Общи условия

Това са ОБЩИТЕ ПРАВИЛА за употреба, приложими за нашата услуга и за нашите Абонати. Отсега нататък лицето, което придобие някоя от услугите на Neolo.com, ще бъде наричано „Абонатът“. Използването на договорените услуги предполага пълното приемане на следните условия:

1 - Съдържание

Услугите, договорени с Neolo.com, трябва да се използват изключително за законни цели. Използването на която и да е от услугите, сключени с Neolo.com, които нарушават местно, национално или международно законодателство, е строго забранено. Докато използва услугите, договорени с Neolo.com, абонатът няма да може да: Разпространява или предава незаконна, злоупотребяваща, клеветническа, расистка, обидна информация или друг вид несъмнена информация, независимо дали чрез снимки, текстове, рекламни банери или линкове на външни страници, както и да публикува, предава, възпроизвежда, разпространява или използва всякаква информация или софтуер, който съдържа вируси или друг вреден компонент, софтуер или друг материал, който не е оригинален (пиратски), нарушава правата на интелектуална собственост, публикува или предоставя материали или ресурси за хакване, взлом или друга информация, която Neolo.com счита за неподходяща. Всяко използване на системата за незаконни цели ще позволи на Neolo.com да спре договорените услуги без предварително предупреждение. За да подадете сигнал за услуга или домейн, който се използва за незаконни цели, свържете се с нашия изследователски отдел на: abusos@neolo.com

2 - Отказ или отказ от обслужване

Neolo.com си запазва правото да откаже да спре или отмени услугите, договорени от абоната със или без предварително уведомяване, ако абонатът предприеме поведение или дейност, които Neolo.com счита за злоупотреба или нарушение на някое от условията, правилата и условията изложени тук, със или без предварително предупреждение и не поемащи отговорност за последствията, които могат да доведат до тази причина. Тази ситуация включва и случаи, в които Техническата област на Neolo.com отменя услугата за акаунти, които извършват действия, които не позволяват правилното функциониране на другите потребители. Всеки случай на спиране ще бъде оценен и, ако е приложимо, ще бъде дадено административното оттегляне на клиента. По същия начин Абонатът приема и е уведомен, че Neolo си запазва правото да премахне завинаги, да спре или прекрати всяка договорена услуга, информация или съдържание на хостинга на абоната, ако поради оперативни или търговски причини това е необходимо и не е необходимо уведомление освен Следване на условията. По същия начин, Neolo.com може да поиска допълнителна информация за валидиране на акаунта на клиента и може да използва услуги на трети страни за борба с измамите (като MaxMind), за да оцени поведението на клиента. Neolo.com може да задържи плащане от клиента за 30 работни дни за клиенти, които могат да бъдат класифицирани като ненадеждни или които не валидират акаунта си чрез валидна идентификация от Neolo.com

3 - Програми и скриптове

В случай на хостинг акаунти, които имат разрешения за изпълнение, абонатът може да инсталира и изпълни скриптове, които счита за подходящи. Въпреки това, Neolo.com си запазва правото да деактивира всеки скрипт или софтуер, инсталирани от абоната, които влияят на нормалното функциониране на сървърите и увреждат други клиенти, хостващи сайтове в тях. От друга страна, всеки софтуер или приложение, което е инсталирано от потребителя на сървърите на Neolo.com, както на споделени, така и на специализирани сървъри, трябва да има съответния лиценз на потребителя, който гарантира правата на потребителя. В случай на искане за проверка на лиценз от субекта, който притежава инсталирания софтуер, услугата ще бъде спряна, докато потребителят не представи съответните разрешения за посочената инсталация.

4 - Разпределение на файлове

Уебсайтовете, чиято цел е разпространението и съхранението на файлове (например фотогалерии, MP3, библиотеки на програми за изтегляне, видеоклипове, големи компресирани файлове и др.), Ще бъдат разгледани за всеки отделен случай. Въпреки това, Neolo.com си запазва правото да анулира спиране или изтриване на такива акаунти. Един сайт може да се счита за включен в тази характеристика, когато повече от 5% от съдържанието му е отделено за архиви за разпространение. В случай на повторно нарушение, за да бъде активиран отново вашият сайт, трябва да платите глобата, съответстваща на 50 щатски долара.

5 - Консумиран трафик (трафик)

Всички хостинг планове с изключение на неограничения план, който се третира своевременно, включват определено количество месечен трафик. Ако превишите лимита за трансфер, ще бъдете известени на имейл адреса, който сте задали като основен контакт, когато регистрирате услугата си. Ограничението не може да бъде премахнато, ако сайтът ви често е надвишен, можете да поискате планът ви да бъде удължен, за да се постигне по-висока скорост на трансфер и да се избегнат възможни блокировки на уеб услугата.

6 - Хостинг договор

Няма подразбираща се гаранция или задължение, които не са изрично изброени в този документ, по отношение на отношенията между абоната и NEOLO.COM. След като планът бъде заявен и имейл за потвърждение на данните за поръчката за покупка е изпратен, ще имате 30 дни, за да извършите съответното плащане. След извършване на плащане за услугата, тя трябва да бъде информирана от клиентската зона КОЙ ДОСТЪП Е НА ОСНОВНАТА СТРАНИЦА НА САЙТА, с опция: „Известяване на плащане“, за да се активира или Подновяване на услуга. Въвеждането на данни за плащането не гарантира, че плащането ви може да бъде потвърдено, клиентът може да прегледа състоянието на вашето плащане след подробно изчисления период на забавяне от КЛИЕНТСКИЯ ОБЛАСТ. След като плащането ви бъде потвърдено, ще бъдете информирани чрез имейл във вашия имейл за контакт. В случай че плащането ви не може да бъде потвърдено от нашия Административен отдел, този отчет за плащанията ще бъде изтрит, известието ще бъде изпратено по имейл и трябва да го информирате отново, като прикачите сканиране на разписката си за плащане.

Отписване от услугата:
За да се откажете от абонамент, клиентът трябва да поиска и потвърди от клиентския панел в клиент.neolo.com. Ако не го направите и услугата продължава активна, Neolo си запазва правото да действа по начините, които сметне за необходимо за събиране на услугата.

7 - Поверителност

Neolo.com ще запази поверителността и сигурността на информацията, предоставена от абоната за събиране на услугата, както е описано в Закона за защита на данните.

8 - Загуба на данни

Neolo.com не носи отговорност за загуба на данни на сървъра, причинена от потребители, повреди в нашата система или актуализации на нашите сървъри или други невъзможни. Отговорност на потребителя е да поддържа резервно копие на сайта. Също така е отговорност на потребителя да пази пощата на системата за уеб поща под охрана. Neolo.com също прави резервни копия на всички сайтове, но не дава гаранции за това. Neolo.com не прави резервни копия (резервни копия) на акаунти, по-големи от 35GB (35840Mb). Следователно, абонатът трябва да вземе предпазни мерки, за да осигури своята защита. Във всеки случай клиентът трябва да възстанови или да получи резервно копие на своя хостинг акаунт. заплати 50 USD за работата, която изисква изпълнението на задачата.

9 - Закъснения при прехвърляне на домейни

Neolo.com не носи отговорност за закъснения в регистрацията на домейни и DNS трансфери, причинени от трети страни или от потребителя, който придобива нашите услуги.

10 - Плащания и падежи

Валутната база е USD. В случай, че клиентът не извърши плащането и предупреди за това чрез зоната на клиента, Neolo.com си запазва правото временно да спре уебсайта. За повторното активиране трябва да се изплати сумата, съответстваща на разходите за подновяване на услугата ви, и тя ще бъде активирана отново само след потвърждаване на акредитацията на плащането. В случай на неплащане на 20 календарни дни след датата на изтичане, окончателното анулиране на вашия сайт със съответното изтриване на цялата информация, хоствана от потребителя. По този начин потребителят губи всички права да иска за изтритата информация. Плащането на услугата се извършва на месец предварително, на годишна, тримесечна или месечна база, както е посочено в подробностите на плана. В средствата за плащане, когато комуникация от клиента е необходима, за да информира и индивидуализира извършеното плащане, Neolo си запазва правото да спре или анулира профилактично сметката на клиента, докато последният не отчете посоченото плащане и Neolo.com не издаде потвърждение на посоченото плащане.

уточнение:

1 - В случай, че хостинг планът включва домейн при достигане на изтичане, домейнът и хостингът автоматично преминава в спиране и променя състоянието на изтекъл. Притежателят ще разполага с 10 дни, за да плати същата на цената за подновяване, определена от Neolo.com, а след тези 10 дни трябва да бъдат платени допълнителни $ 90 за домейна (с изключение на МЕСТНИ ДОМЕНИ, които в зависимост от регулирането на всяка държава нейното подновяване) и за което клиентът приема, че Neolo.com не носи отговорност) плюс цената за подновяване на уеб хостинга, така че работата на домейна и хостинга да се активира отново. Neolo не гарантира, че домейн може да бъде подновен за повече, отколкото е извършено плащането. В случай на невъзможност за подновяване на домейна, Neolo възстановява на абоната сумата, платена за подновяването на домейна, която никога не може да надвиши 11 U $ D (еднократно плащане).

2 - В случай на планове изключително за регистрация на международни домейни, след достигане на изтичането домейнът автоматично преминава в спиране и променя статуса на изтекла валидност. Притежателят ще разполага с 10 дни, за да плати същата за цената за подновяване, определена от Neolo.com, а след тези 10 дни трябва да бъдат платени допълнителни $ 90 плюс цената за подновяване, за да активира отново работата на домейна. Neolo не гарантира, че домейн може да бъде подновен за повече, отколкото е извършено плащането. В случай на невъзможност за подновяване на домейна, Neolo възстановява на абоната сумата, платена за подновяването на домейна, която никога не може да надвиши 11 U $ D (еднократно плащане).

11 - Разпределение на плащанията по разплащателна сметка

Текущият акаунт на клиента в Neolo.com работи с модалността: сума от дебити и кредити. По този начин всяко плащане, което клиентът въвежда, се приписва първо на първото подновяване на административно АКТИВНА и / или ОСЪЖДА административна услуга. Ако не са изтекли подновявания с изтекъл срок, сумата се приписва на чакащи покупки или се назначава като FAVOR BALANCE за бъдещи покупки или подновявания.

12 - Модификации

Neolo.com си запазва правото да прави промени в характеристиките и цените на предлаганите планове и / или услуги. Всяко уведомление, което засяга техническите характеристики на предлаганите услуги, ще се извършва директно чрез нашите уеб страници в Интернет. А самото използване на услугите на Neolo предполага приемането на модификациите и / или актуализациите на този документ.

13 - Политика срещу СПАМ (Изпращане на непоискана реклама)

Заедно с растежа на Интернет расте и злоупотребата с имейл. Хората се ядосват много на СПАМ и изпращат жалби до доставчиците. Поради това трябва да заемем строга позиция по отношение на СПАМ пощата. Абонатът се задължава да не предава нежелана реклама чрез електронна поща или други средства в Интернет, като рекламира услуги, хоствани с Neolo.com, или чрез услуги, договорени с нас, или чрез друг доставчик на услуги. Неспазването на тази точка ще доведе до незабавно спиране и без предварително уведомяване на договорените услуги. Всички генерирани разходи ще бъдат начислени в акаунта на потребителя. Ако бъде открито изпращането на СПАМ поща от потребител, акаунтът ще бъде спрян и трябва да бъде платен 50 щатски долара - като такса за повторно отваряне на акаунта. Ако това правило продължи, акаунтът ще бъде премахнат от нашите сървъри и както бе споменато по-горе, потребителят трябва да поеме направените разходи и да навреди на други потребители на същия сървър. Когато услугата бъде спряна от СПАМ, ще бъде поставен екран за спиране в съответния сайт. Този екран ще бъде премахнат веднага щом плащането на глобата е потвърдено.

14 - Масова доставка по пощата

Съобщава се, че масовото изпращане не е позволено, тъй като работата на сървъра, от който е направена, е засегната. Ако Абонатът има определен брой потребители, които се интересуват от получаване на определена информация за тяхната компания или услуга, преди да изпратите съответната поща, свържете се с техническата зона на customers.neolo.com, така че те да бъдат предоставени необходими инструкции, да не се генерират конфликти от всякакъв вид. В случай на масово изпращане на акаунт, сметката ще бъде незабавно спряна от техническия отдел на нашата компания. Той ще бъде възстановен само след като Абонатът се свърже с този отдел, за да изясни ситуацията и Neolo.com счита, че няма риск от „забрана“ на IP адреса на пощенския сървър или насищане на сървърите.

15 - Политика за борба с фишинга

Спирането и / или анулирането на услуга преди откриване на фишинг от уебсайт, хостван на Neolo.com „Фишинг“ е начин, свързан с получаване на информация за реализация на измама и / или кражба на самоличност. Състои се от вземане на информация като номера на кредитна карта, пароли, информация за акаунта или други лични данни чрез измама. Този тип измами обикновено се получават чрез имейли или изскачащи прозорци Neolo.com подкрепя международни организации в борбата с фишинга в Интернет. Ако смятате, че сте ставали жертва на фишинг, продължете както следва:

 • Подайте сигнал незабавно за измама на Техническа поддръжка от customers.neolo.com> Контакт
 • Предоставете данни за измама, като получени съобщения, на компетентния орган чрез Центъра за докладване на измами с интернет https://www.ic3.gov. Този център работи в световен мащаб в сътрудничество с правни органи за бързо затваряне на измамни уебсайтове и идентифициране на отговорните за измама

Ако смятате, че личната ви информация е била открадната или застрашена, трябва също да я съобщите на FTC https://www.ftc.gov

 • Ако клиентът е пряко отговорен, спирането ще бъде окончателно и необратимо.
 • Ако за тази цел са използвани уязвимости в приложения, инсталирани на вашето уеб пространство, трябва да се ангажирате да ги коригирате и да изтриете злонамерени файлове от вашия уебсайт

В случай на повторно нарушение, за да може вашият сайт да се активира отново, трябва да платите глобата, съответстваща на 50 щатски долара, като отново се ангажирате да коригирате уязвимостите и да изтриете злонамерените файлове на вашия сайт. Ако след това вашият акаунт се използва отново за тази цел, ще пристъпим към окончателното и необратимо анулиране на него. За да подадете сигнал за услуга или домейн, който се използва за незаконни цели, свържете се с нашия Изследователски отдел чрез abusos@neolo.com

По същия начин хостинг плановете могат да съхраняват изключително файлове, съответстващи на уебсайтове. Видеоклиповете .zip, .tar.gz или други разширения, които надвишават 100MB, ще бъдат разгледани незабавно и могат да бъдат изтрити директно от Neolo.com, без да се консултират с клиента, за да се поддържа стабилност и гъвкавост в уеб хостинг сървърите. Това премахване на съдържание няма да доведе до никакво право на обезщетение от доставчика. За съхранение на големи файлове (по-големи от 100MB) клиентът трябва да наеме VPS услуга.

16 - Връщане на пари (Право на възстановяване)

Правото да поискате възстановяване на парите, доставени на Neolo.com като плащане за предоставените услуги, ще бъде валидно само когато услугата съответства само на един от следните планове:

 • План 0, План 1, Неограничен план, Планове за дистрибутори, Премиум планове.

Освен това, за да бъде разгледано такова искане за възстановяване, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

 • Заявката трябва да бъде получена от Neolo.com преди първите 30 дни от първоначалната услуга. В случай на промени в плана ще бъде взета датата на закупуване на първата услуга.
 • Планът, за който се иска MoneyBack, трябва да бъде АКТИВЕН. За да бъде проверена опцията MoneyBack, НЕ трябва да поискате да се отпишете от услугата преди или по време на искането за възстановяване.
 • Заявката ще бъде валидна само ако услугата не е предоставена или ако престоят е по-голям от 90% годишно, измерен с siteuptime.com. Такса за възстановяване в размер на 15% се определя за административни разходи, които няма да бъдат възстановени.
 • Neolo.com не прави възстановяване на суми в случай на спряни хостинг акаунти за нарушаване на авторски права или плащания, извършени чрез платформата PayU или Payssion (както с кредитна карта, така и в брой). Ще бъдат възстановени само плащания, направени чрез PayPal.

След получаване на искането за възстановяване и след изпълнение на изискванията, изложени по-горе, Neolo.com ще оцени искането и, ако е приложимо, сумата ще бъде възстановена чрез договорените средства. Размерът на възстановяването не включва сумите на комисионните разходи, които се прилагат при някои форми на плащане. Възстановяването може да отнеме от 20 до 40 работни дни. SSL, лицензи, регистрации, подновявания и прехвърляне на домейни няма да бъдат възстановени при никакви обстоятелства. Възстановяване на средства може да бъде поискано само в рамките на 30 дни от първоначалното договаряне на услугата, след посочения период потребителят приема, че няма да има възможност за възстановяване.

17 - Регистрация на домейни

Обработката на домейна, за който се плаща регистрация на Neolo.com, зависи от наличността към момента на регистрация в съответното образувание. Тази процедура започва само след потвърждаване на акредитацията на плащанията. След като един домейн бъде обработен, символите на него не могат да бъдат променяни и сумата, платена от него, не може да бъде възстановена. Извършвайки каквато и да е процедура, свързана с домейн на Neolo.com, вие приемате условията, установени от международното образувание ICANN Neolo.com потвърждава наличността в момента на попълване на поръчката за покупка чрез whois сървъра на съответния TLD оператор. Neolo.com не носи отговорност за информацията, съдържаща се в базата данни WHOIS на оператора TLD, тъй като тя се предоставя без никаква гаранция или гаранция относно нейната точност.

Ако домейнът, който клиентът въведе в поръчката за покупка, бъде открит като зает или невалиден, ще бъде дадена опцията за изпращане на алтернативен домейн, като се запази същото разширение като избраното в покупката. Откриването и отчитането на зает или невалиден домейн се извършва, когато домейнът вече има потвърдена стъпка за плащане и регистрация. Уведомяването се извършва по имейл с инструкциите за изпращане на алтернативното име. Един домейн може да бъде спрян поради технически или административни причини от Neolo.com, като клиентът има възможност да комуникира с областта на плащанията от своята клиентска област за разрешаване. След достигане на изтичането домейнът автоматично преминава в спиране и променя състоянието на изтекъл.

Притежателят ще разполага с 10 дни, за да плати същата за цената за подновяване, определена от Neolo.com, а след тези 10 дни трябва да бъдат платени допълнителни $ 90 плюс цената за подновяване, за да активира отново работата на домейна. След 15 дни от датата на изтичане на домейна, той се изтрива.

18 - Обновяване на домейна

Само домейните, които са били регистрирани първоначално от Neolo.com без изключение, ще бъдат подновени. Домейните, които не са в тази ситуация, имат опцията да бъдат прехвърлени към Neolo.com, като трябва да направят тази промяна, минимум 30 дни преди датата на изтичане. Процесът на подновяване започва само след като плащането бъде потвърдено, дори ако не гарантира подновяването на домейна. Само домейн може да бъде подновен, ако плащането е извършено навреме и по форма, в противен случай няма да е възможно. Neolo.com също не гарантира и не поема отговорност, ако домейнът не може да бъде подновен. Домейните .com.es, .es, .com.pe и .pe трябва да бъдат подновени 60 дни преди изтичането, за да се избегне влизането в периода на обратно изкупуване. Домейните .com.au и .au трябва да бъдат подновени 90 дни преди изтичане, за да се избегне влизането в периода на обратно изкупуване.

19 - Прехвърляне на домейни

Това е услуга, която Neolo.com извършва с любезност със своите клиенти, Neolo.com не носи отговорност за правилното приключване на процедурите за трансфер, инициирани от нейната зона за регистрация, тъй като това зависи единствено от субекта, в който домейнът първоначално е домейнът Освободете въпросния домейн навреме и че имейлите, изпратени до имейл адреса на администраторския контакт на домейна в организацията за първоначална регистрация, отговарят правилно. Не се възстановява възстановяване, тъй като Neolo.com плаща, когато процесът започне. Процесът на прехвърляне започва само след потвърждаване на акредитацията за плащания. Отговорност е на клиента, който плаща процеса на прехвърляне, да провери дали домейнът е в състояние „Активно“ или „ОК“ в организацията за първоначална регистрация и въведе кода за трансфер. от вашата клиентска област. За да бъде добавена година за подновяване към прехвърления домейн, тя трябва да бъде повече от 45 дни от датата на създаване или подновяване в друго образувание.

20 - Максимален брой изпратени имейли

Ограничението за изпращане на имейли, разрешено от Neolo.com в неговите индивидуални планове и дистрибутори, е 150 имейла на час за всеки домейн и за създаден хостинг акаунт. Ако се открие излишък в броя на имейлите, изпращането на изходящи имейли ще бъде блокирано до края на часа, откакто започна блокирането на изходящата поща.
Най-честите причини за спиране са:

- Уязвимост в някаква уеб форма за изпращане на имейли. В тези случаи спирането няма разходи за повторно активиране и се активира веднага след като потребителят комуникира и координира с Техническата област разрешаването на уязвимостта. - Използване на имейл акаунта изключително за изпращане на СПАМ поща. Тези случаи водят до спиране на сметката, откриване на последващо дело и генериране на съответната фактура. Сметката ще бъде активирана отново, след като плащането на дълга е потвърдено. ВАЖНО: Тези ограничения се прилагат само за индивидуални планове и дистрибутори, открити на споделени сървъри. Ограничението за специални сървъри и VPS зависи само от капацитета на оборудването (хардуера).

21 - Комуникация с техническа поддръжка и зона за плащания.

Оптималният начин за контакт е чрез customers.neolo.com. Часовете за телефонни услуги са от понеделник до петък от 10:00 до 20:00 GMT -3. На имейлите и билетите се отговаря 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

22 - Хостинг планове и брой на разрешените сметки

Индивидуалните жилищни планове са посочени по-долу:

 • Plan 1
 • Plan 0
 • Неограничен план (позволява множество допълнителни домейни, но всички трябва да са собственост на притежателя на акаунта) Премиум планове

Индивидуалното настаняване се разбира като възможност за хостинг на един уебсайт. Посочените по-долу планове за настаняване са посочени по-долу:

 • D7
 • D14
 • D25
 • D50
 • D100
 • D300

Под множество хостинг се разбира възможността за създаване на ограничен брой хостинг акаунти, определени от плана, който е договорен, от активиран контролен панел WHM. Всеки от тези хостинг акаунти ще ви позволи да хоствате един уебсайт. Хостингът на уебсайт ще се извършва изключително с помощта на инструментите, активирани от Neolo.com. Промени в договорената услуга, които водят до хостинг на повече уебсайтове от разрешените, както са описани подробно в характеристиките на плана, няма да бъдат допускани при никакви обстоятелства. Действия като например (но не само): домейни на добавки с помощта на директивите на APACHE върху файла .htaccess, пренасочвания с PHP код или друг език и т.н., ще се считат за несъответствие. В случай, че абонатът, извършен в описаната по-рано дейност, незабавното спиране на услугата ще продължи, без предварително уведомление, докато ситуацията не се нормализира. Традиционните споделени хостинг акаунти (план 0, план 1 и неограничен план), както и планове за риселър, ще бъдат ограничени до 768 MB оперативна памет и в изключителни случаи до 1 GB избухване на RAM. Плановете за Premium хостинг, VPS хостинг и специални сървъри ще имат паметта RAM, посочена във всеки от плановете.

23 - Миграции

Миграциите са безплатни, в случай че предишният доставчик на уеб хостинг използва cPanel и има опцията да изпълнява пълни архиви. В противен случай техническият екип ще вземе предвид в зависимост от времето, необходимо за миграцията, ако това включва известни разходи или не. Миграциите отнемат от 3 до 10 работни дни според наличността на времето. В случай, че няма cPanel в предишния доставчик, само уебсайтът може да бъде мигриран, но не и имейл акаунтите. Последните могат да бъдат мигрирани само в изключителни случаи и с допълнителна такса, която трябва да бъде договорена. Миграциите се извършват от понеделник до петък. Те могат да се извършват по изключение през уикендите, но само след предварително споразумение между клиента и доставчика.

24 - Приложимо законодателство и отговорност на дистрибутора

Компетентност и приложимо право. Всички спорове или спорове, произтичащи от настоящото Заявление, ще бъдат предадени под юрисдикцията на компетентните съдилища на Федералната столица, Аржентина. Този договор ще се ръководи от законите на Аржентинската република. Neolo.com няма договорни отношения с крайния клиент, който договаря услугата с „дистрибутор“ на услугата. Условията и правилата, изложени тук, могат да бъдат променяни от Neolo.com без предварително известие, уведомявайки го по средствата, които сметне за необходимо.

25 - Cotizaciones en moneda local

Стойностите, показани в долари (USD) на тази страница, бяха изчислени според обменния курс за деня на централната банка на вашата страна. По време на покупката транзакцията ще се извърши въз основа на конвертирането на местната валута на вашата страна от финансовата институция на вашата кредитна карта. Не забравяйте, че валутният курс и други възможни курсове ще се определят от вашата банка.

Наемайки нашите услуги, вие декларирате, че знаете и приемате тези правила за използване.

Последна промяна на 3 август 2021 г.

Имате ли въпроси? Нашият екип е на ваше разположение, за да ви помогне
ПЕРФОРМИРАНЕ КОНСУЛТАЦИЯ