkhidmatan atau domain yang digunakan untuk tujuan yang menyalahi undang-undang, hubungi Jabatan Penyelidikan kami di: abusos@neolo.com

2 - Penafian atau penarikan balik perkhidmatan

Neolo.com mempunyai hak untuk menolak untuk menggantung atau membatalkan perkhidmatan yang dikontrak oleh pelanggan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, jika pelanggan menimbulkan sebarang kelakuan atau aktiviti yang dianggap oleh Neolo.com penyalahgunaan atau pelanggaran mana-mana terma, peraturan dan syarat terdedah di sini, dengan atau tanpa notis terlebih dahulu dan tidak mengambil tanggungjawab atas akibat yang boleh menyebabkan sebab ini. Keadaan ini juga merangkumi kes di mana bidang Teknikal Neolo.com membatalkan perkhidmatan kepada akaun yang menanggung tindakan yang tidak membenarkan fungsi pengguna lain yang sesuai. Setiap kes penggantungan akan dinilai dan, jika berkenaan, pengeluaran pentadbiran klien akan diberikan. Begitu juga, Pelanggan menerima dan diberitahu bahawa Neolo mempunyai hak untuk menghapus, menggantung atau membatalkan secara kekal apa-apa perkhidmatan, maklumat atau kandungan yang dikontrakkan dalam hosting pelanggan, jika atas sebab-sebab operasi atau komersil ia perlu dan tiada pemberitahuan diperlukan selain daripada Berikutan terma dan syarat. Begitu juga, Neolo.com boleh meminta maklumat tambahan untuk mengesahkan akaun pelanggan, dan boleh menggunakan perkhidmatan anti-penipuan pihak ketiga (seperti MaxMind) untuk menilai tingkah laku pelanggan. Neolo.com boleh menangguhkan pembayaran daripada pelanggan selama 30 hari perniagaan untuk pelanggan yang boleh diklasifikasikan sebagai tidak boleh dipercayai atau yang tidak mengesahkan akaun mereka melalui pengenalan yang sah oleh Neolo.com

3 - Program dan skrip

Dalam kes hosting akaun yang mempunyai keizinan pelaksanaan, pelanggan boleh memasang dan melaksanakan skrip yang dianggapnya sesuai. Walau bagaimanapun, Neolo.com berhak untuk menyahaktifkan mana-mana skrip atau perisian yang dipasang oleh pelanggan yang menjejaskan fungsi normal pelayan dan merosakkan pelanggan lain yang menjadi tuan rumah laman web pada mereka. Sebaliknya, sebarang perisian atau aplikasi yang dipasang oleh pengguna pada pelayan Neolo.com, baik pada pelayan yang dikongsi dan didedikasikan, mesti mempunyai lesen pengguna yang sesuai yang menjamin hak pengguna. Sekiranya permintaan untuk pengesahan lesen daripada entiti yang memiliki perisian yang dipasang, perkhidmatan itu akan digantung sehingga pengguna menyerahkan kebenaran sepadan untuk pemasangan tersebut.

4 - Pengedaran fail

Laman web yang tujuannya ialah pengedaran dan penyimpanan fail (contohnya galeri foto, MP3, perpustakaan program muat turun, video, fail mampat yang besar, dan lain-lain) akan dipertimbangkan berdasarkan kes demi kes. Walau bagaimanapun, Neolo.com berhak untuk membatalkan penggantungan atau memadamkan akaun tersebut. Satu laman web boleh dipertimbangkan termasuk dalam pencirian ini, apabila lebih daripada 5% kandungannya didedikasikan untuk arkib untuk diedarkan. Sekiranya berlaku reaktif, untuk tapak anda diaktifkan semula, anda perlu membayar denda yang bersamaan dengan AS $ 50.

5 - Lalu lintas yang digunakan (Bandwidth)

Semua pelan hosting kecuali pelan tanpa had yang dirawat dengan segera, termasuk sejumlah trafik bulanan. Sekiranya anda melebihi had pemindahan, anda akan dimaklumkan kepada alamat e-mel yang anda sediakan sebagai kenalan utama apabila anda mendaftarkan perkhidmatan anda. Sekatan itu tidak dapat dialihkan, jika tapak anda sering kali melebihi anda dapat meminta agar pelan anda diperluas untuk mendapatkan tingkat transfer yang lebih tinggi dan mengelakkan kemungkinan penyumbatan layanan web.

6 - Kontrak pengehosan

Tiada waranti tersirat atau obligasi yang tidak tersenarai secara tersurat dalam dokumen ini, berkenaan dengan hubungan antara pelanggan dan NEOLO.COM. Sebaik sahaja pelan telah diminta dan e-mel pengesahan data pesanan pembelian telah dihantar, anda akan mempunyai 30 hari untuk membuat pembayaran yang sepadan. Selepas pembayaran telah dibuat untuk perkhidmatan, ia mesti dimaklumkan dari kawasan pelanggan YANG AKSES ADALAH PADA PELAN UTAMA LAMAN, dengan pilihan: 'Beritahu Pembayaran' agar pengaktifan atau Pembaharuan perkhidmatan. Kemasukan data pembayaran tidak menjamin bahawa pembayaran anda dapat disahkan, pelanggan dapat melihat status pembayaran Anda, setelah jangka waktu penangguhan terperinci, dari KAWASAN PELANGGAN. Sebaik sahaja pembayaran anda disahkan, anda akan dimaklumkan melalui e-mel dalam e-mel kenalan anda. Sekiranya pembayaran anda tidak dapat disahkan oleh Jabatan Pentadbiran kami, laporan pembayaran ini akan dipadamkan, notis akan dihantar melalui e-mel dan anda mesti memaklumkannya semula dengan melampirkan imbasan resit pembayaran anda.

Berhenti melanggan perkhidmatan:
Untuk menyahlanggan perkhidmatan, pelanggan mesti meminta dan mengesahkannya dari panel pelanggan di customers.neolo.com. Kegagalan untuk melakukannya dan perkhidmatan terus aktif, Neolo berhak bertindak dengan cara yang difikirkan perlu untuk mengumpul perkhidmatan.

7 - Kerahsiaan

Neolo.com akan mengekalkan kerahsiaan dan keselamatan maklumat yang diberikan oleh pelanggan untuk pengumpulan perkhidmatan, seperti yang diterangkan dalam Undang-undang Perlindungan Data.

8 - Kehilangan data

Neolo.com tidak bertanggungjawab untuk kehilangan data pada pelayan atas sebab apa pun. Ia adalah tanggungjawab pengguna untuk mengekalkan sandaran laman web ini. Ia juga menjadi tanggungjawab pengguna untuk menyimpan mel dari sistem webmail yang selamat. Neolo.com tidak membuat sandaran (salinan sandaran) akaun yang lebih besar daripada 35GB (35840Mb) Oleh itu, pelanggan mesti mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan perlindungan mereka Dalam mana-mana hal yang diperlukan oleh klien untuk memulihkan atau mendapatkan sandaran akaun hostingnya, ia mesti membayar USD 50 untuk kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.

9 - Kelewatan pemindahan domain

Neolo.com tidak bertanggungjawab untuk kelewatan dalam pendaftaran domain dan pemindahan DNS yang disebabkan oleh pihak ketiga atau oleh pengguna yang memperoleh perkhidmatan kami.

10 - Pembayaran dan Kematangan

Pangkalan mata wang adalah USD. Sekiranya pelanggan tidak membuat pembayaran dan memberi amaran melalui kawasan pelanggan, Neolo.com berhak untuk menggantung sementara laman web tersebut. Untuk pengaktifan semula, jumlah yang sepadan dengan kos pembaharuan perkhidmatan anda mesti dibayar dan ia akan diaktifkan semula sebaik saja akreditasi pembayaran disahkan. Sekiranya gagal membayar 20 hari kalendar selepas tarikh tamat tempoh, pembatalan terakhir laman web anda, dengan penghapusan yang sama semua maklumat yang dihoskan oleh pengguna. Dengan cara ini, pengguna kehilangan semua tuntutan untuk mendapatkan maklumat yang dipadamkan. Bayaran perkhidmatan dibuat sebulan lebih awal, secara tahunan, suku tahunan atau bulanan seperti yang dinyatakan dalam perincian pelan tersebut. Dalam cara pembayaran di mana komunikasi dari pelanggan adalah perlu untuk memaklumkan dan mensosialisasikan pembayaran yang dibuat Neolo berhak untuk menggantung atau membatalkan pencegahan akaun pelanggan sehingga laporan terakhir mengatakan pembayaran dan isu Neolo.com mengakui pembayaran tersebut.

Penjelasan:

1 - Sekiranya pelan hosting termasuk domain apabila mencapai tamat tempoh domain dan hosting secara automatik masuk ke penggantungan dan mengubah status menjadi tamat tempoh. Pemegang akan mempunyai 10 hari untuk membayar yang sama dengan harga pembaharuan yang ditetapkan oleh Neolo.com dan selepas itu 10 hari tambahan $ 90 harus dibayar untuk domain (kecuali DOMAIN DOMESTIK yang bergantung pada peraturan setiap negara pembaharuan) dan yang mana pelanggan menerima bahawa Neolo.com tidak bertanggungjawab) serta harga pembaharuan web hosting supaya operasi domain dan hosting diaktifkan semula. Neolo tidak memastikan bahawa domain boleh diperbaharui untuk lebih daripada pembayaran telah dibuat. Sekiranya ketidakupayaan memperbaharui domain, Neolo akan membayar balik pelanggan jumlah yang dibayar untuk pembaharuan domain yang tidak boleh melebihi 11 U $ D (pembayaran tunggal).

2 - Dalam hal pelan semata-mata untuk pendaftaran domain antarabangsa, apabila mencapai tamat tempoh domain secara automatik masuk ke penggantungan dan mengubah status menjadi tamat. Pemegang itu akan mempunyai 10 hari untuk membayar sama dengan harga pembaharuan yang ditetapkan oleh Neolo.com dan selepas itu 10 hari tambahan $ 90 mesti dibayar ditambah harga pembaharuan untuk mengaktifkan semula domain. Neolo tidak memastikan bahawa domain boleh diperbaharui untuk lebih daripada pembayaran telah dibuat. Sekiranya ketidakupayaan memperbaharui domain, Neolo akan membayar balik pelanggan jumlah yang dibayar untuk pembaharuan domain yang tidak boleh melebihi 11 U $ D (pembayaran tunggal).

11 - Peruntukan pembayaran dalam akaun semasa

Akaun semasa klien dengan Neolo.com berfungsi dengan modaliti: jumlah debit dan kredit. Dengan cara ini, setiap pembayaran yang dimasukkan oleh pelanggan dimasukkan dahulu kepada pembaharuan pertama pentadbiran pentadbiran ACTIVE dan / atau SUSPENDED pentadbiran yang pertama. Sekiranya tidak ada pembaharuan yang tertunggak, amaun tersebut dikenakan ke pembelian yang belum selesai atau ditugaskan sebagai BAKI UNTUK pembelian atau pembaharuan masa depan.

12 - Pengubahsuaian

Neolo.com berhak membuat perubahan dalam ciri dan harga rancangan dan / atau perkhidmatan yang ditawarkan. Sebarang nota yang menjejaskan ciri-ciri teknikal perkhidmatan yang ditawarkan akan berlaku secara langsung melalui laman web kami di Internet. Dan penggunaan layanan Neolo semata-mata menunjukkan penerimaan perubahan dan / atau pengemaskinian dokumen ini.

13 - Dasar Anti-SPAM (Mengirim iklan yang tidak diminta)

Seiring dengan pertumbuhan Internet, penyalahgunaan e-mel juga berkembang. Orang ramai sangat marah pada SPAM dan menghantar aduan kepada pembekal. Kerana ini kita mesti mengambil kedudukan yang tegas mengenai mel spam. Pelanggan berjanji untuk tidak menghantar iklan yang tidak diminta melalui e-mel atau apa-apa cara lain di Internet dengan mengiklankan sebarang perkhidmatan yang dihoskan dengan Neolo.com, sama ada melalui perkhidmatan yang dikontrak dengan kami atau melalui pembekal perkhidmatan lain. Kegagalan untuk mematuhi perkara ini akan membawa kepada penggantungan segera dan tanpa notis terlebih dahulu mengenai perkhidmatan yang dikontrak. Sebarang perbelanjaan yang dihasilkan akan dikenakan ke akaun pengguna. Sekiranya penghantaran surat SPAM oleh pengguna dikesan, akaun akan digantung dan mesti dibayar US $ 50.- sebagai caj pembukaan semula akaun. Jika dasar ini diteruskan, akaun akan dikeluarkan dari pelayan kami dan seperti yang dinyatakan di atas, pengguna mesti menanggung perbelanjaan yang ditanggung dan membahayakan pengguna lain pelayan yang sama. Apabila perkhidmatan digantung oleh SPAM, skrin penggantungan akan diletakkan di tapak yang sepadan. Skrin ini akan dikeluarkan sebaik sahaja pembayaran denda disahkan.

14 - Penghantaran mel secara massal

Dilaporkan bahawa penghantaran mel massa tidak dibenarkan, kerana operasi pelayan dari mana ia dibuat terjejas. Sekiranya Pelanggan mempunyai bilangan pengguna tertentu yang berminat untuk menerima maklumat tertentu mengenai syarikat atau perkhidmatan mereka, sebelum menghantar surat yang sesuai, hubungi kawasan teknikal kepada customers.neolo.com, supaya mereka disediakan arahan yang diperlukan, supaya tidak menjana apa-apa percanggahan. Sekiranya penghantaran mel secara massal, akaun akan digantung dengan segera oleh jabatan teknikal syarikat kami. Ia akan dipulihkan hanya sekali Pelanggan menghubungi jabatan ini untuk menjelaskan keadaan dan Neolo.com berpendapat bahawa tidak ada risiko 'mengharamkan' alamat IP pelayan mel atau tepu pelayan.

15 - Dasar Anti-Phishing

Penggantungan dan / atau pembatalan perkhidmatan sebelum pengesanan pancingan data dari laman web yang dihoskan pada Neolo.com "Phishing" adalah modaliti yang berkaitan dengan mendapatkan maklumat untuk merealisasikan pencurian dan / atau kecurian identiti. Ia terdiri daripada mengambil maklumat seperti nombor kad kredit, kata laluan, maklumat akaun atau data peribadi lain, melalui penipuan. Jenis penipuan ini biasanya diterima melalui e-mel atau pop-up Neolo.com menyokong organisasi antarabangsa dalam memerangi phishing Internet Jika anda fikir anda telah menjadi mangsa phishing, meneruskannya seperti berikut:

 • Laporkan penipuan dengan segera kepada Sokongan Teknikal dari customers.neolo.com> Hubungi
 • Menyediakan butiran scammer, seperti mesej yang diterima, kepada pihak berkuasa berwibawa melalui Pusat Pelaporan Penipuan Internet https://www.ic3.gov. Pusat ini berfungsi di seluruh dunia dengan kerjasama pihak berkuasa undang-undang untuk menutup laman web penipuan dengan cepat dan mengenal pasti mereka yang bertanggungjawab untuk penipuan

Jika anda percaya bahawa maklumat peribadi anda telah dicuri atau terancam, anda juga harus menyampaikannya kepada FTC https://www.ftc.gov

 • Sekiranya pelanggan bertanggungjawab secara langsung, penggantungan itu adalah muktamad dan tidak dapat dipulihkan.
 • Jika kelemahan telah digunakan dalam aplikasi yang dipasang di ruang web anda untuk tujuan ini, anda mesti komit untuk membetulkannya dan memadam fail berniat jahat dari tapak web anda

Sekiranya berlaku reaktif, agar tapak anda diaktifkan semula, anda perlu membayar denda yang bersamaan dengan AS $ 50, sekali lagi untuk membetulkan kelemahan dan memadamkan fail berniat jahat di tapak anda. Sekiranya selepas itu akaun anda digunakan sekali lagi untuk tujuan ini, kami akan meneruskan pembatalan yang pasti dan tidak boleh dibatalkan. Untuk melaporkan perkhidmatan atau domain yang digunakan untuk maksud menyalahi undang-undang, hubungi Jabatan Penyelidikan kami melalui abusos@neolo.com

Begitu juga, rancangan hosting boleh secara eksklusif menyimpan fail yang berkaitan dengan laman web. Video .zip, .tar.gz atau pelanjutan lain yang melebihi saiz 100MB akan dipertimbangkan dengan segera dan boleh dipadamkan terus oleh Neolo.com tanpa berunding dengan klien untuk mengekalkan kestabilan dan ketangkasan dalam pelayan web hosting. Penyingkiran kandungan ini tidak akan menimbulkan sebarang hak untuk pampasan daripada pembekal. Untuk penyimpanan fail besar (lebih besar daripada 100MB) pelanggan mesti menyewa perkhidmatan VPS.

16 - Wang Kembali (Hak untuk Bayaran Balik)

Hak untuk meminta pembayaran balik wang yang diserahkan kepada Neolo.com sebagai bayaran untuk perkhidmatan yang diberikan, hanya akan sah apabila perkhidmatan itu hanya sesuai dengan salah satu pelan berikut:

 • Pelan 0, Pelan 1, Pelan Tanpa Had, Pelan Penjual Semula, Pelan Premium.

Selain itu, untuk permintaan pembayaran balik yang perlu dipertimbangkan, keperluan berikut mesti dipenuhi:

 • Permintaan itu mesti diterima oleh Neolo.com sebelum 30 hari pertama perkhidmatan asal. Dalam kes pengubahsuaian kepada pelan, tarikh pembelian perkhidmatan pertama akan diambil.
 • Pelan yang diminta MoneyBack mesti AKTIF. Agar pilihan MoneyBack dapat disahkan, anda tidak perlu meminta untuk berhenti melanggan perkhidmatan sebelum atau semasa permintaan bayaran balik.
 • Permintaan hanya akan sah jika perkhidmatan tidak disediakan atau jika downtime adalah lebih besar daripada 90% setahun diukur dengan siteuptime.com. Yuran restocking sebanyak 15% ditubuhkan untuk perbelanjaan pentadbiran yang tidak akan dibayar balik.
 • Neolo.com tidak membuat pengembalian wang dalam kes akaun hosting yang ditangguhkan kerana pelanggaran hak cipta atau pembayaran yang dilakukan melalui platform PayU atau Payssion (baik dengan kad kredit atau tunai). Hanya pembayaran yang dibuat melalui PayPal yang akan dikembalikan.

Setelah menerima permintaan penggantian dan mematuhi kehendak yang dinyatakan di atas, Neolo.com akan menilai permintaan tersebut dan, jika berkenaan, amaun tersebut akan dibayar balik melalui cara yang telah dipersetujui. Amaun pembayaran balik tidak akan termasuk jumlah perbelanjaan komisen yang dikenakan dalam beberapa bentuk pembayaran. Bayaran balik mungkin mengambil masa 20 hingga 40 hari bekerja. SSL, lesen, pendaftaran, pembaharuan dan pindahan domain tidak akan dibayar balik dalam apa jua keadaan. Bayaran balik hanya boleh diminta dalam masa 30 hari dari kontrak awal perkhidmatan, selepas tempoh tersebut, pengguna menerima bahawa tidak akan ada kemungkinan penggantian.

17 - Pendaftaran Domain

Pemprosesan domain yang pendaftarannya dibayar kepada Neolo.com tertakluk kepada ketersediaan semasa pendaftaran dengan entiti yang sepadan. Prosedur ini bermula hanya apabila akreditasi pembayaran disahkan. Sebaik sahaja domain telah diproses, watak-watak domain tidak boleh diubah suai dan jumlah yang dibayar olehnya tidak dapat dikembalikan. Dengan melaksanakan sebarang prosedur yang berkaitan dengan domain di Neolo.com, anda menerima terma dan syarat yang ditetapkan oleh entiti antarabangsa ICANN Neolo.com mengesahkan ketersediaan pada saat menyelesaikan pesanan pembelian melalui server whois operator TLD yang sesuai. Neolo.com tidak bertanggungjawab terhadap maklumat yang terkandung dalam pangkalan data WHOIS pengendali TLD, kerana ini disediakan tanpa sebarang jaminan atau jaminan mengenai ketepatannya.

Jika domain yang pelanggan dimasukkan dalam pesanan pembelian dikesan sebagai diduduki atau tidak sah, pilihan untuk menghantar domain alternatif akan diberikan, mengekalkan sambungan yang sama seperti yang dipilih dalam pembelian. Pengesanan dan laporan domain sibuk atau tidak sah, dilakukan apabila domain tersebut sudah mempunyai pembayaran yang disahkan dan langkah pendaftaran. Pemberitahuan dibuat melalui e-mel dengan arahan untuk menghantar nama alternatif. Domain boleh digantung untuk alasan teknikal atau pentadbiran oleh Neolo.com, dengan pelanggan mempunyai kemungkinan untuk berkomunikasi dengan kawasan Pembayaran dari kawasan klien mereka untuk penyelesaian. Apabila mencapai tamat tempoh, domain secara automatik masuk ke penggantungan dan mengubah status menjadi tamat tempoh.

Pemegang akan mempunyai 10 hari untuk membayarnya kepada harga pembaharuan yang ditetapkan oleh Neolo.com dan selepas itu 10 hari tambahan $ 90 ditambah harga pembaharuan harus dibayar untuk mengaktifkan kembali operasi domain. Selepas 15 hari tarikh tamat domain, ia akan dipadamkan.

18 - Pembaharuan domain

Hanya domain yang telah didaftarkan pada mulanya oleh Neolo.com tanpa pengecualian akan diperbaharui. Domain yang tidak berada dalam situasi ini mempunyai pilihan untuk dipindahkan ke Neolo.com perlu membuat perubahan ini, sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tarikh tamat tempoh. Proses pembaharuan bermula hanya selepas pembayaran disahkan, walaupun ia tidak menjamin pembaharuan domain. Hanya domain boleh diperbaharui jika pembayaran dibuat dalam masa dan borang, jika tidak, ia tidak akan dapat dilakukan. Neolo.com juga tidak memberi jaminan atau bertanggungjawab sekiranya domain tersebut tidak dapat diperbaharui. Domain .com.es, .es, .com.pe dan .pe mesti diperbaharui 60 hari sebelum tamat tempoh untuk mengelak daripada memasuki tempoh penebusan. Domain .com.au dan .au mesti diperbaharui 90 hari sebelum tamat tempoh untuk mengelak daripada memasuki tempoh penebusan.

19 - Pemindahan Domain

Ia adalah perkhidmatan yang dilakukan oleh Neolo.com dengan ihsan dengan para pelanggannya, Neolo.com tidak bertanggungjawab untuk menyelesaikan prosedur pemindahan yang dimulakan oleh kawasan pendaftarannya kerana ini hanya bergantung pada entiti dimana domain pada mulanya adalah domain Lepaskan domain yang dipersoalkan tepat pada waktunya dan bahawa e-mel yang dihantar ke alamat e-mel mengenai hubungan pentadbiran domain di entiti pendaftaran awal dijawab dengan betul. Tiada bayaran balik dibuat kerana Neolo.com membayar apabila proses bermula. Proses pemindahan bermula hanya apabila akreditasi pembayaran disahkan. Adalah menjadi tanggungjawab pelanggan yang membayar proses pemindahan, mengesahkan bahawa domain berada dalam keadaan Aktif atau OK pada entiti pendaftaran awal dan masukkan Kod Transfer dari kawasan pelanggan anda. Untuk satu tahun pembaharuan untuk ditambah ke domain yang dipindahkan, ia mesti melebihi 45 hari dari tarikh penciptaan atau pembaharuan dalam entiti lain.

20 - Jumlah maksimum e-mel yang dihantar

Had menghantar e-mel yang dibenarkan oleh Neolo.com dalam rancangan individu dan penjual semula, adalah 150 e-mel setiap jam bagi setiap domain dan setiap akaun hosting yang dibuat. Jika lebihan bilangan e-mel dikesan, penghantaran surat keluar akan disekat, sehingga penghujung jam sejak penggantungan blokade mel keluar bermula.
Penyebab utama penggantungan adalah:

- Kelemahan dalam beberapa bentuk web untuk menghantar e-mel. Dalam kes ini, penggantungan tidak mempunyai kos untuk mengaktifkan semula dan diaktifkan sebaik sahaja pengguna berkomunikasi dan menyelaras dengan kawasan Teknikal penyelesaian kerentanan. - Penggunaan akaun e-mel semata-mata untuk menghantar e-mel spam. Kes-kes ini mengakibatkan penggantungan akaun, pembukaan kes susulan dan penjanaan invois yang sepadan. Akaun tersebut akan diaktifkan semula selepas pembayaran hutang telah disahkan. PENTING: Keterbatasan ini hanya terpakai kepada pelan individu dan penjual semula yang terdapat pada pelayan kongsi. Batasan pada pelayan Dedicated dan VPS hanya bergantung kepada kapasiti peralatan (perkakasan).

21 - Komunikasi dengan Sokongan Teknikal, dan Pembayaran.

Cara optimum untuk dihubungi ialah melalui customers.neolo.com. Waktu perkhidmatan telefon adalah Isnin hingga Jumaat dari 10AM hingga 8PM GMT -3. E-mel dan tiket dijawab 24 jam sehari, 365 hari setahun.

22 - Pelan hosting dan bilangan akaun yang dibenarkan

Pelan perumahan individu dirujuk seperti yang disenaraikan di bawah:

 • Plan 1
 • Plan 0
 • Rancangan Tanpa Had (membolehkan beberapa domain tambahan tetapi semua mesti dimiliki oleh pemegang akaun) Rencana Premium

Penginapan individu difahami sebagai kemungkinan hosting laman web tunggal. Pelan penginapan yang banyak dirujuk seperti yang disenaraikan di bawah:

 • D7
 • D14
 • D25
 • D50
 • D100
 • D300

Pelbagai hosting difahami sebagai kemungkinan untuk mewujudkan bilangan akaun hosting yang terhad, ditentukan oleh pelan yang dikontrak, dari panel kawalan WHM yang dibolehkan. Setiap akaun hosting ini akan membolehkan anda menjadi tuan rumah satu laman web tunggal. Hosting laman web akan dilakukan secara eksklusif dengan menggunakan alat yang didayakan oleh Neolo.com. Pengubahsuaian kepada perkhidmatan yang dikontrak yang menyebabkan hosting lebih banyak laman web daripada yang dibenarkan sebagaimana terperinci dalam ciri-ciri pelan tidak akan dibenarkan dalam apa jua keadaan. Tindakan seperti (tetapi tidak terhad kepada): domain addon melalui arahan APACHE pada fail .htaccess, mengalihkan kod PHP atau bahasa lain, dan sebagainya akan dianggap tidak mematuhi. Sekiranya pelanggan yang terlibat dalam aktiviti yang diterangkan sebelum ini, penggantungan segera perkhidmatan tersebut akan diteruskan, tanpa notis terlebih dahulu, sehingga keadaan dinormalisasi. Akaun hosting yang dikongsi bersama (Rancangan 0, Rancangan 1 dan Rancangan Tanpa Had) serta Pelan Runcit, akan dihadkan kepada 768MB RAM dan dalam kes-kes yang luar biasa untuk 1GB pecahan RAM. Pelan Premium, Pelan VPS Hosting dan Pelayan Dedicated akan mempunyai memori RAM yang ditunjukkan dalam setiap rancangan.

23 - Migrasi

Migrasi adalah percuma sekiranya penyedia hosting web sebelumnya menggunakan cPanel dan mempunyai pilihan untuk melakukan Backup Penuh. Jika tidak, pasukan teknikal akan mempertimbangkan bergantung pada masa yang diperlukan untuk melakukan migrasi jika melibatkan kos atau tidak. Penghijrahan berlangsung dari 3 hingga 10 hari bekerja mengikut ketersediaan masa. Sekiranya tidak mempunyai cPanel di penyedia sebelumnya, hanya laman web yang dapat dipindahkan, tetapi bukan akaun e-mel. Yang terakhir boleh dimigrasikan hanya dalam kes-kes yang luar biasa dan dengan bayaran tambahan untuk disepakati. Penghijrahan dilakukan dari hari Isnin hingga Jumaat. Mereka boleh dilakukan secara luar biasa pada hujung minggu tetapi hanya berdasarkan persetujuan terlebih dahulu antara pelanggan dan penyedia.

24 - Perundangan Berkenaan dan Tanggungjawab Penjual Semula

Bidang kuasa dan Undang-undang yang Berkenaan. Semua pertikaian atau pertikaian yang timbul daripada Permohonan ini akan dikemukakan kepada bidangkuasa mahkamah kompeten Persekutuan Persekutuan, Argentina. Kontrak ini akan ditadbir oleh undang-undang Republik Argentina. Neolo.com tidak mempunyai hubungan kontrak dengan pelanggan akhir yang mengurus perkhidmatan tersebut kepada "penjual semula" perkhidmatan. Syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang dinyatakan di sini mungkin diubah suai oleh Neolo.com tanpa notis terlebih dahulu, memaklumkannya dengan cara yang difikirkannya perlu.

25 - Cotizaciones en moneda local

Nilai yang ditunjukkan dalam dolar (USD) di halaman ini dikira mengikut kadar pertukaran hari bank pusat negara anda. Pada masa pembelian, transaksi akan dibuat berdasarkan penukaran mata wang tempatan negara anda oleh institusi kewangan kad kredit anda. Ingat bahawa kadar pertukaran dan kadar lain yang mungkin akan ditentukan oleh bank anda.

Dengan menyewa perkhidmatan kami, anda mengaku tahu dan menerima dasar penggunaan ini.

Terakhir diubah suai pada 3 Ogos 2021.

Adakah anda mempunyai sebarang pertanyaan? Pasukan kami bersedia untuk membantu anda
MELAKUKAN PERUNDINGAN