Uvjeti i odredbe

Ovo su OPĆA PRAVILA upotrebe koja vrijede za našu uslugu i za naše pretplatnike. Odsad će osoba koja stekne bilo koju od usluga Neolo.com biti nazvana "Pretplatnikom". Korištenje ugovorenih usluga pretpostavlja potpuno prihvaćanje sljedećih uvjeta:

1 - Sadržaj

Usluge ugovorene s Neolo.com moraju se koristiti isključivo u zakonite svrhe. Upotreba bilo koje od usluga ugovorenih s Neolo.com koja krši bilo koje lokalno, nacionalno ili međunarodno pravo strogo je zabranjena. Tijekom korištenja usluga ugovorenih s Neolo.com, pretplatnik neće moći: Širiti ili prenositi ilegalne, uvredljive, klevetničke, rasističke, uvredljive informacije ili bilo koje druge vrste neprihvatljivih podataka, bilo putem fotografija, tekstova, reklamnih banera ili veza na vanjske stranice, kao i objavljivati, prenositi, reproducirati, distribuirati ili iskorištavati sve informacije ili softver koji sadrže viruse ili bilo koju drugu štetnu komponentu, softver ili drugi materijal koji nije originalan (piratski), krše prava intelektualnog vlasništva, objavljuju ili pružaju materijal ili resurse o hakiranju, krađi ili bilo koje druge informacije koje Neolo.com smatraju neprikladnim. Svako korištenje sustava u nezakonite svrhe omogućit će Neolo.com da obustavi ugovorene usluge bez prethodne najave. Za prijavu usluge ili domene koja se koristi u ilegalne svrhe kontaktirajte naš istraživački odjel na: abusos@neolo.com

2 - Odbijanje ili povlačenje usluge

Neolo.com zadržava pravo odbiti obustaviti ili otkazati usluge ugovorene s pretplatnikom sa ili bez prethodne najave ako pretplatnik izvrši bilo kakvo ponašanje ili aktivnost za koju Neolo.com smatra zloupotrebu ili kršenje bilo kojeg od uvjeta, pravila i uvjeta izloženi ovdje, sa ili bez prethodne najave i ne preuzimaju odgovornost za posljedice koje bi mogle rezultirati iz ovog razloga. Ova situacija uključuje i slučajeve u kojima Tehničko područje Neolo.com otkazuje uslugu računima koji poduzimaju radnje koje ne dopuštaju pravilno funkcioniranje ostalih korisnika. Svaki će se slučaj obustave procjenjivati i, ako je primjenjivo, dat će se administrativni povlačenje klijenta. Isto tako pretplatnik prihvaća i obaviještava da Neolo zadržava pravo trajnog uklanjanja, obustave ili otkazivanja bilo koje ugovorene usluge, informacija ili sadržaja pretplatničkog hostinga, ako je iz operativnih ili komercijalnih razloga to potrebno i nije potrebna nikakva obavijest osim Slijedite uvjete i odredbe. Isto tako, Neolo.com može zatražiti dodatne informacije za potvrdu korisnikovog računa, a može koristiti i usluge treće strane za borbu protiv prijevara (poput MaxMind) za ocjenu ponašanja kupca. Neolo.com može zadržati plaćanje od kupca u roku od 30 radnih dana za korisnike koji mogu biti klasificirani kao nepouzdani ili koji ne potvrde svoj račun putem valjane identifikacije od Neolo.com

3 - Programi i skripte

U slučaju hosting računa koji imaju dopuštenja za izvršavanje, pretplatnik može instalirati i izvršiti skripte koje smatra prikladnim. No, Neolo.com zadržava pravo da deaktivira bilo koju skriptu ili softver instaliran od strane pretplatnika koji utječu na normalno funkcioniranje poslužitelja i štete ostalim klijentima koji hostuju web mjesta na njima. S druge strane, svaki softver ili program koji korisnik instalira na poslužitelje Neolo.com, kako na zajedničkim tako i na posvećenim poslužiteljima, mora imati odgovarajuću korisničku licencu koja jamči prava korisnika. U slučaju zahtjeva za provjeru licence subjekta koji posjeduje instalirani softver, usluga će se obustaviti dok korisnik ne preda odgovarajuća dopuštenja za navedenu instalaciju.

4 - Distribucija datoteka

Web stranice čija je svrha distribucija i pohrana datoteka (npr. Fotogalerije, MP3, biblioteke programa za preuzimanje, videozapisi, velike komprimirane datoteke itd.) Razmatrat će se ovisno o slučaju. No, Neolo.com zadržava pravo otkazati obustavu ili brisanje takvih računa. Web lokacija se može smatrati uključenom u ovu karakterizaciju, kada je više od 5% njegovog sadržaja posvećeno arhivama za distribuciju. U slučaju ponovnog ponavljanja postupka, za ponovno aktiviranje web stranice morate platiti kaznu u iznosu od 50 američkih dolara.

5 - Potrošeni promet (propusna širina)

Svi hosting planovi osim neograničenog plana koji se odmah obrađuje, uključuju određenu količinu mjesečnog prometa. Ako premašite ograničenje prijenosa, bit ćete obaviješteni na adresu e-pošte koju ste postavili kao glavni kontakt kada registrirate svoju uslugu. Ograničenje se ne može ukloniti. Ako se vaša web lokacija često premašuje, možete tražiti da se vaš plan produži kako bi se postigla veća brzina prijenosa i izbjegle moguće blokade web usluge.

6 - Hosting ugovor

Nema implicitnih jamstava ili obveza koje nisu izričito navedene u ovom dokumentu, a koje se tiču odnosa između pretplatnika i NEOLO.COM. Nakon što je plan zatražen i poslani e-mail o potvrdi podataka o narudžbi, imat ćete 30 dana da izvršite odgovarajuće plaćanje. Nakon što je plaćanje izvršeno za uslugu, mora se obavijestiti s područja kupca TKO JE PRISTUP NA GLAVNOJ STRANICI MESTA, u opciji: „Obavijesti o plaćanju“ kako bi se aktivirala ili Obnova usluge. Unos podataka o plaćanju ne garantira da se vaše plaćanje može provjeriti, kupac može pregledati status vaše isplate nakon detaljnog procijenjenog razdoblja kašnjenja iz OBLAST KUPCA. Nakon što je plaćanje potvrđeno, bit ćete obaviješteni putem e-pošte u vašoj kontaktnoj e-pošti. U slučaju da vaš uplaćeni odjel ne može potvrditi vašu uplatu, ovo izvješće o plaćanju bit će obrisano, obavijest će vam se poslati e-poštom i morate je ponovo obavijestiti dodajući skeniranje potvrde o vašoj uplati.

Otkažite pretplatu na uslugu:
Da biste otkazali pretplatu na uslugu, kupac je mora zatražiti i potvrditi je na ploči s klijentima u customers.neolo.com. Ako to ne učini i usluga nastavi s radom, Neolo zadržava pravo postupanja na načine koje smatra neophodnim za prikupljanje usluge.

7 - Povjerljivost

Neolo.com će održavati povjerljivost i sigurnost informacija koje pruža pretplatnik za prikupljanje usluge, kako je opisano u Zakonu o zaštiti podataka.

8 - Gubitak podataka

Neolo.com nije odgovoran za gubitak podataka na poslužitelju iz bilo kojeg razloga. Odgovornost korisnika je za održavanje sigurnosne kopije web mjesta. Ujedno je odgovornost korisnika da čuva poštu pošte. Neolo.com ne izrađuje sigurnosne kopije (sigurnosne kopije) računa većih od 35GB (35840Mb). Dakle, pretplatnik mora poduzeti mjere opreza da osigura njihovu zaštitu. U svakom slučaju, ako klijent zahtijeva vraćanje ili dobivanje sigurnosne kopije svog hosting računa, on mora platite 50 USD za posao potreban za dovršavanje zadatka.

9 - Kašnjenja u prijenosu domene

Neolo.com nije odgovoran za kašnjenja u registraciji domena i DNS prijenosa uzrokovanih trećim stranama ili korisnikom koji kupi naše usluge.

10 - Isplate i dospijeća

Valutna baza je USD. U slučaju da klijent ne izvrši plaćanje i na to upozori putem korisničkog prostora, Neolo.com zadržava pravo privremeno obustaviti web mjesto. Za ponovnu aktivaciju potrebno je uplatiti iznos koji odgovara trošku obnove vaše usluge i on će se aktivirati tek nakon potvrde akreditacije plaćanja. U slučaju neplaćanja 20 kalendarskih dana nakon datuma isteka, konačno ukidanje vaše web stranice, uz odgovarajuće brisanje svih informacija koje je korisnik posjetio. Na ovaj način korisnik gubi pravo na traženje izbrisanih podataka. Plaćanje usluge vrši se mjesečno unaprijed, godišnje, tromjesečno ili mjesečno kako je navedeno u detaljima plana. U sredstvima plaćanja u kojima je potrebna komunikacija od klijenta radi informiranja i individualizacije izvršene uplate Neolo zadržava pravo obustaviti ili preventivno otkazati račun kupca sve dok potonji ne izjavi navedeno plaćanje i Neolo.com ne izda potvrdu o plaćanju.

pojašnjenje:

1 - U slučaju da plan hostinga uključuje domenu po isteku isteka, domena i hosting automatski prelazi u suspenziju i mijenja status u istekao. Vlasnik će imati 10 dana da isto plati na cijenu obnove koju je odredio Neolo.com, a nakon tih 10 dana za domenu mora biti uplaćeno dodatnih 90 USD (osim LOKALNIH DOMAJA koji ovise o propisima svake zemlje njegovo obnavljanje) i za koje klijent prihvaća da Neolo.com nije odgovoran) plus cijenu obnove web hostinga tako da se ponovno aktivira rad domene i hostinga. Neolo ne osigurava da se domena može obnoviti za više od plaćanja. U slučaju nemogućnosti obnove domene, Neolo će pretplatniku nadoknaditi iznos plaćen za obnovu domene koji nikada ne može biti veći od 11 U $ D (jednokratno plaćanje).

2 - U slučaju planova isključivo za registraciju međunarodnih domena, nakon isteka domena automatski prelazi u suspenziju i mijenja status isteka. Vlasnik će imati 10 dana da isto plati na cijenu obnove koju je odredio Neolo.com, a nakon tih 10 dana potrebno je uplatiti dodatnih 90 USD plus cijenu obnove kako bi ponovo aktivirao rad domene. Neolo ne osigurava da se domena može obnoviti za više od plaćanja. U slučaju nemogućnosti obnove domene, Neolo će pretplatniku nadoknaditi iznos plaćen za obnovu domene koji nikada ne može biti veći od 11 U $ D (jednokratno plaćanje).

11 - Raspodjela plaćanja na tekućem računu

Klijentov tekući račun na Neolo.com radi s modalitetom: zbrojem zaduženja i kredita. Na taj se način svaka uplata koju klijent unosi pripisuje prvom obnavljanju administrativno aktivne i / ili obustavljene administrativne usluge. Ako nema isteka isteka roka, iznos se pripisuje neizvršenim kupnjama ili dodjeljuje kao FAVOR BALANCE za buduće kupnje ili obnove.

12 - Izmjene

Neolo.com zadržava pravo promjene karakteristika i cijena planova i / ili ponuđenih usluga. Svaka obavijest koja utječe na tehničke karakteristike ponuđenih usluga odvijat će se izravno putem naših web stranica na Internetu. A samo korištenje Neolovih usluga podrazumijeva prihvaćanje izmjena i / ili ažuriranja ovog dokumenta.

13 - Pravila protiv SPAM-a (slanje neželjenog oglašavanja)

Uz rast Interneta, raste i zloupotreba e-pošte. Ljudi se jako naljute na SPAM i šalju žalbe davateljima usluga. Zbog toga moramo zauzeti strogu poziciju u pogledu SPAM pošte. Pretplatnik se obvezuje da neće prenositi neželjeno oglašavanje putem e-pošte ili na bilo koji drugi način putem Interneta oglašavanjem bilo koje usluge hostirane na Neolo.com, bilo putem usluga ugovorenih s nama ili bilo kojeg drugog davatelja usluga. Nepoštivanje ove točke dovest će do trenutne obustave i bez prethodne najave ugovorene usluge. Svi nastali troškovi teretit će se na korisnikov račun. Ako korisnik otkrije slanje neželjene pošte, račun će biti obustavljen i mora mu se platiti 50 američkih dolara - kao trošak za ponovno otvaranje računa. Ako se ova pravila nastave, račun će biti uklonjen s naših poslužitelja i kao što je spomenuto gore, korisnik mora snositi nastale troškove i štete drugim korisnicima istog poslužitelja. Kada uslugu obustavi SPAM, zaslon obustave bit će postavljen na odgovarajuće mjesto. Ovaj će se zaslon ukloniti čim potvrdi plaćanje novčane kazne.

14 - Masovna dostava pošte

Navodi se da masovno slanje pošte nije dopušteno, jer utječe na rad poslužitelja s kojeg je napravljeno. Ako Pretplatnik ima određeni broj korisnika koji su zainteresirani za primanje određenih podataka o svojoj tvrtki ili usluzi, prije slanja odgovarajuće pošte kontaktirajte tehničko područje na stranci.neolo.com kako bi im se omogućilo potrebne upute, da ne stvarate bilo kakve sukobe. U slučaju masovne dostave pošte, račun će odmah biti obustavljen u tehničkom odjelu naše tvrtke. Obnovit će se samo nakon što pretplatnik stupi u kontakt s ovim odjelom radi pojašnjenja situacije, a Neolo.com smatra da ne postoji rizik od „zabrane“ IP adrese poslužitelja pošte ili zasićenja servera.

15 - Politika protiv krađe identiteta

Obustava i / ili otkazivanje usluge prije otkrivanja krađe identiteta s web stranice koja se nalazi na Neolo.com "Phishing" je modalitet vezan za dobivanje podataka za realizaciju prevare i / ili krađe identiteta. Sastoji se od uzimanja podataka poput brojeva kreditne kartice, lozinke, podataka o računu ili drugih osobnih podataka, putem obmana. Ova vrsta prevare obično se prima putem e-pošte ili skočnih prozora Neolo.com podržava međunarodne organizacije u borbi protiv internetskog krađanja. Ako mislite da ste bili žrtva krađe identiteta, postupite na sljedeći način:

 • Odmah prijavite prijevaru u Tehničku podršku od kupaca.neolo.com> Kontakt
 • Pojedinosti o prijevarama, kao što su primljene poruke, dostavite nadležnom tijelu putem Centra za izvješćivanje o Internet prevari https://www.ic3.gov. Ovaj centar djeluje širom svijeta u suradnji s zakonskim tijelima kako bi brzo zatvorio lažne web stranice i identificirao odgovorne za prijevaru

Ako smatrate da su vaši osobni podaci ukradeni ili ugroženi, trebali biste ih priopćiti i FTC-u https://www.ftc.gov

 • Ako je kupac izravno odgovoran, obustava će biti konačna i nepovratna.
 • Ako su ranjivosti korištene u aplikacijama instaliranim na vašem web prostoru u tu svrhu, morate se obvezati da ćete ih ispraviti i izbrisati zlonamjerne datoteke s vaše web stranice.

U slučaju ponovnog ponavljanja postupka, kako bi se vaša web lokacija ponovno aktivirala, morate platiti kaznu koja odgovara 50 američkih dolara, i ponovo se obvezati ispraviti ranjivosti i izbrisati zlonamjerne datoteke vaše web lokacije. Ako se nakon toga vaš račun ponovno upotrebljava u tu svrhu, nastavit ćemo na njegovom konačnom i nepovratnom poništavanju. Da biste prijavili uslugu ili domenu koja se koristi u ilegalne svrhe, obratite se našem istraživačkom odjelu putem abusos@neolo.com

Isto tako, hosting planovi mogu isključivo pohranjivati datoteke koje odgovaraju web lokacijama. .Zip, .tar.gz videozapisi ili druga proširenja koja prelaze veličinu od 100 MB bit će razmatrana odmah i Neolo.com ih može izravno izbrisati bez savjetovanja s klijentom radi održavanja stabilnosti i okretnosti na web hosting poslužiteljima. Uklanjanje sadržaja neće stvoriti nikakvo pravo na naknadu od davatelja usluga. Za pohranu velikih datoteka (većih od 100 MB) klijent mora unajmiti VPS uslugu.

16 - Povrat novca (pravo na povrat)

Pravo zatražiti povrat novca dostavljanog na Neolo.com kao plaćanje za pružene usluge, ostvarit će se samo ako usluga odgovara samo jednom od sljedećih planova:

 • Plan 0, Plan 1, Neograničeni plan, Planovi prodavača, Premium planovi.

Osim toga, da bi se takav zahtjev za nadoknadu mogao razmotriti, moraju biti ispunjeni sljedeći zahtjevi:

 • Zahtjev mora primiti Neolo.com prije prvih 30 dana originalne usluge. U slučaju izmjena plana, uzet će se datum kupnje prve usluge.
 • Plan za koji se traži MoneyBack mora biti AKTIVAN. Da bi se opcija MoneyBack potvrdila, NEMOJTE tražiti da se pretplatite na uslugu prije ili tijekom zahtjeva za povratom novca.
 • Zahtjev će biti valjan samo ako usluga nije pružena ili ako je vrijeme prekida bilo veće od 90% godišnje, mjereno s siteuptime.com. Naknadna naknada za nadoknadu od 15% utvrđuje se za administrativne troškove koji se neće nadoknaditi.
 • Neolo.com ne vrši povrat novca u slučaju obustave računa za hosting zbog kršenja autorskih prava ili plaćanja izvršenih putem platforme PayU ili Payssion (i s kreditnom karticom ili u gotovini). Povrat će se izvršiti samo za uplate izvršene putem PayPala.

Nakon primitka zahtjeva za nadoknadom i udovoljavanja gore navedenim uvjetima, Neolo.com će procijeniti zahtjev i, ako je primjenjivo, iznos će mu se nadoknaditi na dogovoreni način. Iznos povrata neće uključivati iznose troškova provizije koji se primjenjuju u nekim oblicima plaćanja. Povrat novca može potrajati od 20 do 40 radnih dana. SSL, licence, registracije, obnove i prijenosi domena neće se vratiti ni pod kojim uvjetima. Povrat novca može se zatražiti samo u roku od 30 dana od početnog ugovaranja usluge, nakon navedenog razdoblja korisnik prihvaća da neće biti mogućnosti povrata.

17 - Registracija domena

Obrada domene za koju se Neolo.com plaća registracija ovisi o dostupnosti u trenutku registracije kod odgovarajućeg entiteta. Ovaj postupak započinje tek nakon što se potvrdi akreditacija plaćanja. Nakon obrade domene, znakove domene nije moguće izmijeniti i uplaćeni iznos ne može se vratiti. Izvođenjem bilo kojeg postupka koji se odnosi na domenu na Neolo.com prihvaćate odredbe i uvjete međunarodnog subjekta ICANN Neolo.com potvrđuje dostupnost u trenutku ispunjavanja narudžbe putem whois poslužitelja odgovarajućeg TLD operatera. Neolo.com nije odgovoran za informacije sadržane u WHOIS bazi podataka TLD operatera, jer se one daju bez ikakvih jamstava ili jamstava u pogledu njihove točnosti.

Ako je domena koju je kupac unijeo u narudžbu otkrivena kao zauzeta ili nevaljana, dat će se mogućnost slanja alternativne domene, zadržavajući isto proširenje kao i ono odabrano u kupnji. Otkrivanje i prijava zauzete ili nevažeće domene vrši se kada domena već ima potvrđeni korak plaćanja i registracije. Obavijest se vrši putem e-pošte s uputama za slanje alternativnog imena. Neolo.com može suspendovati domenu iz tehničkih ili administrativnih razloga, a klijent će imati mogućnost komunikacije s područjem Payments iz svog područja klijenta radi rješavanja. Po isteku isteka domena automatski prelazi u suspenziju i mijenja status istečenom.

Vlasnik će imati 10 dana za plaćanje iste za cijenu obnove koju je odredio Neolo.com, a nakon tih 10 dana potrebno je uplatiti dodatnih 90 USD plus cijenu obnove kako bi ponovo aktivirao rad domene. Nakon 15 dana od isteka domene ona se briše.

18 - Obnova domene

Samo domene koje je Neolo.com inicijalno registrirao bez iznimke bit će obnovljene. Domene koje se ne nalaze u ovoj situaciji imaju mogućnost prijenosa na Neolo.com i moraju izvršiti ovu promjenu, minimalno 30 dana prije isteka roka. Proces obnove počinje tek nakon što je uplata potvrđena, čak i ako ne jamči obnovu domene. Samo se domena može obnoviti ako je plaćanje izvršeno na vrijeme i u obliku, inače to neće biti moguće. Neolo.com također ne jamči niti preuzima odgovornost ako se domena ne može obnoviti. .com.es, .es, .com.pe i .pe domene moraju se obnoviti 60 dana prije isteka kako biste izbjegli ulazak u razdoblje otkupa. .com.au i .au domene moraju se obnoviti 90 dana prije isteka kako biste izbjegli ulazak u razdoblje otkupa.

19 - Prijenos domene

To je usluga koju Neolo.com obavlja ljubazno sa svojim kupcima, Neolo.com nije odgovoran za ispravan završetak postupaka za prijenos koji je pokrenuo njegovo registracijsko područje jer to ovisi isključivo o subjektu u kojem je domena u početku domena Na vrijeme otpustite predmetnu domenu i na e-poruke poslane na e-adresu administrativnog kontakta za domenu u entitetu za početnu registraciju ispravno je odgovoreno. Ne vraća se naknada jer Neolo.com plaća kada započne proces. Proces prijenosa započinje tek nakon što se provjeri akreditacija plaćanja. Odgovornost je klijenta koji plaća postupak prijenosa, provjeri je li domena u aktivnom ili U redu stanju u entitetu početne registracije i unosi Transfer Code iz područja vašeg klijenta. Da bi se prenesenoj domeni trebalo dodati godinu dana obnove, mora biti više od 45 dana od datuma stvaranja ili obnove u drugom entitetu.

20 - Maksimalni broj poslanih e-poruka

Ograničenje slanja e-poruka koje Neolo.com dopušta u svojim individualnim planovima i preprodavačima iznosi 150 e-mailova na sat za svaku domenu i po kreiranom hosting računu. Ako se otkrije višak broja poruka e-pošte, slanje odlaznih mailova bit će blokirano do kraja sata od kada je započela obustava blokade odlazne pošte.
Najčešći uzroci suspenzije su:

- Ranjivost nekog web obrasca za slanje e-poruka. U tim slučajevima, obustava nema troškove ponovne aktivacije i aktivira se čim korisnik komunicira i uskladi s tehničkim područjem rješenje ranjivosti. - Korištenje računa e-pošte isključivo za slanje SPAM pošte. Ovi slučajevi rezultiraju obustavom računa, otvaranjem praćenja i stvaranjem odgovarajućeg računa. Račun će se ponovno aktivirati tek nakon što se dug duga potvrdi. VAŽNO: Ova se ograničenja odnose samo na pojedinačne planove i prodavače koji se nalaze na zajedničkim poslužiteljima. Ograničenje na namjenskim poslužiteljima i VPS-u ovisi samo o kapacitetu opreme (hardvera).

21 - Komunikacija s tehničkom podrškom i područjima plaćanja.

Optimalan način za kontaktiranje je putem customers.neolo.com. Radno vrijeme telefonskog sata je od ponedjeljka do petka od 10:00 do 20:00 GMT -3. Na e-poštu i karte odgovarate 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

22 - Hosting planovi i broj računa dopušteni

U nastavku su navedeni pojedinačni planovi stanovanja:

 • Plan 1
 • Plan 0
 • Neograničeni plan (omogućuje više dodatnih domena, ali sve mora biti u vlasništvu vlasnika računa) Premium planovi

Individualni smještaj podrazumijeva se kao mogućnost hostinga jedne web stranice. Navedeni su višestruki planovi smještaja:

 • D7
 • D14
 • D25
 • D50
 • D100
 • D300

Višestruki hosting podrazumijeva se kao mogućnost kreiranja ograničenog broja računa hostinga, određenih planom koji je ugovoren, s omogućene upravljačke ploče WHM. Svaki od ovih hosting računa omogućit će vam hostiranje jedne web stranice. Hosting web stranica odvijat će se isključivo pomoću alata koji omogućuje Neolo.com. Izmjene ugovorene usluge koje rezultiraju hostingom većeg broja web stranica od onih koje su dopuštene kako je detaljno opisano u karakteristikama plana, neće biti dopuštene ni pod kojim uvjetima. Radnje kao što su (ali ne ograničavajući se na njih): domene addon pomoću APACHE smjernica u .htaccess datoteci, preusmjeravanja s PHP kodom ili bilo kojim drugim jezikom itd. Smatrat će se neusklađenošću. U slučaju da se pretplatnik dogodio u prethodno opisanoj aktivnosti, odmah će se obustaviti usluga, bez prethodne najave, dok se situacija ne normalizira. Tradicionalni računi za dijeljenje hostinga (Plan 0, Plan 1 i Neograničeni plan) kao i Planovi preprodavača bit će ograničeni na 768MB RAM-a, a u iznimnim slučajevima na 1 GB rafalne memorije. Premium Hosting, VPS Hosting i namjenski poslužitelji planovi imat će RAM memoriju naznačenu u svakom od planova.

23 - Migracije

Migracije su besplatne u slučaju da prethodni pružatelj usluga web hostinga koristi cPanel i ima mogućnost izvođenja potpunih sigurnosnih kopija. Inače, tehnički tim će razmotriti, ovisno o vremenu potrebnom za migraciju, ako to uključuje neke troškove ili ne. Migracije traju od 3 do 10 radnih dana ovisno o raspoloživosti vremena. U slučaju da nema cPanel u prethodnom pružatelju usluga, može se migrirati samo web mjesto, ali ne i računi e-pošte. Potonji se mogu preseliti samo u iznimnim slučajevima i uz dogovorenu dodatnu naknadu. Migracije se provode od ponedjeljka do petka. Mogu se provoditi iznimno vikendom, ali samo uz prethodni dogovor klijenta i davatelja usluge.

24 - Primjenjivo zakonodavstvo i odgovornost prodavača

Nadležnost i primjenjivo pravo. Svi sporovi ili sporovi koji proizlaze iz ove prijave predati će se nadležnim sudovima savezne prijestolnice Republike Argentine. Ovim ugovorom upravljat će zakoni Argentinske Republike. Neolo.com nema ugovorni odnos s krajnjim kupcem koji uslugu ugovori s "prodavačem" usluge. Uvjete i pravila iznesena u ovom dokumentu Neolo.com može izmijeniti bez prethodne najave i obavijestiti ga sredstvima koja ocijeni potrebnim.

25 - Cotizaciones en moneda local

Vrijednosti prikazane u dolarima (USD) na ovoj stranici izračunate su prema tečaju na dan središnje banke vaše zemlje. U trenutku kupnje transakcija će se izvršiti na temelju konverzije lokalne valute vaše zemlje od strane financijske institucije vaše kreditne kartice. Imajte na umu da će tečaj i druge moguće tečajeve definirati vaša banka.

Zapošljavanjem naših usluga izjavljujete da znate i prihvaćate ta pravila korištenja.

Zadnja izmjena 3. kolovoza 2021.

Imate li kakvih pitanja? Naš tim stoji vam na raspolaganju da vam pomogne
PERFORM CONSULTATION