Villkor

Dessa är de ALLMÄNNA reglerna för användning som gäller för vår tjänst och för våra prenumeranter. Från och med nu kommer den person som förvärvar någon av Neolo.coms tjänster att kallas "Abonnenten". Användningen av de upphandlade tjänsterna förutsätter fullständigt godkännande av följande villkor:

1 - Innehåll

Tjänsterna som ingåtts med Neolo.com måste endast användas för lagliga ändamål. Användning av någon av de tjänster som ingåtts med Neolo.com som strider mot lokal, nationell eller internationell lag är strängt förbjuden. Vid användning av tjänsterna som ingåtts med Neolo.com får abonnenten inte: sprida eller överföra olaglig, kränkande, förtalande, rasistisk, stötande information eller någon annan typ av stötande information, vare sig det är genom fotografier, texter, reklambannrar eller länkar till externa sidor, samt publicera, överföra, reproducera, distribuera eller utnyttja all information eller programvara som innehåller virus eller annan skadlig komponent, programvara eller annat material som inte är original (piratkopierat), kränker immateriella rättigheter, publicerar eller tillhandahåller material eller resurser om hacking, sprickbildning eller annan information som Neolo.com anser vara olämpligt. All användning av systemet för olagliga ändamål gör det möjligt för Neolo.com att stänga av de avtalade tjänsterna utan föregående meddelande. För att rapportera en tjänst eller domän som används för olagliga ändamål, kontakta vår forskningsavdelning på: abusos@neolo.com

2 - Förnekande eller tillbakadragande av tjänst

Neolo.com förbehåller sig rätten att vägra att avbryta eller avbryta de tjänster som abonnenten ingår med eller utan förhandsanmälan, om abonnenten åtar sig något beteende eller aktivitet som Neolo.com anser missbruk eller brott mot villkoren, reglerna och villkoren utsätts här, med eller utan föregående meddelande och inte tar ansvar för de konsekvenser som kan leda till av detta skäl. Denna situation inkluderar också fall där det tekniska området på Neolo.com avbryter tjänsten till konton som åstadkommer åtgärder som inte tillåter korrekt funktion för andra användare. Varje fall av upphävande kommer att utvärderas och, om tillämpligt, kommer det administrativa tillbakadragandet av klienten att ges. På samma sätt accepterar abonnenten och meddelas att Neolo förbehåller sig rätten att permanent ta bort, stänga av eller avbryta kontraktsservice, information eller innehåll i abonnentens webbhotell, om det av operativa eller kommersiella skäl är nödvändigt och ingen anmälan är nödvändig annat än Följande villkor. Likaså kan Neolo.com begära ytterligare information för att validera kundens konto och kan använda tredjepartsbekämpningstjänster (t.ex. MaxMind) för att betygsätta kundens beteende. Neolo.com kan hålla tillbaka betalningen från kunden i 30 arbetsdagar för kunder som kan klassificeras som opålitliga eller som inte validerar sitt konto genom en giltig identifiering av Neolo.com

3 - Program och skript

När det gäller värdkonton som har körrättigheter kan abonnenten installera och köra de skript som han anser vara lämpliga. Neolo.com förbehåller sig dock rätten att inaktivera alla skript eller programvara som installeras av abonnenten som påverkar servrarnas normala funktion och skadar andra klienter som är värd för webbplatser på dem. Å andra sidan måste all programvara eller applikation som installeras av användaren på Neolo.com-servrar, både på delade och dedikerade servrar, ha motsvarande användarlicens som garanterar användarens rättigheter. I händelse av en begäran om licensverifiering från den enhet som äger den installerade programvaran avbryts tjänsten tills användaren skickar in motsvarande behörigheter för installationen.

4 - Filfördelning

De webbplatser vars syfte är distribution och lagring av filer (t.ex. fotogallerier, MP3, nedladdning av programbibliotek, videor, stora komprimerade filer etc.) kommer att beaktas från fall till fall. Neolo.com förbehåller sig dock rätten att avbryta avstängning eller radering av sådana konton. En webbplats kan betraktas som inkluderad i denna karaktärisering, när mer än 5% av dess innehåll ägnas åt arkiv för distribution. Om du återupplåter måste du betala bötesbeloppet motsvarande 50 USD för att din webbplats ska kunna återaktiveras.

5 - Konsumerad trafik (bandbredd)

Alla värdplaner utom den obegränsade planen som behandlas snabbt inkluderar en viss månatlig trafik. Om du överskrider överföringsgränsen meddelas du den e-postadress som du skapade som huvudkontakt när du registrerar din tjänst. Begränsningen kan inte tas bort, om din webbplats ofta överskrids kan du begära att din plan utvidgas för att få en högre överföringshastighet och undvika eventuella blockeringar av webbtjänsten.

6 - Värdkontrakt

Det finns ingen underförstådd garanti eller skyldighet som inte uttryckligen listas i detta dokument, när det gäller förhållandet mellan abonnenten och NEOLO.COM. När planen har begärts och bekräftelsemailen för inköpsorderinformationen har skickats har du 30 dagar på dig att göra motsvarande betalning. Efter att betalningen har skett för tjänsten måste den informeras från kundområdet VILKEN TILLGÄNGNING ÄR PÅ HOVEDSIDAN PÅ WEBBPLATSEN, i alternativet: "Meddela om en betalning" för att aktivera eller Förnyelse av en tjänst. Betalningsuppgifterna garanterar inte att din betalning kan verifieras, kunden kan se statusen för din betalning, efter den beräknade förseningsperioden har specificerats, från KUNDOMRÅDET. När din betalning har verifierats, kommer du att informeras via ett e-postmeddelande i din e-postadress. Om din betalning inte kan verifieras av vår administrativa avdelning kommer denna betalningsrapport att raderas, meddelandet skickas via e-post och du måste informera den igen genom att bifoga en skanning av ditt betalningskvitto.

Avsluta prenumerationen från tjänsten:
För att avregistrera en tjänst måste kunden begära och bekräfta den från klientpanelen i customers.neolo.com. Underlåtenhet att göra detta och tjänsten fortsätter att vara aktiv, förbehåller sig Neolo rätten att agera på det sätt som det anser nödvändigt för att samla in tjänsten.

7 - Sekretess

Neolo.com kommer att upprätthålla konfidentialitet och säkerhet för informationen som ges av abonnenten för insamling av tjänsten, enligt beskrivningen i lagen om dataskydd.

8 - Dataförlust

Neolo.com är inte ansvarigt för förlust av data på servern av någon anledning. Det är användarens ansvar att upprätthålla en säkerhetskopia av webbplatsen. Det är också användarens ansvar att hålla e-postmeddelanden i webmailsystemet säkert. Neolo.com gör inte säkerhetskopior (säkerhetskopior) av konton som är större än 35GB (35840Mb) Så abonnenten måste vidta försiktighetsåtgärder för att säkerställa deras skydd. I vilket fall klienten behöver återställa eller få en säkerhetskopia av sitt värdkonto måste han betala 50 USD för det arbete som krävs för att slutföra uppgiften.

9 - Förseningar av domänöverföring

Neolo.com ansvarar inte för förseningar i domänregistreringar och DNS-överföringar orsakade av tredje part eller av användaren som förvärvar våra tjänster.

10 - Betalningar och löptider

Valutabasen är USD. I händelse av att kunden inte betalar och varnar för den genom kundområdet förbehåller sig Neolo.com rätten att tillfälligt stänga av webbplatsen. För återaktiveringen måste det belopp som motsvarar kostnaden för att förnya din tjänst betalas och det kommer att aktiveras först när ackrediteringen av betalningen har verifierats. I händelse av att betalningen inte betalas 20 kalenderdagar efter utgångsdatumet kommer den slutliga avbokningen av din webbplats med motsvarande radering av all information som värdas av användaren. På detta sätt förlorar användaren rätten att göra anspråk på den raderade informationen. Betalningen av tjänsten sker per månad i förväg, på årsbasis, kvartalsvis eller månadsvis som anges i detalj i planen. I betalningsmedel där en kommunikation från klienten är nödvändig för att informera och individualisera betalningen förbehåller Neolo sig rätten att avbryta eller avbryta förebyggande kundens konto tills den senare rapporterar nämnda betalning och Neolo.com utfärdar bekräftelse av nämnda betalning.

klargörande:

1 - I händelse av att webbhotellplanen inkluderar domän vid uppnådd utgång kommer domänen och värdningen automatiskt att stängas av och ändrar status till utgång. Innehavaren kommer att ha 10 dagar att betala samma till det förnyelsepris som fastställts av Neolo.com och efter dessa tio dagar måste ytterligare $ 90 betalas för domänen (med undantag för LOKALA DOMAINER som beror på regleringen för varje land dess förnyelse) och för vilken klienten accepterar att Neolo.com inte är ansvarig) plus förnyelsepriset för webbhotell så att driften av domänen och hosting återaktiveras. Neolo ser inte till att en domän kan förnyas för mer än betalningen har gjorts. Vid oförmåga att förnya domänen kommer Neolo att ersätta abonnenten det belopp som betalats för förnyelsen av domänen som aldrig kan överstiga 11 U $ D (enstaka betalning).

2 - När det gäller planer uteslutande för registrering av internationella domäner, kommer domänen automatiskt att upphöra och ändra statusen efter att den har löpt ut. Innehavaren kommer att ha 10 dagar att betala samma till det förnyelsepris som fastställts av Neolo.com och efter dessa tio dagar måste ytterligare 90 $ betalas plus förnyelsepriset för att återaktivera driften av domänen. Neolo ser inte till att en domän kan förnyas för mer än betalningen har gjorts. Vid oförmåga att förnya domänen kommer Neolo att ersätta abonnenten det belopp som betalats för förnyelsen av domänen som aldrig kan överstiga 11 U $ D (enstaka betalning).

11 - Tilldelning av betalningar på löpande konto

Kundens nuvarande konto hos Neolo.com fungerar med modaliteten: summan av debiteringar och krediter. På detta sätt tillförs varje betalning som klienten går in först vid den första förnyelsen av en administrativt AKTIV och / eller SUSPENDERAD administrativ tjänst. Om det inte finns någon förlängd förlängning, beräknas beloppet till väntande köp eller tilldelas som FAVORBALANS för framtida inköp eller förnyelser.

12 - Ändringar

Neolo.com förbehåller sig rätten att göra ändringar i egenskaper och priser för de planer och / eller tjänster som erbjuds. Alla meddelanden som påverkar de tekniska egenskaperna hos de tjänster som erbjuds sker direkt via våra webbsidor på Internet. Och bara användningen av Neolos tjänster innebär godkännande av ändringar och / eller uppdateringar av detta dokument.

13 - Anti-SPAM Policy (Skicka oönskad reklam)

Tillsammans med internetutvecklingen växer också e-postmissbruk. Folk blir väldigt arga på SPAM och skickar klagomål till leverantörer. På grund av detta måste vi anta en strikt ståndpunkt angående SPAM-post. Abonnenten förbinder sig att inte överföra oönskad reklam via e-post eller på något annat sätt på Internet genom att marknadsföra tjänster som är värda hos Neolo.com, varken genom tjänster som ingåtts med oss eller genom någon annan tjänsteleverantör. Underlåtenhet att följa denna punkt kommer att leda till omedelbar avstängning och utan föregående meddelande om de upphandlade tjänsterna. Eventuella genererade kostnader debiteras användarens konto. Om överföring av skräppostmeddelanden av en användare upptäcks kommer kontot att stängas av och måste betalas 50 USD. Om denna policy fortsätter kommer kontot att tas bort från våra servrar och som nämnts ovan måste användaren bära kostnaderna och skadorna för andra användare på samma server. När tjänsten är avstängd av SPAM kommer en upphängningsskärm att placeras på motsvarande webbplats. Denna skärm kommer att tas bort så snart betalningen av bötesbeloppet har verifierats.

14 - Leverans av masspost

Det rapporteras att massmeddelandet inte är tillåtet, eftersom driften av servern från vilken den skapas påverkas. Om abonnenten har ett visst antal användare som är intresserade av att få viss information om sitt företag eller tjänst, innan du skickar motsvarande post, kontakta det tekniska området till kunder.neolo.com, så att de tillhandahålls nödvändiga instruktioner för att inte skapa konflikter av något slag. Vid massmeddelanden kommer kontot omedelbart att stängas av vårt tekniska avdelning. Det kommer att återställas först när prenumeranten kontaktar denna avdelning för att klargöra situationen och Neolo.com anser att det inte finns någon risk att "förbjuda" IP-adressen till e-postservern eller mättnad på servrarna.

15 - Anti-phishing-policy

Avstängning och / eller avbokning av tjänster innan upptäckt av phishing från en webbplats som är värd på Neolo.com "Phishing" är en modalitet relaterad till att få information för att förverkliga en bedrägeri och / eller identitetsstöld. Det består av att ta information som kreditkortsnummer, lösenord, kontoinformation eller annan personlig information genom bedrägeri. Denna typ av bedrägeri mottas vanligtvis via e-post eller popup-fönster. Neolo.com stöder internationella organisationer i kampen mot nätfiskning Om du tror att du har blivit offer för phishing, fortsätt enligt följande:

 • Rapportera bedrägerier omedelbart till teknisk support från customers.neolo.com> Kontakt
 • Ge uppgifter om bedrägerier, t.ex. mottagna meddelanden, till den behöriga myndigheten via Internet Fraud Reporting Center https://www.ic3.gov. Detta center arbetar över hela världen i samarbete med juridiska myndigheter för att snabbt stänga bedrägliga webbplatser och identifiera de som är ansvariga för bedrägeri

Om du tror att din personliga information har blivit stulen eller hotad bör du också meddela dem till FTC https://www.ftc.gov

 • Om kunden är direktansvarig kommer avstängningen att vara slutlig och irreversibel.
 • Om sårbarheter har använts i applikationer installerade på ditt webbutrymme för detta ändamål måste du förbinda dig att korrigera dem och ta bort skadliga filer från din webbplats

Om du gör en ny överträdelse måste du betala bötesbeloppet som motsvarar 50 USD för att din webbplats ska kunna återaktiveras, igen för att återställa sårbarheterna och ta bort skadliga filer på din webbplats. Om ditt konto sedan används igen för detta ändamål fortsätter vi till den definitiva och irreversibla avbokningen av det. Kontakta vår forskningsavdelning för att rapportera en tjänst eller domän som används för olagliga ändamål abusos@neolo.com

På samma sätt kan värdplaner uteslutande lagra filer som motsvarar webbplatser. .Zip, .tar.gz-videor eller andra tillägg som överstiger 100 MB i storlek kommer att övervägas omedelbart och kan raderas direkt av Neolo.com utan att konsultera klienten för att upprätthålla stabilitet och smidighet på webbhotell-servrar. Detta borttagande av innehåll ger inte upphov till någon rätt till kompensation från leverantören. För lagring av stora filer (större än 100MB) måste klienten anställa en VPS-tjänst.

16 - Pengarna tillbaka (rätt till återbetalning)

Rätten att begära återbetalning av de pengar som levererats till Neolo.com som betalning för de tillhandahållna tjänsterna kommer endast att gälla när tjänsten endast motsvarar en av följande planer:

 • Plan 0, Plan 1, Obegränsad plan, Återförsäljarplaner, Premiumplaner.

För att en sådan återbetalningsbegäran ska övervägas måste följande krav vara uppfyllda:

 • Begäran måste tas emot av Neolo.com innan de första 30 dagarna av den ursprungliga tjänsten. Vid ändringar av planen kommer datumet för inköp av den första tjänsten tas.
 • Planen som MoneyBack begärs måste vara AKTIV. För att MoneyBack-alternativet ska verifieras, måste du INTE begära att avsluta prenumerationen från tjänsten före eller under begäran om återbetalning.
 • Begäran gäller endast om tjänsten inte tillhandahölls eller om drifttiden var större än 90% per år mätt med siteuptime.com. En administrationsavgift på 15% fastställs för administrativa utgifter som inte kommer att ersättas.
 • Neolo.com gör inte återbetalningar i händelse av avstängda värdkonton för upphovsrättsintrång eller betalningar som görs via PayU eller Payssion-plattformen (båda med kreditkort eller kontant). Endast betalningar som görs via PayPal återbetalas.

Efter mottagande av begäran om återbetalning och efter att ha uppfyllt kraven ovan, kommer Neolo.com att utvärdera begäran och, om tillämpligt, kommer beloppet att återbetalas på överenskomna sätt. Återbetalningsbeloppet inkluderar inte belopp för provisionskostnader som tillämpas i vissa betalningsformer. Återbetalningar kan ta 20 till 40 arbetsdagar. SSL, licenser, registreringar, förnyelser och domänöverföringar återbetalas inte under några omständigheter. Återbetalning får endast begäras inom 30 dagar efter det att tjänsten inleddes första gången, efter denna period accepterar användaren att det inte finns någon möjlighet till återbetalning.

17 - Domänregistrering

Behandlingen av domänen för vilken registrering betalas till Neolo.com är beroende av tillgänglighet vid tidpunkten för registrering hos motsvarande enhet. Det här förfarandet börjar först när betalningsackrediteringen har verifierats. När en domän har behandlats kan inte domänens tecken ändras och det belopp som betalas för det kan inte återbetalas. Genom att utföra alla procedurer relaterade till en domän på Neolo.com accepterar du villkoren som upprättats av den internationella enheten ICANN Neolo.com bekräftar tillgängligheten vid tidpunkten för att slutföra inköpsordern via whois-servern för motsvarande TLD-operatör. Neolo.com ansvarar inte för informationen i WHOIS-databasen för TLD-operatören, eftersom den tillhandahålls utan någon garanti eller garanti för dess noggrannhet.

Om domänen som kunden angav i inköpsordern upptäcks som ockuperad eller ogiltig, ges alternativet att skicka en alternativ domän, med samma tillägg som den som valts i köpet. Upptäckt och rapport om upptagen eller ogiltig domän görs när domänen redan har det verifierade betalnings- och registreringssteget. Meddelandet görs via e-post med instruktionerna för att skicka det alternativa namnet. En domän kan avbrytas av tekniska eller administrativa skäl av Neolo.com, där klienten har möjlighet att kommunicera med betalningsområdet från sitt klientområde för upplösning. När utgången har upphört går domänen automatiskt till upphängning och ändrar status till utgång.

Innehavaren kommer att ha 10 dagar att betala samma till det förnyelsepris som fastställts av Neolo.com och efter dessa tio dagar måste ytterligare $ 90 plus förnyelsepriset betalas för att återaktivera driften av domänen. Efter 15 dagar efter utgångsdatumet för domänen raderas den.

18 - Förnyelse av domän

Endast de domäner som initialt har registrerats av Neolo.com utan undantag kommer att förnyas. De domäner som inte är i denna situation har möjlighet att överföras till Neolo.com och måste göra denna ändring, minst 30 dagar före utgångsdatumet. Förnyelseprocessen startar först när betalningen har verifierats, även om den inte garanterar förnyelsen av domänen. Endast en domän kunde förnyas om betalningen gjordes i tid och form, annars kommer det inte att vara möjligt. Neolo.com garanterar eller tar inte heller ansvar om domänen inte kan förnyas. .com.es, .es, .com.pe och .pe-domäner måste förnyas 60 dagar innan utgången för att undvika att gå in i inlösenperioden. .com.au- och .au-domäner måste förnyas 90 dagar innan utgången för att undvika att gå in i inlösenperioden.

19 - Domänöverföring

Det är en tjänst som Neolo.com utför med tillstånd med sina kunder, Neolo.com är inte ansvarig för korrekt slutförande av överföringsförfarandena som initieras av dess registreringsområde eftersom detta enbart beror på den enhet där domänen ursprungligen är domänen Släpp den aktuella domänen i tid och att e-postmeddelandena som skickas till e-postadressen för domänadministratörskontakten i den ursprungliga registreringsenheten besvaras korrekt. Ingen återbetalning görs eftersom Neolo.com betalar när processen börjar. Överföringsprocessen påbörjas först när betalningsakkrediteringen har verifierats. Det är kundens ansvar som betalar överföringsförfarandet, verifierar att domänen är i aktivt eller OK-tillstånd i den första registreringsenheten och ange överföringskoden från ditt klientområde. För att ett år med förnyelse ska läggas till den överförda domänen måste det vara mer än 45 dagar från dagen för skapandet eller förnyelsen i en annan enhet.

20 - Maximalt antal skickade e-postmeddelanden

Gränsen för att skicka e-postmeddelanden som tillåts av Neolo.com i sina individuella planer och återförsäljare är 150 e-post per timme för varje domän och per skapat värdkonto. Om ett överskott i antalet e-postmeddelanden upptäcks blockeras skickandet av utgående e-postmeddelanden tills timmen är slut sedan avstängningen av utgående e-postblockad började.
De vanligaste orsakerna till suspension är:

- En sårbarhet i någon webbform för att skicka e-post. I dessa fall har suspensionen inga kostnader för återaktivering och aktiveras så snart användaren kommunicerar och samordnar lösningen av sårbarheten med det tekniska området. - Användning av e-postkontot uteslutande för att skicka SPAM-post. Dessa fall leder till avstängning av kontot, öppnande av ett uppföljningsärende och generering av motsvarande faktura. Kontot återaktiveras först efter det att betalningen av skulden har verifierats. VIKTIGT: Dessa begränsningar gäller endast enskilda planer och återförsäljare som finns på delade servrar. Begränsningen för dedikerade servrar och VPS beror bara på utrustningens (hårdvarans) kapacitet.

21 - Kommunikation med teknisk support och betalningsområdet.

Det optimala sättet att kontakta är via customer.neolo.com. Telefonens servicetimmar är måndag till fredag från 10:00 till 20:00 GMT -3. E-postmeddelanden och biljetter besvaras 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

22 - Värdplaner och antal tillåtna konton

Enskilda bostadsplaner hänvisas till som anges nedan:

 • Plan 1
 • Plan 0
 • Obegränsad plan (tillåter flera ytterligare domäner men alla måste ägs av kontoinnehavaren) Premiumplaner

Enskilt boende förstås som möjligheten att vara värd för en enda webbplats. Flera boendeplaner hänvisas till som listas nedan:

 • D7
 • D14
 • D25
 • D50
 • D100
 • D300

Flera hosting förstås som möjligheten att skapa ett begränsat antal värdkonton, bestämda av planen som ingåtts, från WHM-kontrollpanelen aktiverad. Var och en av dessa värdkonton gör att du kan vara värd för en enda webbplats. Värdet för en webbplats kommer endast att ske genom att använda verktyg som aktiveras av Neolo.com. Ändringar av den kontrakterade tjänsten som resulterar i värd för fler webbplatser än de som är tillåtna enligt detaljerna i planens egenskaper kommer inte att tillåtas under några omständigheter. Åtgärder som att vara (men inte begränsade till): addon-domäner med hjälp av APACHE-direktiv om .htaccess-filen, omdirigeringar med PHP-kod eller något annat språk, etc. kommer att betraktas som bristande efterlevnad. I händelse av att abonnenten har uppstått i den tidigare beskrivna aktiviteten kommer den omedelbara avstängningen av tjänsten att fortsätta, utan förvarning, tills situationen är normaliserad. Traditionella delade värdkonton (plan 0, plan 1 och obegränsad plan) såväl som återförsäljarplaner kommer att begränsas till 768 MB RAM och i undantagsfall till 1 GB burst RAM. Premiumhosting, VPS Hosting och dedikerade servrarplaner har RAM-minnet som anges i vart och ett av planerna.

23 - Migrationer

Migrationer är gratis om den tidigare webbhotellleverantören använder cPanel och har möjlighet att utföra fullständiga säkerhetskopior. Annars kommer det tekniska teamet att överväga beroende på hur lång tid det tar migreringen om det medför vissa kostnader eller inte. Migreringarna tar mellan 3 och 10 arbetsdagar beroende på tidens tillgänglighet. Om du inte har cPanel i den tidigare leverantören kan endast webbplatsen migreras, men inte e-postkontona. Det senare kan migreras endast i undantagsfall och mot en extra avgift som ska avtalas. Migrationer utförs från måndag till fredag. De kan utföras i undantagsfall på helgerna men endast efter överenskommelse mellan kunden och leverantören.

24 - Tillämplig lagstiftning och återförsäljaransvar

Jurisdiktion och tillämplig lag. Alla tvister eller tvister som härrör från denna ansökan kommer att överlämnas till behörig domstol i Federal Capital, Argentina. Detta avtal regleras av lagarna i den argentinska republiken. Neolo.com har inga avtalsförhållanden med slutkunden som kontrakterar tjänsten till en "återförsäljare" av tjänsten. Villkoren och reglerna som anges här kan modifieras av Neolo.com utan föregående meddelande och meddela det på de medel som det anser nödvändigt.

25 - Cotizaciones en moneda local

De värden som visas i dollar (USD) på denna sida beräknades enligt växelkursen för dagen för ditt lands centralbank. Vid köpet sker transaktionen baserat på konverteringen av ditt lands lokala valuta av ditt kreditkorts finansiella institut. Kom ihåg att växelkursen och andra möjliga kurser kommer att definieras av din bank.

Genom att anställa våra tjänster förklarar du att du känner till och accepterar dessa användningsvillkor.

Senast ändrad den 3 augusti 2021.

Har du några frågor? Vårt team står till ditt förfogande för att hjälpa dig
PRESTATIONSKONSULTATION