Όροι και Προϋποθέσεις

Αυτοί είναι οι ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ χρήσης που ισχύουν για τις υπηρεσίες μας και στους Συνδρομητές μας. Από δω και πέρα, το άτομο που αποκτά οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες του Neolo.com θα αναφέρεται ως "Ο Συνδρομητής". Η χρήση των συμβατικών υπηρεσιών προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των ακόλουθων όρων:

1 - Περιεχόμενα

Οι υπηρεσίες που συνάπτονται με το Neolo.com πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς. Η χρήση οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που συνάπτονται με το Neolo.com και παραβιάζει οποιονδήποτε τοπικό, εθνικό ή διεθνή νόμο απαγορεύεται αυστηρά. Κατά τη χρήση των υπηρεσιών που έχουν συνάψει με τη Neolo.com, ο συνδρομητής δεν μπορεί: να διαδίδει ή να μεταδίδει παράνομες, καταχρηστικές, δυσφημιστικές, ρατσιστικές, προσβλητικές πληροφορίες ή οποιοδήποτε άλλο είδος απαράδεκτων πληροφοριών, είτε μέσω φωτογραφιών, κειμένων, διαφημιστικών banner ή συνδέσμων σε εξωτερικές σελίδες, καθώς και στη δημοσίευση, μετάδοση, αναπαραγωγή, διανομή ή εκμετάλλευση οποιασδήποτε πληροφορίας ή λογισμικού που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές στοιχείο, λογισμικό ή άλλο υλικό που δεν είναι πρωτότυπο (πειρατικό), παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ή πόρους σχετικά με την πειρατεία, τη ρωγμή ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που η Neolo.com θεωρεί ακατάλληλη. Οποιαδήποτε χρήση του συστήματος για παράνομους σκοπούς θα επιτρέψει στη Neolo.com να αναστείλει τις συμβατικές υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για να αναφέρετε μια υπηρεσία ή έναν τομέα που χρησιμοποιείται για παράνομους σκοπούς, επικοινωνήστε με το Τμήμα Ερευνών στη διεύθυνση: abusos@neolo.com

2 - Άρνηση ή απόσυρση της υπηρεσίας

Η Neolo.com διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αναστολή ή ακύρωση των υπηρεσιών που έχει συνάψει ο συνδρομητής με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση εάν ο συνδρομητής πραγματοποιήσει οποιαδήποτε συμπεριφορά ή δραστηριότητα που η Neolo.com θεωρεί κατάχρηση ή παραβίαση οποιουδήποτε από τους όρους, εκτεθεί εδώ, με ή χωρίς προειδοποίηση και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τις συνέπειες που θα μπορούσαν να προκύψουν για αυτόν τον λόγο. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει επίσης περιπτώσεις στις οποίες ο Τεχνικός χώρος του Neolo.com ακυρώνει την υπηρεσία σε λογαριασμούς που συνεπάγονται πράξεις που δεν επιτρέπουν την καλή λειτουργία των άλλων χρηστών. Κάθε περίπτωση αναστολής θα αξιολογηθεί και, εάν χρειαστεί, ο πελάτης θα αποφορτιστεί. Ομοίως, ο Συνδρομητής αποδέχεται και ειδοποιείται ότι η Neolo διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει, να αναστείλει ή να ακυρώσει μόνιμα οποιαδήποτε συμβατική υπηρεσία, πληροφορίες ή περιεχόμενο της φιλοξενίας του συνδρομητή, εάν για επιχειρησιακούς ή εμπορικούς λόγους είναι απαραίτητο και δεν απαιτείται καμία κοινοποίηση, Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις. Ομοίως, η Neolo.com μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες για την επικύρωση του λογαριασμού του πελάτη και μπορεί να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες αντιμετώπισης απάτης τρίτων μερών (όπως το MaxMind) για να αξιολογήσει τη συμπεριφορά του πελάτη. Η Neolo.com μπορεί να παρακρατήσει την πληρωμή από τον πελάτη για 30 εργάσιμες ημέρες για πελάτες που μπορούν να χαρακτηριστούν ως αναξιόπιστοι ή που δεν επικυρώνουν το λογαριασμό τους μέσω έγκυρης αναγνώρισης από το Neolo.com

3 - Προγράμματα και σενάρια

Σε περίπτωση φιλοξενίας λογαριασμών που έχουν δικαιώματα εκτέλεσης, ο συνδρομητής μπορεί να εγκαταστήσει και να εκτελέσει τα σενάρια που θεωρεί κατάλληλα. Ωστόσο, το Neolo.com διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει οποιοδήποτε σενάριο ή λογισμικό που εγκαθίσταται από τον συνδρομητή και επηρεάζει την κανονική λειτουργία των διακομιστών και ζημιώνει άλλους πελάτες που φιλοξενούν τοποθεσίες σε αυτά. Από την άλλη πλευρά, κάθε λογισμικό ή εφαρμογή που εγκαθίσταται από τον χρήστη στους διακομιστές Neolo.com, τόσο σε κοινόχρηστους όσο και σε εξειδικευμένους διακομιστές, πρέπει να έχει την αντίστοιχη άδεια χρήστη που εγγυάται τα δικαιώματα του χρήστη. Σε περίπτωση αίτησης επαλήθευσης μιας άδειας από την οντότητα που κατέχει το εγκατεστημένο λογισμικό, η υπηρεσία θα ανασταλεί μέχρι ο χρήστης να υποβάλει τα αντίστοιχα δικαιώματα για την εν λόγω εγκατάσταση.

4 - Κατανομή αρχείων

Οι ιστοσελίδες των οποίων ο σκοπός είναι η διανομή και αποθήκευση αρχείων (π.χ. φωτογραφίες, MP3, λήψη βιβλιοθηκών προγραμμάτων, βίντεο, μεγάλα συμπιεσμένα αρχεία κ.λπ.) θα εξεταστούν κατά περίπτωση. Ωστόσο, η Neolo.com διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την αναστολή ή τη διαγραφή αυτών των λογαριασμών. Ένας χώρος μπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνεται σε αυτόν τον χαρακτηρισμό, όταν περισσότερο από το 5% του περιεχομένου του είναι αφιερωμένο στα αρχεία για διανομή. Σε περίπτωση επανεξέτασης, για την επανενεργοποίηση του ιστότοπού σας, πρέπει να καταβάλετε το πρόστιμο που αντιστοιχεί σε US $ 50.

5 - Κατανάλωση κίνησης (εύρος ζώνης)

Όλα τα σχέδια φιλοξενίας εκτός από το απεριόριστο σχέδιο που αντιμετωπίζεται αμέσως, περιλαμβάνουν ένα ορισμένο ποσό μηνιαίας κυκλοφορίας. Αν υπερβείτε το όριο μεταφοράς, θα ειδοποιηθείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ορίσατε ως την κύρια επαφή κατά την εγγραφή της υπηρεσίας σας. Ο περιορισμός δεν μπορεί να καταργηθεί, εάν ο ιστότοπός σας συχνά ξεπερνιέται, μπορείτε να ζητήσετε να επεκταθεί το σχέδιό σας για να επιτύχετε υψηλότερο ρυθμό μεταφοράς και να αποφύγετε τυχόν μπλοκάρισμα της υπηρεσίας ιστού.

6 - Συμβόλαιο φιλοξενίας

Δεν υπάρχει σιωπηρή εγγύηση ή υποχρέωση που δεν περιλαμβάνεται ρητά στο παρόν έγγραφο, σχετικά με τη σχέση μεταξύ του συνδρομητή και του NEOLO.COM. Μόλις ζητηθεί το σχέδιο και έχει αποσταλεί το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης των δεδομένων της εντολής αγοράς, θα έχετε 30 ημέρες για να πραγματοποιήσετε την αντίστοιχη πληρωμή. Αφού γίνει η πληρωμή της υπηρεσίας, πρέπει να ενημερωθεί από την περιοχή του πελάτη Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΥ, με την επιλογή: 'Notify of Payment' για την ενεργοποίηση ή Ανανέωση μιας υπηρεσίας. Η καταχώρηση δεδομένων πληρωμής δεν εγγυάται ότι η πληρωμή σας μπορεί να επαληθευτεί, ο πελάτης μπορεί να δει την κατάσταση της πληρωμής σας, μετά την αναλυτική περίοδο καθυστέρησης, από την περιοχή ΠΕΛΑΤΗ. Μόλις επαληθευτεί η πληρωμή σας, θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email επικοινωνίας σας. Σε περίπτωση που η πληρωμή σας δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από τη Διοικητική μας Διεύθυνση, αυτή η αναφορά πληρωμής θα διαγραφεί, η ειδοποίηση θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα πρέπει να την ενημερώσετε εκ νέου επισυνάπτοντας μια σάρωση της απόδειξής σας πληρωμής.

Κατάργηση εγγραφής από την υπηρεσία:
Για να καταργήσετε την εγγραφή μιας υπηρεσίας, ο πελάτης πρέπει να το ζητήσει και να το επιβεβαιώσει από τον πίνακα πελατών στο clients.neolo.com. Εάν δεν το πράξετε και η υπηρεσία συνεχίσει να λειτουργεί, η Neolo διατηρεί το δικαίωμα να ενεργεί με τους τρόπους που κρίνει απαραίτητο για τη συλλογή της υπηρεσίας.

7 - Εμπιστευτικότητα

Η Neolo.com θα διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχει ο συνδρομητής για τη συλλογή της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων.

8 - Απώλεια δεδομένων

Η Neolo.com δεν ευθύνεται για την απώλεια δεδομένων για τον διακομιστή για οποιονδήποτε λόγο. Είναι ευθύνη του χρήστη να διατηρεί ένα αντίγραφο ασφαλείας του ιστότοπου. Είναι επίσης ευθύνη του χρήστη να διατηρεί ασφαλή τα μηνύματα του συστήματος webmail. Το Neolo.com δεν δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας (αντίγραφα ασφαλείας) λογαριασμών μεγαλύτερων από 35GB (35840Mb) Έτσι, ο συνδρομητής πρέπει να λαμβάνει προφυλάξεις για να εξασφαλίσει την προστασία του Σε κάθε περίπτωση που ο πελάτης χρειάζεται να αποκαταστήσει ή να λάβει αντίγραφο ασφαλείας του λογαριασμού φιλοξενίας του, καταβάλλουν 50 δολάρια για τις εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας.

9 - Καθυστέρηση μεταφοράς τομέα

Η Neolo.com δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στις καταχωρίσεις τομέα και τις μεταφορές DNS που προκαλούνται από τρίτους ή από τον χρήστη που αποκτά τις υπηρεσίες μας.

10 - Πληρωμές και λήξεις

Η βάση συναλλάγματος είναι USD. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν πραγματοποιήσει την πληρωμή και προειδοποιήσει γι 'αυτό μέσω της περιοχής πελατών, η Neolo.com διατηρεί το δικαίωμα προσωρινής αναστολής της ιστοσελίδας. Για την επανενεργοποίηση πρέπει να καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος της ανανέωσης της υπηρεσίας σας και θα επανενεργοποιηθεί μόλις επαληθευτεί η διαπίστευση της πληρωμής. Σε περίπτωση μη καταβολής 20 ημερολογιακών ημερών μετά την ημερομηνία λήξης, η τελική ακύρωση του ιστότοπού σας, με την αντίστοιχη διαγραφή όλων των πληροφοριών που φιλοξενεί ο χρήστης. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης χάνει το δικαίωμα να απαιτήσει τις διαγραμμένες πληροφορίες. Η πληρωμή της υπηρεσίας γίνεται ανά μήνα, εκ των προτέρων, σε ετήσια, τριμηνιαία ή μηνιαία βάση, όπως αναφέρεται στις λεπτομέρειες του σχεδίου. Στους τρόπους πληρωμής, όπου η επικοινωνία από τον πελάτη είναι απαραίτητη για την ενημέρωση και εξατομίκευση της πληρωμής, η Neolo διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει προληπτικά τον λογαριασμό του πελάτη έως ότου αυτός αναφέρει την εν λόγω πληρωμή και η Neolo.com εκδίδει την επιβεβαίωση της εν λόγω πληρωμής.

Διευκρίνιση:

1 - Σε περίπτωση που το σχέδιο φιλοξενίας περιλαμβάνει το domain μετά την λήξη του, ο τομέας και η φιλοξενία τίθενται αυτόματα σε αναστολή και αλλάζουν την κατάσταση λήξης. Ο κάτοχος θα έχει 10 ημέρες για να πληρώσει το ίδιο στην τιμή ανανέωσης που έχει ορίσει η Neolo.com και μετά από αυτές τις 10 ημέρες θα πρέπει να καταβληθούν επιπλέον $ 90 για τον τομέα (εκτός από τους ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ που ανάλογα με τη ρύθμιση κάθε χώρας την ανανέωσή του) και για την οποία ο πελάτης αποδέχεται ότι η Neolo.com δεν είναι υπεύθυνη) συν την τιμή ανανέωσης του web hosting έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί εκ νέου η λειτουργία του τομέα και η φιλοξενία. Η Neolo δεν διασφαλίζει ότι ένας τομέας μπορεί να ανανεωθεί για περισσότερο από ό, τι έχει γίνει η πληρωμή. Σε περίπτωση αδυναμίας ανανέωσης του τομέα, η Neolo θα επιστρέψει στον συνδρομητή το ποσό που καταβλήθηκε για την ανανέωση του τομέα που δεν μπορεί ποτέ να ξεπεράσει τα 11 U $ D (ενιαία πληρωμή).

2 - Στην περίπτωση σχεδίων που προορίζονται αποκλειστικά για την εγγραφή διεθνών τομέων, κατά την εκπνοή της ισχύος ο τομέας αυτόματα τεθεί σε αναστολή και αλλάζει την κατάσταση λήξης. Ο κάτοχος θα έχει στη διάθεσή του 10 ημέρες για να πληρώσει το ίδιο στην τιμή ανανέωσης που έχει ορίσει η Neolo.com και μετά από αυτές τις 10 ημέρες πρέπει να καταβληθεί πρόσθετο ποσό $ 90 συν την τιμή ανανέωσης για την επανενεργοποίηση της λειτουργίας του τομέα. Η Neolo δεν διασφαλίζει ότι ένας τομέας μπορεί να ανανεωθεί για περισσότερο από ό, τι έχει γίνει η πληρωμή. Σε περίπτωση αδυναμίας ανανέωσης του τομέα, η Neolo θα επιστρέψει στον συνδρομητή το ποσό που καταβλήθηκε για την ανανέωση του τομέα που δεν μπορεί ποτέ να ξεπεράσει τα 11 U $ D (ενιαία πληρωμή).

11 - Κατανομή των πληρωμών σε τρεχούμενο λογαριασμό

Ο τρεχούμενος λογαριασμός του πελάτη με το Neolo.com λειτουργεί με τη μορφή: το σύνολο των χρεώσεων και των πιστώσεων. Με τον τρόπο αυτό, κάθε πληρωμή που εισέρχεται στον πελάτη καταλογίζεται πρώτα στην πρώτη ανανέωση μιας διοικητικά υπηρεσίας διοικητικά ενεργού ή / και ανασταλείσας. Εάν δεν υπάρχουν ανανεώσεις που έχουν λήξει, το ποσό καταλογίζεται στις εκκρεμείς αγορές ή έχει εκχωρηθεί ως FAVOR BALANCE για μελλοντικές αγορές ή ανανεώσεις.

12 - Τροποποιήσεις

Η Neolo.com διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στα χαρακτηριστικά και τις τιμές των προσφερόμενων σχεδίων ή / και υπηρεσιών. Κάθε ειδοποίηση που επηρεάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί απευθείας μέσω των ιστοσελίδων μας στο Διαδίκτυο. Και η απλή χρήση των υπηρεσιών της Neolo συνεπάγεται την αποδοχή των τροποποιήσεων ή / και των ενημερώσεων αυτού του εγγράφου.

13 - Πολιτική κατά του SPAM (Αποστολή ανεπιθύμητης διαφήμισης)

Μαζί με την ανάπτυξη του Διαδικτύου, η κατάχρηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυξάνεται επίσης. Οι άνθρωποι γίνονται πολύ θυμωμένοι στο SPAM και στέλνουν παράπονα στους παρόχους. Εξαιτίας αυτού πρέπει να αναλάβουμε μια αυστηρή θέση όσον αφορά την αλληλογραφία SPAM. Ο συνδρομητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην μεταδίδει ανεπιθύμητες διαφημίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου στο διαδίκτυο διαφημίζοντας οποιεσδήποτε υπηρεσίες φιλοξενούνται στο Neolo.com, είτε μέσω υπηρεσιών που έχουν συναφθεί μαζί μας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου παρόχου υπηρεσιών. Η μη συμμόρφωση με το παρόν σημείο θα οδηγήσει στην άμεση αναστολή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των συμβεβλημένων υπηρεσιών. Οποιαδήποτε έξοδα προκύπτουν θα χρεώνονται στο λογαριασμό του χρήστη. Αν εντοπιστεί η αποστολή του μηνύματος SPAM από έναν χρήστη, ο λογαριασμός θα ανασταλεί και θα πρέπει να καταβληθεί ποσό US $ 50.- ως χρέωση επαναλειτουργίας του λογαριασμού. Εάν αυτή η πολιτική συνεχίσει, ο λογαριασμός θα αφαιρεθεί από τους διακομιστές μας και όπως προαναφέρθηκε, ο χρήστης θα πρέπει να επιβαρυνθεί με τα έξοδα και να βλάψει άλλους χρήστες του ίδιου διακομιστή. Όταν η υπηρεσία τεθεί σε αναστολή από SPAM, θα τοποθετηθεί μια οθόνη αναστολής στην αντίστοιχη τοποθεσία. Αυτή η οθόνη θα καταργηθεί μόλις επαληθευτεί η πληρωμή του προστίμου.

14 - Παράδοση μαζικής αλληλογραφίας

Αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η μαζική αποστολή αλληλογραφίας, καθώς επηρεάζεται η λειτουργία του διακομιστή από τον οποίο δημιουργείται. Αν ο Συνδρομητής έχει ορισμένο αριθμό χρηστών που ενδιαφέρονται να λάβουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή την υπηρεσία τους, προτού στείλετε το αντίστοιχο μήνυμα, επικοινωνήστε με τον τεχνικό τομέα με τον πελάτη.neolo.com, αναγκαίες οδηγίες, ώστε να μην δημιουργούνται συγκρούσεις οποιουδήποτε είδους. Σε περίπτωση μαζικής αποστολής, ο λογαριασμός θα ανασταλεί αμέσως από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας. Θα αποκατασταθεί μόλις ο Συνδρομητής επικοινωνήσει με το τμήμα αυτό για να διευκρινίσει την κατάσταση και η Neolo.com θεωρεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να «απαγορευτεί» η διεύθυνση IP του διακομιστή αλληλογραφίας ή ο κορεσμός των διακομιστών.

15 - Πολιτική κατά των ηλεκτρονικών υπολογιστών

Αναστολή ή / και ακύρωση της υπηρεσίας πριν από την ανίχνευση phishing από έναν ιστότοπο που φιλοξενείται στο Neolo.com Το "Phishing" είναι ένας τρόπος που σχετίζεται με τη λήψη πληροφοριών για την πραγματοποίηση κλοπής ή / και κλοπής ταυτότητας. Αποτελείται από την παραλαβή πληροφοριών όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών, κωδικοί πρόσβασης, πληροφορίες λογαριασμού ή άλλα προσωπικά δεδομένα. Αυτός ο τύπος απάτης συνήθως λαμβάνεται μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αναδυόμενων παραθύρων Neolo.com υποστηρίζει διεθνείς οργανισμούς για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού "ψαρέματος" στο Διαδίκτυο Αν νομίζετε ότι έχετε πέσει θύμα ηλεκτρονικού "ψαρέματος" (phishing), ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • Αναφορά απάτης αμέσως στην Τεχνική Υποστήριξη από customers.neolo.com> Επικοινωνία
 • Παρέχετε στις αρμόδιες αρχές λεπτομερείς πληροφορίες, όπως τα ληφθέντα μηνύματα, μέσω του Κέντρου αναφοράς για την απάτη στο Διαδίκτυο https://www.ic3.gov. Το κέντρο αυτό λειτουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο σε συνεργασία με τις νομικές αρχές για να κλείσει γρήγορα τις πλαστές ιστοσελίδες και να εντοπίσει τους υπεύθυνους για απάτη

Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία έχουν κλαπεί ή απειλούνται, πρέπει επίσης να τα γνωστοποιήσετε στην FTC https://www.ftc.gov

 • Εάν ο πελάτης είναι άμεσα υπεύθυνος, η αναστολή θα είναι οριστική και αμετάκλητη.
 • Εάν έχουν χρησιμοποιηθεί τρωτά σημεία σε εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο χώρο σας για το σκοπό αυτό, πρέπει να δεσμευτείτε για να τις διορθώσετε και να διαγράψετε τα κακόβουλα αρχεία από τον ιστότοπό σας

Σε περίπτωση επανεξέτασης, για να ενεργοποιηθεί ξανά ο ιστότοπός σας, θα πρέπει να καταβάλετε το πρόστιμο που αντιστοιχεί σε US $ 50, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση να διορθώσετε τα τρωτά σημεία και να διαγράψετε κακόβουλα αρχεία από τον ιστότοπό σας. Εάν μετά από αυτό ξαναχρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός σας, θα προχωρήσουμε στην οριστική και μη αναστρέψιμη ακύρωσή του. Για να αναφέρετε μια υπηρεσία ή έναν τομέα που χρησιμοποιείται για παράνομους σκοπούς, επικοινωνήστε με το Τμήμα Ερευνών μας abusos@neolo.com

Ομοίως, τα σχέδια φιλοξενίας μπορούν να αποθηκεύουν αποκλειστικά αρχεία που αντιστοιχούν σε ιστότοπους. Τα βίντεο .zip, .tar.gz ή άλλες επεκτάσεις που υπερβαίνουν τα 100MB σε μέγεθος θα θεωρούνται άμεσα και μπορούν να διαγραφούν απευθείας από τη Neolo.com χωρίς να συμβουλευτείτε τον πελάτη για να διατηρήσετε σταθερότητα και ευκινησία στους διακομιστές φιλοξενίας ιστοσελίδων. Αυτή η κατάργηση του περιεχομένου δεν θα δημιουργήσει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης από τον πάροχο. Για την αποθήκευση μεγάλων αρχείων (μεγαλύτερων από 100MB) ο πελάτης πρέπει να προσλάβει μια υπηρεσία VPS.

16 - Επιστροφή χρημάτων (δικαίωμα επιστροφής χρημάτων)

Το δικαίωμα αίτησης επιστροφής χρημάτων που παραδίδονται στο Neolo.com ως πληρωμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα ισχύει μόνο όταν η υπηρεσία αντιστοιχεί μόνο σε ένα από τα ακόλουθα σχέδια:

 • Σχέδιο 0, Πρόγραμμα 1, Απεριόριστο πρόγραμμα, Προγράμματα μεταπωλητών, Προγράμματα Premium.

Επιπλέον, για να ληφθεί υπόψη η αίτηση επιστροφής, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η αίτηση πρέπει να παραληφθεί από το Neolo.com πριν από τις πρώτες 30 ημέρες της αρχικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση αλλαγών στο σχέδιο, θα ληφθεί η ημερομηνία αγοράς της πρώτης υπηρεσίας.
 • Το σχέδιο για το οποίο ζητείται το MoneyBack πρέπει να είναι ΕΝΕΡΓΟ. Για να επαληθευτεί η επιλογή MoneyBack, δεν θα πρέπει να ζητήσετε να διαγραφείτε από την υπηρεσία πριν ή κατά τη διάρκεια της αίτησης επιστροφής χρημάτων.
 • Το αίτημα θα είναι έγκυρο μόνο εάν δεν παρέχεται η υπηρεσία ή εάν ο χρόνος διακοπής ήταν μεγαλύτερος από 90% ετησίως με τη μέτρηση siteuptime.com. Επιβάλλεται τέλος αντιντάμπινγκ ύψους 15% για διοικητικές δαπάνες που δεν θα επιστραφούν.
 • Το Neolo.com δεν πραγματοποιεί επιστροφές χρημάτων σε περίπτωση αναστολής λογαριασμών φιλοξενίας για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας PayU ή Payssion (και με πιστωτική κάρτα ή σε μετρητά). Επιστρέφονται μόνο οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω PayPal.

Με την παραλαβή της αίτησης επιστροφής χρημάτων και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται παραπάνω, η Neolo.com θα αξιολογήσει το αίτημα και, κατά περίπτωση, το ποσό θα επιστραφεί μέσω των συμφωνηθέντων μέσων. Το ποσό της επιστροφής δεν περιλαμβάνει τα έξοδα προμηθειών που εφαρμόζονται σε ορισμένες μορφές πληρωμής. Οι επιστροφές μπορεί να διαρκέσουν 20 έως 40 εργάσιμες ημέρες. SSL, άδειες, εγγραφές, ανανεώσεις και μεταφορές τομέα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση. Οι επιστροφές μπορούν να ζητηθούν εντός 30 ημερών από την αρχική σύναψη της υπηρεσίας, μετά την εν λόγω περίοδο, ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αποζημίωσης.

17 - Καταχώρηση τομέων

Η επεξεργασία του τομέα για την οποία καταβάλλεται εγγραφή στο Neolo.com εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα κατά τη στιγμή της εγγραφής στην αντίστοιχη οντότητα. Η διαδικασία αυτή ξεκινά μόνο αφού επαληθευτεί η διαπίστευση της πληρωμής. Μόλις γίνει επεξεργασία ενός τομέα, οι χαρακτήρες του τομέα δεν μπορούν να τροποποιηθούν και το ποσό που καταβάλλεται από αυτόν δεν μπορεί να επιστραφεί. Με την εκτέλεση οποιασδήποτε διαδικασίας που σχετίζεται με έναν τομέα στο Neolo.com αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει καθορίσει η διεθνής οντότητα ICON Neolo.com επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα τη στιγμή της ολοκλήρωσης της εντολής αγοράς μέσω του εξυπηρετητή whois του αντίστοιχου φορέα TLD. Η Neolo.com δεν ευθύνεται για τις πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων WHOIS του διαχειριστή του TLD, καθώς αυτό παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβειά του.

Εάν ο τομέας στον οποίο ο πελάτης που εισάχθηκε στην εντολή εντολής εντοπιστεί ως κατεχόμενος ή μη έγκυρος, θα δοθεί η επιλογή αποστολής εναλλακτικού τομέα διατηρώντας την ίδια επέκταση με αυτή που επιλέξατε στην αγορά. Η ανίχνευση και αναφορά του κατειλημμένου ή του μη έγκυρου τομέα γίνεται όταν ο τομέας έχει ήδη το επιβεβαιωμένο βήμα πληρωμής και εγγραφής. Η ειδοποίηση γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις οδηγίες για την αποστολή του εναλλακτικού ονόματος. Ο τομέας μπορεί να ανασταλεί για τεχνικούς ή διοικητικούς λόγους από το Neolo.com, με τον πελάτη να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με την περιοχή πληρωμών από την περιοχή πελατών του για επίλυση. Με την επίτευξη της λήξης, ο τομέας μεταβαίνει αυτόματα σε αναστολή και αλλάζει την κατάσταση λήξης.

Ο κάτοχος θα έχει 10 ημέρες για να πληρώσει το ίδιο στην τιμή ανανέωσης που έχει ορίσει η Neolo.com και μετά από αυτές τις 10 ημέρες θα πρέπει να καταβληθεί επιπλέον ποσό 90 $ συν την τιμή ανανέωσης προκειμένου να ενεργοποιηθεί εκ νέου η λειτουργία του τομέα. Μετά από 15 ημέρες από την ημερομηνία λήξης του τομέα, διαγράφεται.

18 - Ανανέωση τομέα

Θα ανανεωθούν μόνο τα domain που έχουν καταχωρηθεί αρχικά από το Neolo.com χωρίς εξαίρεση. Οι τομείς που δεν βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση έχουν τη δυνατότητα να μεταφερθούν στο Neolo.com πρέπει να κάνουν αυτήν την αλλαγή, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης. Η διαδικασία ανανέωσης ξεκινά μόνο αφού επαληθευτεί η πληρωμή, ακόμα κι αν δεν εγγυάται την ανανέωση του domain. Μόνο ένας τομέας θα μπορούσε να ανανεωθεί εάν η πληρωμή έγινε έγκαιρα και έγκαιρα, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή. Το Neolo.com επίσης δεν εγγυάται ούτε αναλαμβάνει ευθύνη εάν το domain δεν μπορεί να ανανεωθεί. Οι τομείς .com.es, .es, .com.pe και .pe πρέπει να ανανεωθούν 60 ημέρες πριν από τη λήξη για να αποφευχθεί η είσοδος στην περίοδο εξαργύρωσης. Οι τομείς .com.au και .au πρέπει να ανανεωθούν 90 ημέρες πριν τη λήξη τους για να αποφευχθεί η είσοδος στην περίοδο εξαργύρωσης.

19 - Μεταφορά τομέα

Είναι μια υπηρεσία που η Neolo.com εκτελεί με ευγένεια με τους πελάτες της, η Neolo.com δεν είναι υπεύθυνη για τη σωστή ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταφοράς που ξεκινούν από την περιοχή εγγραφής της, καθώς αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από την οντότητα στην οποία ο τομέας είναι αρχικά ο τομέας Απελευθερώστε την εν λόγω περιοχή εγκαίρως και ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επαφής διαχειριστικής επαφής του τομέα στην αρχική οντότητα εγγραφής έχουν απαντηθεί σωστά. Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων επειδή η Neolo.com πληρώνει όταν ξεκινά η διαδικασία. Η διαδικασία μεταφοράς αρχίζει μόνο αφού επαληθευτεί η διαπίστευση πληρωμής. Είναι ευθύνη του πελάτη που πληρώνει τη διαδικασία μεταφοράς, επαληθεύει ότι ο τομέας βρίσκεται σε κατάσταση Ενεργή ή ΟΚ στην αρχική οντότητα εγγραφής και εισάγει τον Κωδικό Μεταφοράς από την περιοχή πελατών σας. Για ένα έτος ανανέωσης που πρέπει να προστεθεί στον τομέα που μεταφέρθηκε, πρέπει να είναι περισσότερο από 45 ημέρες από την ημερομηνία δημιουργίας ή ανανέωσης σε άλλη οντότητα.

20 - Μέγιστος αριθμός αποσταλθέντων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το όριο αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιτρέπονται από την Neolo.com στα μεμονωμένα σχέδιά της και στους μεταπωλητές, είναι 150 e-mail ανά ώρα για κάθε τομέα και ανά λογαριασμό φιλοξενίας που δημιουργήθηκε. Εάν εντοπιστεί υπέρβαση του αριθμού των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή των εξερχόμενων μηνυμάτων θα αποκλειστεί μέχρι το τέλος της ώρας από την έναρξη της αναστολής του αποκλεισμού των εξερχόμενων αλληλογραφίας.
Οι πιο κοινές αιτίες αναστολής είναι:

- Μια ευπάθεια σε κάποια φόρμα ιστού για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αναστολή δεν έχει κόστος επαναδραστηριοποίησης και ενεργοποιείται μόλις ο χρήστης επικοινωνήσει και συντονίσει με την τεχνική περιοχή την επίλυση του ευάλωτου. - Χρήση του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκλειστικά για αποστολή αλληλογραφίας SPAM. Αυτές οι περιπτώσεις έχουν ως αποτέλεσμα την αναστολή του λογαριασμού, την έναρξη μιας διαδικασίας παρακολούθησης και τη δημιουργία του αντίστοιχου τιμολογίου. Ο λογαριασμός θα επανενεργοποιηθεί μόνο μετά την επαλήθευση της πληρωμής του χρέους. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτοί οι περιορισμοί ισχύουν μόνο για μεμονωμένα σχέδια και μεταπωλητές που βρίσκονται σε κοινόχρηστους διακομιστές. Ο περιορισμός στους Dedicated servers και VPS εξαρτάται μόνο από την ικανότητα του εξοπλισμού (hardware).

21 - Επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη και τον τομέα πληρωμών.

Ο βέλτιστος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω των πελατών.neolo.com. Οι ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10 π.μ. έως τις 8πμ GMT -3. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα εισιτήρια απαντούνται 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.

22 - Φιλοξενία και αριθμός λογαριασμών που επιτρέπονται

Τα ατομικά σχέδια στέγασης αναφέρονται ως εξής:

 • Plan 1
 • Plan 0
 • Απεριόριστο σχέδιο (επιτρέπει πολλαπλούς πρόσθετους τομείς, αλλά όλοι πρέπει να ανήκουν στον κάτοχο του λογαριασμού) Προγράμματα Premium

Ως ατομική στέγαση νοείται η δυνατότητα φιλοξενίας ενός μόνο ιστότοπου. Τα σχέδια πολλαπλών καταλυμάτων αναφέρονται ως εξής:

 • D7
 • D14
 • D25
 • D50
 • D100
 • D300

Ως πολλαπλή φιλοξενία νοείται η δυνατότητα δημιουργίας ενός περιορισμένου αριθμού λογαριασμών φιλοξενίας, ο οποίος καθορίζεται από το σχέδιο που έχει ανατεθεί, από τον ενεργοποιημένο πίνακα ελέγχου WHM. Κάθε ένας από αυτούς τους λογαριασμούς φιλοξενίας θα σας επιτρέψει να φιλοξενήσετε έναν ενιαίο ιστότοπο. Η φιλοξενία μιας ιστοσελίδας θα γίνει αποκλειστικά μέσω της χρήσης εργαλείων που επιτρέπονται από το Neolo.com. Οι τροποποιήσεις της συμβατικής υπηρεσίας που έχουν ως αποτέλεσμα τη φιλοξενία περισσότερων ιστότοπων από εκείνες που επιτρέπονται όπως περιγράφονται λεπτομερώς στα χαρακτηριστικά του σχεδίου δεν θα επιτρέπονται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Ενέργειες όπως η ύπαρξη (εκτός των περιοχών): τομέων addon μέσω οδηγιών APACHE στο αρχείο .htaccess, ανακατευθύνσεις με κώδικα PHP ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα κ.λπ. θα θεωρούνται μη συμμόρφωση. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής πραγματοποιηθεί στην προαναφερθείσα δραστηριότητα, η άμεση αναστολή της υπηρεσίας θα προχωρήσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, έως ότου εξομαλυνθεί η κατάσταση. Οι παραδοσιακοί λογαριασμοί φιλοξενίας (Plan 0, Plan 1 και Unlimited Plan) καθώς και τα σχέδια μεταπωλητών θα περιοριστούν σε 768MB μνήμης RAM και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε 1GB έκρηξη μνήμης RAM. Premium Hosting, VPS Hosting και Dedicated Servers σχέδια θα έχουν τη μνήμη RAM που υποδεικνύεται σε κάθε ένα από τα σχέδια.

23 - Μεταναστεύσεις

Οι μετεγκαταστάσεις είναι δωρεάν σε περίπτωση που ο προηγούμενος πάροχος φιλοξενίας ιστοσελίδων χρησιμοποιεί το cPanel και έχει την επιλογή να εκτελεί πλήρη αντίγραφα ασφαλείας Διαφορετικά, η τεχνική ομάδα θα εξετάσει ανάλογα με το χρόνο που απαιτείται για τη μετεγκατάσταση εάν συνεπάγεται κάποιο κόστος ή όχι. Οι μετακινήσεις διαρκούν από 3 έως 10 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του χρόνου. Σε περίπτωση που δεν έχετε cPanel στον προηγούμενο πάροχο, μόνο ο ιστότοπος μπορεί να μετεγκατασταθεί, αλλά όχι οι λογαριασμοί email. Το τελευταίο μπορεί να μετεγκατασταθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με επιπλέον χρέωση που θα συμφωνηθεί. Οι μετεγκαταστάσεις πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μπορούν να πραγματοποιηθούν κατ 'εξαίρεση τα σαββατοκύριακα αλλά μόνο κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ του πελάτη και του παρόχου.

24 - Εφαρμοστέα νομοθεσία και ευθύνη μεταπωλητών

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο. Όλες οι διαφορές ή οι διαφορές που προκύπτουν από αυτήν την Αίτηση θα υποβληθούν στη δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Ομοσπονδιακής Πρωτεύουσας της Αργεντινής. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους νόμους της Δημοκρατίας της Αργεντινής. Η Neolo.com δεν έχει συμβατική σχέση με τον τελικό πελάτη που συνάπτει την υπηρεσία σε έναν "μεταπωλητή" της υπηρεσίας. Οι όροι και οι κανόνες που καθορίζονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν από την Neolo.com χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με κοινοποίηση με τα μέσα που θεωρεί απαραίτητα.

25 - Cotizaciones en moneda local

Οι τιμές που εμφανίζονται σε δολάρια (USD) σε αυτήν τη σελίδα υπολογίστηκαν σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία της ημέρας της κεντρικής τράπεζας της χώρας σας. Κατά τη στιγμή της αγοράς, η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί με βάση τη μετατροπή του τοπικού νομίσματος της χώρας σας από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της πιστωτικής σας κάρτας. Θυμηθείτε ότι η συναλλαγματική ισοτιμία και άλλες πιθανές ισοτιμίες θα καθοριστούν από την τράπεζά σας.

Με την πρόσληψη των υπηρεσιών μας δηλώνετε ότι γνωρίζετε και αποδέχεστε αυτές τις πολιτικές χρήσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 3 Αυγούστου 2021.

Έχετε κάποιες ερωτήσεις; Η ομάδα μας είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει
Δείτε όλες τις ερωτήσεις