Algemene voorwaarden

Dit zijn de ALGEMENE GEBRUIKSREGELS die van toepassing zijn op onze service en op onze Abonnees. Vanaf nu wordt de persoon die een van de services van Neolo.com verwerft "The Subscriber" genoemd. Het gebruik van de gecontracteerde services veronderstelt de volledige acceptatie van de volgende voorwaarden:

1 - Inhoud

De met Neolo.com gecontracteerde diensten moeten uitsluitend voor wettige doeleinden worden gebruikt. Het gebruik van een van de met Neolo.com gecontracteerde diensten die in strijd zijn met lokale, nationale of internationale wetgeving is ten strengste verboden. Tijdens het gebruik van de diensten die zijn afgesloten met Neolo.com, kan de abonnee niet: Illegale, beledigende, lasterlijke, racistische, aanstootgevende informatie of enige andere aanstootgevende informatie verspreiden of verzenden, hetzij via foto's, teksten, reclamebanners of links naar externe pagina's, evenals het publiceren, verzenden, reproduceren, distribueren of exploiteren van informatie of software die virussen of andere schadelijke componenten, software of ander materiaal bevat dat niet origineel (illegaal) is, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, publiceert of materiaal levert of bronnen over hacken, kraken of andere informatie die Neolo.com ongepast acht. Elk gebruik van het systeem voor illegale doeleinden stelt Neolo.com in staat de gecontracteerde diensten zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten. Neem contact op met onze onderzoeksafdeling via abusos@neolo.com om een service of domein te melden dat wordt gebruikt voor illegale doeleinden

2 - Weigering of intrekking van de dienst

Neolo.com behoudt zich het recht voor om te weigeren de door de abonnee gecontracteerde diensten op te schorten of te annuleren met of zonder voorafgaande kennisgeving, als de abonnee gedrag of activiteit vertoont waarvan Neolo.com misbruik of schending van een van de voorwaarden, regels en voorwaarden beschouwt hier blootgesteld, met of zonder voorafgaande kennisgeving en geen verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen die om deze reden kunnen ontstaan. Deze situatie omvat ook gevallen waarin het technische gedeelte van Neolo.com de service annuleert voor accounts die acties uitvoeren die de goede werking van de andere gebruikers niet toestaan. Elk geval van opschorting wordt geëvalueerd en, indien van toepassing, wordt de administratieve intrekking van de klant gegeven. Evenzo aanvaardt en ontvangt de Abonnee dat Neolo zich het recht voorbehoudt om gecontracteerde diensten, informatie of inhoud van de hosting van de abonnee permanent te verwijderen, op te schorten of te annuleren, indien dit om operationele of commerciële redenen noodzakelijk is en geen kennisgeving vereist is, behalve Volgende algemene voorwaarden. Evenzo kan Neolo.com om aanvullende informatie vragen om het account van de klant te valideren en kan het fraudebestrijdingsdiensten van derden (zoals MaxMind) gebruiken om het gedrag van de klant te beoordelen. Neolo.com kan betaling van de klant gedurende 30 werkdagen achterhouden voor klanten die kunnen worden aangemerkt als onbetrouwbaar of die hun account niet valideren via een geldige identificatie door Neolo.com

3 - Programma's en scripts

In het geval van hostingaccounts die uitvoeringsmachtigingen hebben, kan de abonnee de scripts installeren en uitvoeren die hij geschikt acht. Neolo.com behoudt zich echter het recht voor om alle scripts of software die door de abonnee is geïnstalleerd en die de normale werking van de servers beïnvloedt, te deactiveren en andere clients die sites hosten te beschadigen. Anderzijds moet alle software of toepassingen die door de gebruiker op Neolo.com-servers worden geïnstalleerd, zowel op gedeelde als op dedicated servers, de bijbehorende gebruikerslicentie hebben die de rechten van de gebruiker garandeert. In het geval van een verzoek om verificatie van een licentie van de entiteit die eigenaar is van de geïnstalleerde software, wordt de service opgeschort totdat de gebruiker de overeenkomstige vergunningen voor de genoemde installatie indient.

4 - Bestandsdistributie

De websites die als doel hebben de distributie en opslag van bestanden (bijv. Fotogalerijen, MP3, downloadprogrammabibliotheken, video's, grote gecomprimeerde bestanden, enz.) Worden per geval bekeken. Neolo.com behoudt zich echter het recht voor om dergelijke accounts te annuleren of te verwijderen. Een site kan worden beschouwd als opgenomen in deze karakterisering, wanneer meer dan 5% van de inhoud is gewijd aan archieven voor distributie. Als uw site opnieuw wordt overtreden, moet u de boete van US $ 50 betalen om uw site opnieuw te activeren.

5 - Verkeerd verkeer (bandbreedte)

Alle hostingplannen, behalve het onbeperkte abonnement dat onmiddellijk wordt behandeld, bevatten een bepaalde hoeveelheid maandelijks verkeer. Als u de overdrachtlimiet overschrijdt, wordt u op de hoogte gebracht van het e-mailadres dat u als hoofdcontactpersoon hebt ingesteld wanneer u uw service registreert. De beperking kan niet worden verwijderd. Als uw site vaak wordt overschreden, kunt u een verzoek indienen om uw plan te verlengen om een hogere overdrachtssnelheid te verkrijgen en mogelijke blokkades van de webservice te voorkomen.

6 - Hostingcontract

Er is geen impliciete garantie of verplichting die niet expliciet in dit document wordt vermeld met betrekking tot de relatie tussen de abonnee en NEOLO.COM. Nadat het plan is aangevraagd en de bevestigingsmail van de bestelgegevens is verzonden, heeft u 30 dagen om de bijbehorende betaling te verrichten. Nadat de betaling voor de service is verricht, moet deze worden geïnformeerd vanuit het klantengebied WAAROP TOEGANG IS OP DE HOOFDPAGINA VAN DE SITE, in de optie: 'Kennisgeving van een betaling' om te activeren of Vernieuwing van een dienst. De invoer van betalingsgegevens biedt geen garantie dat uw betaling kan worden geverifieerd. De klant kan de status van uw betaling bekijken, nadat de geschatte vertragingsperiode is gedetailleerd, vanuit HET KLANTGEBIED. Zodra uw betaling is geverifieerd, wordt u hiervan op de hoogte gesteld via een e-mail in uw e-mailadres voor contact. In het geval dat uw betaling niet kan worden geverifieerd door onze administratieve afdeling, wordt dit betalingsrapport verwijderd, wordt een kennisgeving per e-mail verzonden en moet u het opnieuw informeren door een scan van uw betalingsbewijs bij te voegen.

Afmelden voor de service:
Om zich af te melden voor een service, moet de klant deze aanvragen en bevestigen via het klantenpaneel in customers.neolo.com. Als u dit niet doet en de service actief blijft, behoudt Neolo zich het recht voor om te handelen op de manieren die het nodig acht om de service te verzamelen.

7 - Vertrouwelijkheid

Neolo.com behoudt de vertrouwelijkheid en veiligheid van de informatie die door de abonnee wordt verstrekt voor het verzamelen van de service, zoals beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens.

8 - Gegevensverlies

Neolo.com is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens op de server veroorzaakt door gebruikers, storingen in ons systeem of updates op onze servers of andere onoverkomelijke. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om een reservekopie van de site bij te houden. Het is ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de mails van het webmailsysteem te bewaken. Neolo.com maakt ook back-ups van alle sites, maar geeft daar geen garanties over. Neolo.com maakt geen back-ups (back-upkopieën) van accounts groter dan 35GB (35840Mb). Daarom moet de abonnee voorzorgsmaatregelen nemen om zijn beveiliging te waarborgen. In ieder geval moet de klant zijn hostingaccount herstellen of een back-up krijgen. betaal USD 50 voor het werk dat de voltooiing van de taak vereist.

9 - Vertragingen bij domeinoverdracht

Neolo.com is niet verantwoordelijk voor vertragingen in domeinregistraties en DNS-overdrachten veroorzaakt door derden of door de gebruiker die onze services verwerft.

10 - Betalingen en looptijden

De valutabasis is USD. In het geval dat de klant de betaling niet verricht en waarschuwt via het klantengedeelte, behoudt Neolo.com zich het recht voor om de website tijdelijk op te schorten. Voor de reactivering moet het bedrag dat overeenkomt met de kosten voor het vernieuwen van uw service worden betaald en het wordt pas opnieuw geactiveerd nadat de accreditatie van de betaling is geverifieerd. In het geval van niet-betaling 20 kalenderdagen na de vervaldatum, de definitieve annulering van uw site, met de overeenkomstige verwijdering van alle informatie die door de gebruiker wordt gehost. Op deze manier verliest de gebruiker alle rechten om de verwijderde informatie te claimen. De betaling van de dienst wordt vooruitbetaald per maand, op jaar-, kwartaal- of maandbasis, zoals aangegeven in de details van het plan. In het geval van betaling waarbij een communicatie van de klant nodig is om de betaling te informeren en te individualiseren, behoudt Neolo zich het recht voor om de rekening van de klant preventief op te schorten of te annuleren totdat laatstgenoemde de betaling meldt en Neolo.com de betaling bevestigt.

verduidelijking:

1 - In het geval dat het hostingplan het domein omvat bij het bereiken van de vervaldatum, wordt het domein en de hosting automatisch geschorst en verandert de status in verlopen. De houder heeft 10 dagen de tijd om hetzelfde te betalen aan de verlengingsprijs die is ingesteld door Neolo.com en na die 10 dagen moet een extra $ 90 worden betaald voor het domein (behalve voor LOKALE DOMEINEN die afhankelijk van de regelgeving van elk land de verlenging ervan) en waarvoor de klant accepteert dat Neolo.com niet verantwoordelijk is) plus de verlengingsprijs van de webhosting zodat de werking van het domein en de hosting opnieuw wordt geactiveerd. Neolo zorgt er niet voor dat een domein kan worden verlengd voor meer dan de betaling is gedaan. In geval van onvermogen om het domein te vernieuwen, vergoedt Neolo de abonnee het betaalde bedrag voor de vernieuwing van het domein dat nooit hoger kan zijn dan 11 U $ D (eenmalige betaling).

2 - In het geval van plannen uitsluitend voor de registratie van internationale domeinen, gaat het domein bij het verlopen van het domein automatisch in schorsing en verandert het de verlopen status. De houder heeft 10 dagen de tijd om hetzelfde te betalen aan de verlengingsprijs die is ingesteld door Neolo.com en na die 10 dagen moet een extra $ 90 worden betaald plus de verlengingsprijs om de werking van het domein opnieuw te activeren. Neolo zorgt er niet voor dat een domein kan worden verlengd voor meer dan de betaling is gedaan. In geval van onvermogen om het domein te vernieuwen, vergoedt Neolo de abonnee het betaalde bedrag voor de vernieuwing van het domein dat nooit hoger kan zijn dan 11 U $ D (eenmalige betaling).

11 - Toekenning van betalingen op de lopende rekening

De lopende rekening van de klant bij Neolo.com werkt met de modaliteit: som van debet en credits. Op deze manier wordt elke betaling die de klant uitvoert eerst toegerekend aan de eerste verlenging van een administratief ACTIEF en / of OPSCHORTEN administratieve dienst. Als er geen verlopen verlengingen zijn, wordt het bedrag toegerekend aan lopende aankopen of toegewezen als een FAVOR BALANCE voor toekomstige aankopen of vernieuwingen.

12 - Wijzigingen

Neolo.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de kenmerken en prijzen van de aangeboden plannen en / of diensten. Elke kennisgeving die de technische kenmerken van de aangeboden diensten beïnvloedt, vindt rechtstreeks plaats via onze webpagina's op internet. En alleen al het gebruik van de diensten van Neolo impliceert de acceptatie van de wijzigingen en / of updates van dit document.

13 - Anti-SPAM-beleid (ongevraagde reclame verzenden)

Samen met de groei van internet groeit ook e-mailmisbruik. Mensen worden erg boos op SPAM en sturen klachten naar providers. Daarom moeten we een strikte positie innemen ten aanzien van SPAM-mail. De abonnee verbindt zich ertoe geen ongevraagde reclame via e-mail of enig ander middel op internet te verzenden door reclame te maken voor diensten die bij Neolo.com worden gehost, noch via diensten die met ons zijn gecontracteerd of via een andere dienstverlener. Het niet naleven van dit punt leidt tot onmiddellijke opschorting en zonder voorafgaande kennisgeving van de gecontracteerde diensten. Alle gemaakte kosten worden in rekening gebracht op het account van de gebruiker. Als het verzenden van SPAM-e-mail door een gebruiker wordt gedetecteerd, wordt het account opgeschort en moet US $ 50, - worden betaald als kosten voor het opnieuw openen van een account. Als dit beleid doorgaat, wordt het account van onze servers verwijderd en zoals hierboven vermeld, moet de gebruiker de gemaakte kosten dragen en schade berokkenen aan andere gebruikers van dezelfde server. Wanneer de service door SPAM wordt opgeschort, wordt een opschortingsscherm op de bijbehorende site geplaatst. Dit scherm wordt verwijderd zodra de betaling van de boete is geverifieerd.

14 - Massale postbezorging

Het is gemeld dat massale mailing niet is toegestaan, omdat de werking van de server waarvan het is gemaakt, wordt beïnvloed. Als de Abonnee een bepaald aantal gebruikers heeft die geïnteresseerd zijn in het ontvangen van bepaalde informatie over hun bedrijf of dienst, neem dan contact op met de technische afdeling naar customers.neolo.com voordat ze de bijbehorende e-mail verzenden. noodzakelijke instructies, om geen conflicten te genereren. In het geval van massa-mailing wordt het account onmiddellijk opgeschort door de technische afdeling van ons bedrijf. Het wordt pas hersteld nadat de Abonnee contact heeft opgenomen met deze afdeling om de situatie te verduidelijken en Neolo.com van mening is dat er geen risico bestaat dat het IP-adres van de mailserver of de verzadiging van de servers wordt 'verbannen'.

15 - Antiphishingbeleid

Opschorting en / of annulering van de service voordat phishing wordt gedetecteerd op een website die wordt gehost op Neolo.com "Phishing" is een modaliteit met betrekking tot het verkrijgen van informatie voor het realiseren van een zwendel en / of identiteitsdiefstal. Het bestaat uit het nemen van informatie zoals creditcardnummers, wachtwoorden, accountinformatie of andere persoonlijke gegevens, door middel van misleiding. Dit soort fraude wordt meestal ontvangen via e-mails of pop-ups Neolo.com ondersteunt internationale organisaties in de strijd tegen internet phishing Als u denkt dat u slachtoffer bent geworden van phishing, gaat u als volgt te werk:

 • Meld fraude onmiddellijk aan Technische Ondersteuning van customers.neolo.com> Contact
 • Verstrek details over oplichters, zoals ontvangen berichten, aan de bevoegde autoriteit via het Internet Fraud Reporting Center https://www.ic3.gov. Dit centrum werkt wereldwijd samen met juridische autoriteiten om frauduleuze websites snel te sluiten en degenen die verantwoordelijk zijn voor fraude te identificeren

Als u denkt dat uw persoonlijke gegevens zijn gestolen of in gevaar zijn gebracht, moet u dit ook aan de FTC meedelen https://www.ftc.gov

 • Als de klant direct verantwoordelijk is, is de opschorting definitief en onomkeerbaar.
 • Als kwetsbaarheden zijn gebruikt in toepassingen die op uw webruimte voor dit doel zijn geïnstalleerd, moet u zich ertoe verbinden deze te corrigeren en schadelijke bestanden van uw website te verwijderen

Als uw site opnieuw wordt overtreden, moet u, om uw site opnieuw te activeren, de boete betalen die overeenkomt met US $ 50, u opnieuw verplichten de kwetsbaarheden te corrigeren en de schadelijke bestanden van uw site te verwijderen. Als uw account daarna opnieuw voor dit doel wordt gebruikt, zullen we overgaan tot de definitieve en onomkeerbare annulering ervan. Neem contact op met onze onderzoeksafdeling om een service of domein te melden dat wordt gebruikt voor illegale doeleinden abusos@neolo.com

Evenzo kunnen hostingplannen uitsluitend bestanden opslaan die overeenkomen met websites. De .zip-, .tar.gz-video's of andere extensies die groter zijn dan 100 MB worden onmiddellijk in overweging genomen en kunnen direct door Neolo.com worden verwijderd zonder de client te raadplegen om de stabiliteit en behendigheid in webhostingservers te behouden. Deze verwijdering van inhoud geeft geen recht op schadevergoeding van de aanbieder. Voor de opslag van grote bestanden (groter dan 100 MB) moet de klant een VPS-service inhuren.

16 - Geld terug (recht op terugbetaling)

Het recht om terugbetaling te vragen van het aan Neolo.com geleverde geld als betaling voor de geleverde services, is alleen geldig als de service alleen overeenkomt met een van de volgende plannen:

 • Plan 0, Plan 1, Onbeperkt abonnement, Reseller-abonnementen, Premium-abonnementen.

Om aan een dergelijk verzoek om terugbetaling te voldoen, moet bovendien aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Het verzoek moet vóór de eerste 30 dagen van de oorspronkelijke service door Neolo.com zijn ontvangen. In het geval van wijzigingen in het plan, zal de datum van aankoop van de eerste dienst worden genomen.
 • Het plan waarvoor de MoneyBack wordt aangevraagd, moet ACTIEF zijn. Om ervoor te zorgen dat de MoneyBack-optie wordt geverifieerd, mag u NIET vóór of tijdens het restitutieverzoek verzoeken om u af te melden voor de service.
 • Het verzoek is alleen geldig als de service niet werd geleverd of als de downtime groter was dan 90% per jaar gemeten met siteuptime.com. Een restocking fee van 15% wordt vastgesteld voor administratieve kosten die niet worden vergoed.
 • Neolo.com doet geen restitutie in geval van opgeschorte hostingaccounts wegens schending van het auteursrecht of betalingen die zijn gedaan via het PayU- of Payssion-platform (zowel met creditcard als contant). Alleen betalingen die via PayPal zijn gedaan, worden terugbetaald.

Na ontvangst van het verzoek om terugbetaling en na te hebben voldaan aan de hierboven uiteengezette vereisten, zal Neolo.com het verzoek evalueren en, indien van toepassing, het bedrag worden terugbetaald via de overeengekomen middelen. Het bedrag van de vergoeding is exclusief commissiebedragen die in sommige vormen van betaling worden toegepast. Restituties kunnen 20 tot 40 werkdagen duren. SSL, licenties, registraties, verlengingen en domeinoverdrachten worden in geen geval terugbetaald. Restituties kunnen alleen worden aangevraagd binnen 30 dagen na de initiële contractering van de dienst, na deze periode accepteert de gebruiker dat er geen mogelijkheid tot terugbetaling bestaat.

17 - Domeinregistratie

De verwerking van het domein waarvoor registratie aan Neolo.com wordt betaald, is afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van registratie bij de overeenkomstige entiteit. Deze procedure begint pas nadat de betalingsaccreditatie is geverifieerd. Nadat een domein is verwerkt, kunnen de tekens van het domein niet meer worden gewijzigd en kan het bedrag dat wordt betaald niet worden terugbetaald. Door een procedure met betrekking tot een domein op Neolo.com uit te voeren, accepteert u de algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de internationale entiteit ICANN Neolo.com bevestigt de beschikbaarheid op het moment van voltooiing van de bestelling via de whois-server van de overeenkomstige TLD-operator. Neolo.com is niet verantwoordelijk voor de informatie in de WHOIS-database van de TLD-operator, aangezien deze wordt verstrekt zonder enige garantie of garantie met betrekking tot de juistheid ervan.

Als het domein dat de klant in de bestelling heeft ingevoerd, als bezet of ongeldig wordt gedetecteerd, wordt de optie voor het verzenden van een alternatief domein gegeven, met behoud van dezelfde extensie als die in de aankoop is geselecteerd. De detectie en melding van een bezet of ongeldig domein gebeurt wanneer het domein al de geverifieerde betalings- en registratiestap heeft. De melding gebeurt via e-mail met de instructies voor het verzenden van de alternatieve naam. Een domein kan om technische of administratieve redenen door Neolo.com worden opgeschort, waarbij de klant de mogelijkheid heeft om vanuit het klantgebied te communiceren met het betalingsgebied voor oplossing. Bij het bereiken van de vervaldatum wordt het domein automatisch geschorst en verandert de status in verlopen.

De houder heeft 10 dagen de tijd om hetzelfde te betalen aan de verlengingsprijs die is ingesteld door Neolo.com en na die 10 dagen moet een extra $ 90 plus de verlengingsprijs worden betaald om de werking van het domein opnieuw te activeren. Na 15 dagen na de vervaldatum van het domein wordt het verwijderd.

18 - Domeinvernieuwing

Alleen de domeinen die in eerste instantie zonder uitzondering door Neolo.com zijn geregistreerd, worden verlengd. De domeinen die zich niet in deze situatie bevinden, hebben de mogelijkheid om te verhuizen naar Neolo.com die deze wijziging minimaal 30 dagen voor de vervaldatum moeten doorvoeren. Het verlengingsproces begint pas nadat de betaling is geverifieerd, zelfs als het de verlenging van het domein niet garandeert. Alleen een domein kan worden verlengd als de betaling op tijd en vorm is gedaan, anders is het niet mogelijk. Neolo.com geeft ook geen garantie of neemt geen verantwoordelijkheid als het domein niet verlengd kan worden. .com.es-, .es-, .com.pe- en .pe-domeinen moeten 60 dagen voor de vervaldatum worden vernieuwd om te voorkomen dat de inwisselperiode ingaat. .com.au- en .au-domeinen moeten 90 dagen voor de vervaldatum worden vernieuwd om te voorkomen dat de inwisselperiode ingaat.

19 - Domeinoverdracht

Het is een service die Neolo.com uitvoert met dank aan zijn klanten, Neolo.com is niet verantwoordelijk voor de correcte afronding van de overdrachtsprocedures die zijn gestart door het registratiegebied, omdat dit alleen afhankelijk is van de entiteit waar het domein oorspronkelijk het domein is Geef het betreffende domein tijdig vrij en dat de e-mails die zijn verzonden naar het e-mailadres van de domeinbeheerder in de oorspronkelijke registratie-entiteit correct worden beantwoord. Er wordt geen terugbetaling gedaan omdat Neolo.com betaalt wanneer het proces begint. Het overdrachtsproces begint pas nadat de betalingsaccreditatie is geverifieerd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant die het overdrachtsproces betaalt, verifieert dat het domein de status Actief of OK heeft in de initiële registratie-entiteit en voert de overdrachtscode in van uw klantengebied. Om een jaar van verlenging aan het overgedragen domein toe te voegen, moet dit meer dan 45 dagen zijn vanaf de datum van oprichting of verlenging in een andere entiteit.

20 - Maximaal aantal verzonden e-mails

De limiet voor het verzenden van e-mails toegestaan door Neolo.com in zijn individuele abonnementen en resellers, is 150 e-mails per uur voor elk domein en per aangemaakt hostingaccount. Als een teveel aan e-mails wordt gedetecteerd, wordt het verzenden van uitgaande e-mails geblokkeerd, tot het einde van het uur sinds de opschorting van de uitgaande e-mailblokkade begon.
De meest voorkomende oorzaken van opschorting zijn:

- Een kwetsbaarheid in een webformulier voor het verzenden van e-mails. In deze gevallen heeft de opschorting geen kosten voor reactivering en wordt deze geactiveerd zodra de gebruiker de oplossing van het beveiligingslek communiceert en coördineert met het technische gedeelte. - Gebruik van het e-mailaccount uitsluitend voor het verzenden van SPAM-mail. Deze gevallen resulteren in de opschorting van de rekening, het openen van een vervolgzaak en het genereren van de bijbehorende factuur. Het account wordt pas opnieuw geactiveerd nadat de betaling van de schuld is geverifieerd. BELANGRIJK: deze beperkingen zijn alleen van toepassing op individuele abonnementen en wederverkopers op gedeelde servers. De beperking op Dedicated-servers en VPS hangt alleen af van de capaciteit van de apparatuur (hardware).

21 - Communicatie met technische ondersteuning en betalingen.

De optimale manier om contact op te nemen is via customers.neolo.com. De telefonische service-uren zijn van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur GMT -3. E-mails en tickets worden 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beantwoord.

22 - Hostingplannen en aantal toegestane accounts

Individuele huisvestingsplannen worden hieronder genoemd:

 • Plan 1
 • Plan 0
 • Onbeperkt abonnement (staat meerdere extra domeinen toe, maar alle moeten eigendom zijn van de rekeninghouder) Premiumplannen

Onder individuele accommodatie wordt verstaan de mogelijkheid om een enkele website te hosten. Meerdere huisvestingsplannen worden hieronder genoemd:

 • D7
 • D14
 • D25
 • D50
 • D100
 • D300

Meerdere hosting wordt begrepen als de mogelijkheid om een beperkt aantal hostingaccounts aan te maken, bepaald door het contract dat is gecontracteerd, vanuit het WHM-configuratiescherm ingeschakeld. Met elk van deze hostingaccounts kunt u een enkele website hosten. Het hosten van een website wordt uitsluitend gedaan door het gebruik van tools die door Neolo.com zijn ingeschakeld. Wijzigingen in de gecontracteerde service die resulteren in het hosten van meer websites dan die toegestaan zoals beschreven in de kenmerken van het plan zijn onder geen enkele omstandigheid toegestaan. Acties zoals (maar niet beperkt tot): add-on domeinen door middel van APACHE-richtlijnen op het .htaccess-bestand, omleidingen met PHP-code of een andere taal, enz. Worden als niet-naleving beschouwd. In het geval dat de abonnee deelnam aan de eerder beschreven activiteit, zal de onmiddellijke opschorting van de dienst doorgaan, zonder voorafgaande kennisgeving, totdat de situatie is genormaliseerd. Traditionele shared hosting-accounts (Plan 0, Plan 1 en Unlimited Plan) evenals reseller-plannen, zijn beperkt tot 768 MB RAM en in uitzonderlijke gevallen tot 1 GB RAM-geheugen. Premium Hosting, VPS Hosting en Dedicated Servers-abonnementen hebben het RAM-geheugen dat in elk van de abonnementen wordt aangegeven.

23 - Migraties

Migraties zijn gratis in het geval dat de vorige webhostingprovider cPanel gebruikt en de mogelijkheid heeft om volledige back-ups uit te voeren. Anders zal het technische team, afhankelijk van de tijd die de migratie kost, overwegen of dit kosten met zich meebrengt of niet. De migraties duren 3 tot 10 werkdagen afhankelijk van de beschikbare tijd. In het geval dat cPanel niet in de vorige provider staat, kan alleen de website worden gemigreerd, maar niet de e-mailaccounts. Deze laatste kan alleen in uitzonderlijke gevallen en tegen een nader overeen te komen vergoeding worden gemigreerd. Migraties vinden plaats van maandag tot en met vrijdag. Ze kunnen uitzonderlijk in het weekend worden uitgevoerd, maar alleen op afspraak tussen de klant en de aanbieder.

24 - Toepasselijke wetgeving en verantwoordelijkheid van wederverkopers

Jurisdictie en toepasselijk recht. Alle geschillen of geschillen die voortvloeien uit deze toepassing zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van de federale hoofdstad, Argentinië. Dit contract valt onder de wetgeving van de Argentijnse Republiek. Neolo.com heeft geen contractuele relatie met de eindklant die de service contracteert met een "wederverkoper" van de service. De voorwaarden en regels die hierin worden uiteengezet, kunnen door Neolo.com worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, door hiervan op de hoogte te stellen met de middelen die zij noodzakelijk acht.

25 - Cotizaciones en moneda local

De waarden die op deze pagina in dollars (USD) worden weergegeven, zijn berekend volgens de wisselkoers van de dag van de centrale bank van uw land. Op het moment van aankoop wordt de transactie uitgevoerd op basis van de omrekening van de lokale valuta van uw land door de financiële instelling van uw creditcard. Houd er rekening mee dat de wisselkoers en andere mogelijke koersen door uw bank worden bepaald.

Door onze diensten in te huren, verklaart u dit gebruiksbeleid te kennen en te aanvaarden.

Laatst gewijzigd op 3 augustus 2021.

Heeft u nog vragen? Ons team staat tot uw beschikking om u te helpen
RAADPLEGING UITVOEREN

Wij bieden cookies: We maken gebruik van hulpmiddelen, zoals cookies, om essentiële diensten en functies voor onze site te bieden, en om gegevens te verzamelen over hoe bezoekers omgaan met onze site, producten en diensten. Door op Accepteren te klikken of gewoon door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van deze tools voor advertentie- en analysedoeleinden.

aanvaarden