Warunki

Są to OGÓLNE ZASADY użytkowania mające zastosowanie do naszych usług i naszych subskrybentów. Odtąd osoba, która nabywa którąkolwiek z usług Neolo.com, będzie nazywana „subskrybentem”. Korzystanie z zakontraktowanych usług zakłada pełną akceptację następujących warunków:

1 - Spis treści

Usługi zawarte z Neolo.com muszą być wykorzystywane wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Korzystanie z usług zawartych z Neolo.com, które naruszają prawo lokalne, krajowe lub międzynarodowe, jest surowo zabronione. Korzystając z usług zawartych z Neolo.com, subskrybent nie będzie w stanie: rozpowszechniać ani przekazywać nielegalnych, obraźliwych, zniesławiających, rasistowskich, obraźliwych informacji ani żadnych innych rodzajów budzących zastrzeżenia informacji, zarówno poprzez zdjęcia, teksty, banery reklamowe, jak i linki do stron zewnętrznych, a także publikować, przekazywać, reprodukować, rozpowszechniać lub wykorzystywać wszelkie informacje lub oprogramowanie zawierające wirusy lub inne szkodliwe elementy, oprogramowanie lub inne materiały, które nie są oryginalne (pirackie), naruszają prawa własności intelektualnej, publikują lub dostarczają materiały lub zasoby dotyczące hakowania, krakowania lub wszelkich innych informacji, które Neolo.com uważa za nieodpowiednie. Każde użycie systemu w celach niezgodnych z prawem umożliwi Neolo.com zawieszenie zakontraktowanych usług bez uprzedniego powiadomienia. Aby zgłosić usługę lub domenę używaną do nielegalnych celów, skontaktuj się z naszym Działem Badań pod adresem: abusos@neolo.com

2 - Odmowa lub wycofanie usługi

Neolo.com zastrzega sobie prawo do odmowy zawieszenia lub anulowania usług zawartych przez subskrybenta za uprzednim powiadomieniem lub bez niego, jeśli subskrybent podejmie jakiekolwiek działania lub działania, które Neolo.com uzna za nadużycie lub naruszenie któregokolwiek z warunków, zasad i warunków ujawnione tutaj, z uprzednim powiadomieniem lub bez niego i nie ponosząc odpowiedzialności za konsekwencje, które mogą wyniknąć z tego powodu. Sytuacja ta obejmuje również przypadki, w których obszar techniczny Neolo.com anuluje usługę na kontach, które podejmują działania uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie innych użytkowników. Każdy przypadek zawieszenia zostanie oceniony i, w stosownych przypadkach, nastąpi wycofanie administracyjne klienta. Podobnie, Abonent akceptuje i jest powiadamiany, że Neolo zastrzega sobie prawo do trwałego usunięcia, zawieszenia lub anulowania jakiejkolwiek zakontraktowanej usługi, informacji lub treści hostingu subskrybenta, jeżeli jest to konieczne z przyczyn operacyjnych lub handlowych i nie jest wymagane żadne powiadomienie inne niż Zgodnie z warunkami. Podobnie Neolo.com może zażądać dodatkowych informacji w celu zweryfikowania konta klienta i może korzystać z zewnętrznych usług zwalczania oszustw (takich jak MaxMind) w celu oceny zachowania klienta. Neolo.com może wstrzymać płatność od klienta przez 30 dni roboczych dla klientów, którzy mogą zostać zaklasyfikowani jako niegodni zaufania lub którzy nie sprawdzą poprawności swojego konta poprzez prawidłową identyfikację przez Neolo.com

3 - Programy i skrypty

W przypadku kont hostingowych, które mają uprawnienia do wykonywania, subskrybent może zainstalować i wykonać skrypty, które uzna za odpowiednie. Jednak Neolo.com zastrzega sobie prawo do dezaktywacji dowolnego skryptu lub oprogramowania zainstalowanego przez subskrybenta, który wpływa na normalne funkcjonowanie serwerów i szkodzi innym klientom, którzy hostują na nich witryny. Z drugiej strony każde oprogramowanie lub aplikacja instalowana przez użytkownika na serwerach Neolo.com, zarówno na serwerach udostępnionych, jak i dedykowanych, musi posiadać odpowiednią licencję użytkownika, która gwarantuje prawa użytkownika. W przypadku prośby o weryfikację licencji od podmiotu, który jest właścicielem zainstalowanego oprogramowania, usługa zostanie zawieszona do czasu, aż użytkownik prześle odpowiednie uprawnienia do wspomnianej instalacji.

4 - Dystrybucja plików

Strony internetowe, których celem jest dystrybucja i przechowywanie plików (np. Galerie zdjęć, MP3, biblioteki programów do pobierania, filmy, duże skompresowane pliki itp.) Będą rozpatrywane indywidualnie. Jednak Neolo.com zastrzega sobie prawo do anulowania zawieszenia lub usunięcia takich kont. Witrynę można uznać za uwzględnioną w tej charakterystyce, gdy ponad 5% jej zawartości jest przeznaczone na archiwa przeznaczone do dystrybucji. W przypadku ponownego popełnienia naruszenia, aby reaktywować witrynę, musisz zapłacić grzywnę w wysokości 50 USD.

5 - Zużycie ruchu (przepustowość)

Wszystkie plany hostingowe z wyjątkiem planu nieograniczonego, który jest traktowany niezwłocznie, obejmują pewną miesięczną liczbę odwiedzin. Jeśli przekroczysz limit transferu, zostaniesz powiadomiony na adres e-mail ustawiony jako główny kontakt podczas rejestracji usługi. Ograniczenia nie można usunąć, jeśli Twoja witryna jest często przekraczana, możesz poprosić o przedłużenie swojego planu, aby uzyskać wyższą szybkość transferu i uniknąć możliwych blokad usługi internetowej.

6 - Umowa hostingowa

Nie ma żadnej dorozumianej gwarancji ani zobowiązania, które nie jest wyraźnie wymienione w tym dokumencie, dotyczące relacji między subskrybentem a NEOLO.COM. Po zamówieniu planu i wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem danych zamówienia zakupu będziesz miał 30 dni na dokonanie odpowiedniej płatności. Po dokonaniu płatności za usługę należy ją poinformować z obszaru klienta, KTÓRY DOSTĘP JEST NA GŁÓWNEJ STRONIE STRONY, w opcji: „Powiadomienie o płatności” w celu aktywacji lub Odnowienie usługi. Wpis danych dotyczących płatności nie gwarantuje, że twoja płatność może zostać zweryfikowana, klient może zobaczyć status twojej płatności, po szczegółowym szacunkowym okresie opóźnienia, z OBSZARU KLIENTA. Po zweryfikowaniu płatności zostaniesz o tym poinformowany w e-mailu kontaktowym. W przypadku, gdy nasza płatność nie może zostać zweryfikowana przez nasz Departament Administracyjny, ten raport płatności zostanie usunięty, powiadomienie zostanie wysłane e-mailem i należy go ponownie poinformować, załączając skan pokwitowania płatności.

Zrezygnuj z usługi:
Aby anulować subskrypcję usługi, klient musi poprosić o nią i potwierdzić ją z panelu klienta w customer.neolo.com. W przeciwnym razie usługa będzie nadal aktywna, Neolo zastrzega sobie prawo do działania w sposób, który uzna za konieczny do odebrania usługi.

7 - Poufność

Neolo.com zachowa poufność i bezpieczeństwo informacji dostarczonych przez subskrybenta w celu odebrania usługi, zgodnie z opisem w ustawie o ochronie danych.

8 - utrata danych

Neolo.com nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych na serwerze z jakiegokolwiek powodu. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie kopii zapasowej witryny. Użytkownik jest również odpowiedzialny za bezpieczeństwo wiadomości e-mail w systemie poczty internetowej. Neolo.com nie wykonuje kopii zapasowych (kopii zapasowych) kont większych niż 35GB (35840Mb), więc subskrybent musi podjąć środki ostrożności, aby zapewnić ich ochronę W każdym przypadku, gdy klient wymaga przywrócenia lub uzyskania kopii zapasowej swojego konta hostingowego, musi zapłać 50 USD za prace wymagane do wykonania zadania.

9 - Opóźnienia transferu domeny

Neolo.com nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w rejestracji domen i transferach DNS spowodowane przez strony trzecie lub użytkownika, który nabywa nasze usługi.

10 - Płatności i terminy płatności

Podstawą waluty jest USD. W przypadku, gdy klient nie dokona płatności i ostrzeże ją za pośrednictwem strefy klienta, Neolo.com zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia witryny. W celu ponownej aktywacji należy zapłacić kwotę odpowiadającą kosztowi odnowienia usługi, która zostanie ponownie aktywowana dopiero po zweryfikowaniu akredytacji płatności. W przypadku nieuiszczenia płatności w ciągu 20 dni kalendarzowych od daty wygaśnięcia, ostateczne anulowanie witryny wraz z odpowiednim usunięciem wszystkich informacji hostowanych przez użytkownika. W ten sposób użytkownik traci prawo do żądania usunięcia informacji. Płatność za usługę jest dokonywana miesięcznie z góry, co roku, co kwartał lub co miesiąc, jak wskazano w szczegółach planu. W środkach płatniczych, w których konieczna jest komunikacja z klientem w celu poinformowania i zindywidualizowania dokonanej płatności, Neolo zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania konta klienta do czasu, gdy ten drugi zgłosi tę płatność, a Neolo.com wyda potwierdzenie tej płatności.

Wyjaśnienie:

1 - W przypadku, gdy plan hostingowy obejmuje domenę po wygaśnięciu, domena i hosting automatycznie przechodzi w stan zawieszenia i zmienia status na wygasły. Posiadacz będzie miał 10 dni na zapłacenie tego samego według ceny przedłużenia ustalonej przez Neolo.com, a po tych 10 dniach należy zapłacić dodatkowo 90 USD za domenę (z wyjątkiem DOMEN LOKALNYCH, które zależą od przepisów każdego kraju jej odnowienie) i za które klient przyjmuje do wiadomości, że Neolo.com nie ponosi odpowiedzialności) plus cena za odnowienie hostingu, aby reaktywować działanie domeny i hostingu. Neolo nie gwarantuje przedłużenia domeny na więcej niż dokonano płatności. W przypadku niemożności odnowienia domeny, Neolo zwróci subskrybentowi kwotę zapłaconą za przedłużenie domeny, która nigdy nie może przekroczyć 11 U $ D (pojedyncza płatność).

2 - W przypadku planów dotyczących wyłącznie rejestracji domen międzynarodowych, po wygaśnięciu domena automatycznie przechodzi w stan zawieszenia i zmienia status wygasłego. Posiadacz będzie miał 10 dni na zapłacenie tego samego za cenę odnowienia ustaloną przez Neolo.com, a po tych 10 dniach należy zapłacić dodatkowo 90 USD plus cenę odnowienia, aby ponownie aktywować działanie domeny. Neolo nie gwarantuje przedłużenia domeny na więcej niż dokonano płatności. W przypadku niemożności odnowienia domeny, Neolo zwróci subskrybentowi kwotę zapłaconą za przedłużenie domeny, która nigdy nie może przekroczyć 11 U $ D (pojedyncza płatność).

11 - Przydział płatności na rachunku bieżącym

Rachunek bieżący klienta w Neolo.com działa z modalnością: sumą debetów i kredytów. W ten sposób każdą płatność, którą wprowadza klient, przypisuje się najpierw do pierwszego odnowienia administracyjnie AKTYWNEJ i / lub ZAWIESZONEJ usługi administracyjnej. Jeśli nie ma wygasłych odnowień, kwota jest przypisywana do oczekujących zakupów lub przypisywana jako BILANS ULUBIONY dla przyszłych zakupów lub przedłużeń.

12 - Modyfikacje

Neolo.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w charakterystyce i cenach oferowanych planów i / lub usług. Wszelkie powiadomienia wpływające na charakterystykę techniczną oferowanych usług będą odbywać się bezpośrednio za pośrednictwem naszych stron internetowych w Internecie. Samo korzystanie z usług Neolo oznacza akceptację modyfikacji i / lub aktualizacji tego dokumentu.

13 - Polityka antyspamowa (wysyłanie niechcianych reklam)

Wraz z rozwojem Internetu rośnie także liczba nadużyć e-mail. Ludzie bardzo się gniewają na SPAM i wysyłają skargi do dostawców. Z tego powodu musimy przyjąć ścisłe stanowisko dotyczące poczty SPAM. Subskrybent zobowiązuje się nie przekazywać niechcianych reklam za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków w Internecie, reklamując wszelkie usługi hostowane w Neolo.com, za pośrednictwem usług zawartych z nami lub za pośrednictwem jakiegokolwiek innego usługodawcy. Nieprzestrzeganie tego punktu spowoduje natychmiastowe zawieszenie i bez uprzedniego powiadomienia o zamówionych usługach. Wszelkie wygenerowane wydatki zostaną naliczone na konto użytkownika. Jeśli zostanie wykryte wysyłanie wiadomości SPAM przez użytkownika, konto zostanie zawieszone i musi zostać opłacone 50 USD. - jako opłata za ponowne otwarcie konta. Jeśli zasady te będą obowiązywać, konto zostanie usunięte z naszych serwerów i, jak wspomniano powyżej, użytkownik musi ponieść wydatki i wyrządzić szkodę innym użytkownikom tego samego serwera. Gdy usługa zostanie zawieszona przez SPAM, ekran zawieszenia zostanie umieszczony w odpowiedniej witrynie. Ten ekran zostanie usunięty, gdy tylko zostanie zweryfikowana zapłata grzywny.

14 - Masowa dostawa poczty

Podaje się, że masowa wysyłka nie jest dozwolona, ponieważ wpływa to na działanie serwera, z którego jest wykonana. Jeśli subskrybent ma określoną liczbę użytkowników, którzy są zainteresowani otrzymywaniem pewnych informacji o swojej firmie lub usłudze, przed wysłaniem odpowiedniej poczty, skontaktuj się z działem technicznym do customer.neolo.com, aby uzyskać niezbędne instrukcje, aby nie generować żadnych konfliktów. W przypadku masowej wysyłki konto zostanie natychmiast zawieszone przez dział techniczny naszej firmy. Zostanie przywrócony tylko wtedy, gdy subskrybent skontaktuje się z tym działem w celu wyjaśnienia sytuacji, a Neolo.com uważa, że nie ma ryzyka „zbanowania” adresu IP serwera pocztowego lub nasycenia serwerów.

15 - Polityka antyphishingowa

Zawieszenie i / lub anulowanie usługi przed wykryciem phishingu ze strony hostowanej na Neolo.com „Phishing” to sposób uzyskiwania informacji w celu realizacji oszustwa i / lub kradzieży tożsamości. Polega na pobieraniu informacji, takich jak numery kart kredytowych, hasła, informacje o koncie lub inne dane osobowe, w drodze oszustwa. Ten rodzaj oszustwa jest zwykle odbierany za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wyskakujących okienek. Neolo.com wspiera organizacje międzynarodowe w walce z phishingiem internetowym. Jeśli uważasz, że padłeś ofiarą phishingu, wykonaj następujące czynności:

 • Natychmiast zgłaszaj oszustwo do działu pomocy technicznej, z klientów.neolo.com> Kontakt
 • Podaj dane oszusta, takie jak otrzymane wiadomości, właściwemu organowi za pośrednictwem internetowego centrum zgłaszania nadużyć finansowych https://www.ic3.gov. To centrum działa na całym świecie we współpracy z organami prawnymi, aby szybko zamykać fałszywe strony internetowe i identyfikować osoby odpowiedzialne za oszustwa

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały skradzione lub zagrożone, powinieneś również przekazać je FTC https://www.ftc.gov

 • Jeśli klient jest bezpośrednio odpowiedzialny, zawieszenie będzie ostateczne i nieodwracalne.
 • Jeśli w tym celu w aplikacjach zainstalowanych w przestrzeni internetowej zostały wykorzystane luki, musisz zobowiązać się do ich usunięcia i usunięcia złośliwych plików z witryny

W przypadku ponownego popełnienia przestępstwa, w celu reaktywacji witryny, musisz zapłacić grzywnę w wysokości 50 USD, ponownie zobowiązując się do usunięcia luk i usunięcia złośliwych plików z witryny. Jeśli po tym czasie Twoje konto zostanie ponownie wykorzystane do tego celu, przejdziemy do ostatecznego i nieodwracalnego jego anulowania. Aby zgłosić usługę lub domenę używaną do nielegalnych celów, skontaktuj się z naszym Działem Badań za pośrednictwem abusos@neolo.com

Podobnie, plany hostingowe mogą przechowywać wyłącznie pliki odpowiadające stronom internetowym. Filmy .zip, .tar.gz lub inne rozszerzenia o rozmiarze przekraczającym 100 MB zostaną natychmiast rozpatrzone i mogą zostać usunięte bezpośrednio przez Neolo.com bez konsultacji z klientem w celu zachowania stabilności i sprawności serwerów hostingowych. Takie usunięcie treści nie daje prawa do odszkodowania od dostawcy. W celu przechowywania dużych plików (większych niż 100 MB) klient musi wynająć usługę VPS.

16 - Zwrot pieniędzy (prawo do zwrotu pieniędzy)

Prawo do żądania zwrotu pieniędzy dostarczonych do Neolo.com jako płatności za świadczone usługi będzie ważne tylko wtedy, gdy usługa odpowiada tylko jednemu z następujących planów:

 • Plan 0, Plan 1, Plan nieograniczony, Plany dla sprzedawców, Plany premium.

Ponadto, aby rozpatrzyć wniosek o zwrot kosztów, muszą być spełnione następujące wymagania:

 • Żądanie musi zostać przesłane do Neolo.com przed pierwszymi 30 dniami pierwotnej usługi. W przypadku modyfikacji planu zostanie wzięta data zakupu pierwszej usługi.
 • Plan, dla którego żądany jest zwrot pieniędzy, musi być AKTYWNY. Aby zweryfikować opcję MoneyBack, NIE możesz żądać rezygnacji z usługi przed lub w trakcie żądania zwrotu.
 • Żądanie będzie ważne tylko wtedy, gdy usługa nie zostanie dostarczona lub jeśli przestoje były większe niż 90% rocznie mierzone w witrynie siteuptime.com. Ustanowiono opłatę za zarybianie w wysokości 15% na koszty administracyjne, które nie zostaną zwrócone.
 • Neolo.com nie dokonuje zwrotów w przypadku zawieszonych kont hostingowych za naruszenie praw autorskich lub płatności dokonywanych za pośrednictwem platformy PayU lub Payssion (zarówno kartą kredytową, jak i gotówką). Tylko płatności dokonane przez PayPal zostaną zwrócone.

Po otrzymaniu wniosku o zwrot i po spełnieniu wymagań określonych powyżej Neolo.com dokona oceny wniosku i, w stosownych przypadkach, kwota zostanie zwrócona w uzgodniony sposób. Kwota zwrotu nie będzie obejmować kwot kosztów prowizji, które są stosowane w niektórych formach płatności. Zwrot środków może potrwać od 20 do 40 dni roboczych. SSL, licencje, rejestracje, odnowienia i transfery domen nie zostaną w żadnym wypadku zwrócone. O zwrot środków można wnioskować tylko w ciągu 30 dni od pierwszej umowy o świadczenie usługi, po upływie tego okresu użytkownik akceptuje, że nie będzie możliwości zwrotu pieniędzy.

17 - Rejestracja domen

Przetwarzanie domeny, dla której rejestracja jest płatna na Neolo.com, zależy od dostępności w momencie rejestracji w odpowiednim podmiocie. Ta procedura rozpoczyna się dopiero po zweryfikowaniu akredytacji płatności. Po przetworzeniu domeny znaki domeny nie mogą być modyfikowane, a kwota wpłacona przez nią nie może zostać zwrócona. Wykonując dowolną procedurę związaną z domeną na Neolo.com, akceptujesz warunki ustanowione przez międzynarodowy podmiot ICANN Neolo.com potwierdza dostępność w momencie realizacji zamówienia za pośrednictwem serwera whois odpowiedniego operatora TLD. Neolo.com nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w bazie danych WHOIS operatora TLD, ponieważ są one udostępniane bez jakiejkolwiek gwarancji ani dokładności.

Jeśli domena wprowadzona przez klienta w zamówieniu zostanie wykryta jako zajęta lub nieważna, zostanie mu podana opcja wysłania domeny alternatywnej z takim samym rozszerzeniem, jak wybrane w zakupie. Wykrywanie i zgłaszanie zajętej lub nieprawidłowej domeny odbywa się, gdy domena ma już zweryfikowany etap płatności i rejestracji. Powiadomienia dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej z instrukcjami dotyczącymi wysyłania alternatywnej nazwy. Domena może zostać zawieszona z przyczyn technicznych lub administracyjnych przez Neolo.com, przy czym klient ma możliwość komunikowania się z obszarem Płatności z obszaru klienta w celu rozwiązania problemu. Po wygaśnięciu domena automatycznie przechodzi w stan zawieszenia i zmienia status na wygasły.

Posiadacz będzie miał 10 dni na zapłacenie tego samego za cenę odnowienia ustaloną przez Neolo.com, a po tych 10 dniach należy zapłacić dodatkowo 90 USD plus cenę odnowienia, aby ponownie aktywować działanie domeny. Po 15 dniach od daty wygaśnięcia domeny jest ona usuwana.

18 - Odnowienie domeny

Tylko domeny, które zostały pierwotnie zarejestrowane przez Neolo.com bez wyjątku, zostaną odnowione. Domeny, które nie znajdują się w takiej sytuacji, mają możliwość przeniesienia do Neolo.com z koniecznością dokonania tej zmiany, minimum 30 dni przed datą wygaśnięcia. Proces odnowienia rozpoczyna się dopiero po zweryfikowaniu płatności, nawet jeśli nie gwarantuje odnowienia domeny. Tylko domena może zostać odnowiona, jeśli płatność została dokonana w terminie i formie, w przeciwnym razie nie będzie to możliwe. Neolo.com nie gwarantuje również ani nie ponosi odpowiedzialności, jeśli domena nie może zostać odnowiona. Domeny .com.es, .es, .com.pe i .pe muszą zostać odnowione 60 dni przed wygaśnięciem, aby uniknąć wejścia w okres wykupu. Domeny .com.au i .au muszą zostać odnowione 90 dni przed wygaśnięciem, aby uniknąć wejścia w okres ważności.

19 - Transfer domeny

Jest to usługa, którą Neolo.com wykonuje dzięki uprzejmości swoim klientom, Neolo.com nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe zakończenie procedur transferu zainicjowanych przez obszar rejestracji, ponieważ zależy to wyłącznie od podmiotu, w którym domena jest początkowo domeną Zwolnij daną domenę na czas, a wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail kontaktu administracyjnego domeny w jednostce początkowej rejestracji są poprawnie odbierane. Zwrot nie jest dokonywany, ponieważ Neolo.com płaci na początku procesu. Proces transferu rozpoczyna się dopiero po zweryfikowaniu akredytacji płatności. Obowiązkiem klienta, który płaci proces transferu, jest sprawdzenie, czy domena jest w stanie Aktywnym lub OK w jednostce początkowej rejestracji i wprowadzenie Kodu transferu z obszaru klienta. Aby rok odnowienia został dodany do przeniesionej domeny, musi on być dłuższy niż 45 dni od daty utworzenia lub odnowienia w innym podmiocie.

20 - Maksymalna liczba wysłanych wiadomości e-mail

Limit wysyłania e-maili dozwolony przez Neolo.com w jego indywidualnych planach i odsprzedawcach wynosi 150 e-maili na godzinę dla każdej domeny i na utworzone konto hostingowe. Jeśli zostanie wykryta nadwyżka liczby wiadomości e-mail, wysyłanie wiadomości wychodzących zostanie zablokowane do końca godziny od momentu zawieszenia blokady poczty wychodzącej.
Najczęstsze przyczyny zawieszenia to:

- Luka w zabezpieczeniach niektórych formularzy internetowych do wysyłania wiadomości e-mail. W takich przypadkach zawieszenie nie wiąże się z żadnymi kosztami ponownej aktywacji i jest aktywowane, gdy tylko użytkownik komunikuje się i koordynuje z obszarem technicznym rozwiązanie problemu. - Korzystanie z konta e-mail wyłącznie do wysyłania wiadomości SPAM. Przypadki te powodują zawieszenie konta, otwarcie kolejnej sprawy i wygenerowanie odpowiedniej faktury. Konto zostanie ponownie aktywowane dopiero po zweryfikowaniu spłaty długu. WAŻNE: Ograniczenia te dotyczą tylko indywidualnych planów i sprzedawców na wspólnych serwerach. Ograniczenia dotyczące serwerów dedykowanych i VPS zależą tylko od pojemności sprzętu (sprzętu).

21 - Komunikacja ze wsparciem technicznym i obszar płatności.

Optymalny sposób kontaktu jest za pośrednictwem customer.neolo.com. Godziny usług telefonicznych są od poniedziałku do piątku od 10 rano do 8 wieczorem GMT -3. E-maile i bilety są odbierane 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

22 - Dozwolone plany hostingowe i liczba kont

Indywidualne plany mieszkaniowe są określone poniżej:

 • Plan 1
 • Plan 0
 • Nieograniczony abonament (pozwala na wiele dodatkowych domen, ale wszystkie muszą być własnością właściciela konta) Plany Premium

Indywidualne zakwaterowanie jest rozumiane jako możliwość hostowania jednej strony internetowej. Wiele planów zakwaterowania określa się poniżej:

 • D7
 • D14
 • D25
 • D50
 • D100
 • D300

Przez wiele hostów rozumie się możliwość utworzenia ograniczonej liczby kont hostingowych, określonych przez kontrakt, który jest zawarty, z włączonego panelu sterowania WHM. Każde z tych kont hostingowych umożliwia hosting jednej witryny internetowej. Hosting strony internetowej będzie się odbywał wyłącznie przy użyciu narzędzi włączonych przez Neolo.com. Modyfikacje zakontraktowanej usługi, które skutkują hostowaniem większej liczby stron internetowych niż dozwolone, jak wyszczególniono w charakterystyce planu, nie będą dozwolone w żadnych okolicznościach. Działania takie jak bycie (ale nie wyłącznie): domeny addon za pomocą dyrektyw APACHE w pliku .htaccess, przekierowania z kodem PHP lub innym językiem itp. Będą uważane za niezgodność. W przypadku, gdy subskrybent poniósł wcześniej opisane działanie, natychmiastowe zawieszenie usługi będzie kontynuowane bez uprzedniego powiadomienia, aż sytuacja zostanie znormalizowana. Tradycyjne współdzielone konta hostingowe (Plan 0, Plan 1 i Plan nieograniczony), a także Plany sprzedawcy, będą ograniczone do 768 MB pamięci RAM, aw wyjątkowych przypadkach do 1 GB pamięci RAM. Plany Hosting Premium, Hosting VPS i Serwery dedykowane będą miały pamięć RAM wskazaną w każdym z tych planów.

23 - Migracje

Migracje są bezpłatne, jeśli poprzedni dostawca usług hostingowych korzysta z cPanel i ma możliwość wykonywania pełnych kopii zapasowych. W przeciwnym razie zespół techniczny rozważy w zależności od czasu migracji, czy wiąże się ona z jakimiś kosztami, czy nie. Migracje trwają od 3 do 10 dni roboczych w zależności od dostępności czasu. W przypadku braku cPanel u poprzedniego dostawcy, można przenieść tylko stronę internetową, ale nie konta e-mail. Te ostatnie mogą być migrowane tylko w wyjątkowych przypadkach i za dodatkową opłatą do uzgodnienia. Migracje odbywają się od poniedziałku do piątku. Mogą być realizowane wyjątkowo w weekendy, ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu między klientem a dostawcą.

24 - Obowiązujące prawodawstwo i odpowiedzialność sprzedawcy

Jurysdykcja i obowiązujące prawo. Wszelkie spory wynikające z niniejszej aplikacji będą podlegały jurysdykcji właściwych sądów stolicy federalnej w Argentynie. Niniejsza Umowa podlega prawu Republiki Argentyńskiej. Neolo.com nie ma stosunku umownego z klientem końcowym, który zleca usługę „resellerowi” usługi. Warunki i zasady określone w niniejszym dokumencie mogą być modyfikowane przez Neolo.com bez uprzedniego powiadomienia, powiadamiając o tym w sposób, który uzna za konieczny.

25 - Cotizaciones en moneda local

Wartości wyświetlane w dolarach (USD) na tej stronie zostały obliczone zgodnie z kursem wymiany z dnia banku centralnego Twojego kraju. W momencie zakupu transakcja zostanie dokonana na podstawie przeliczenia lokalnej waluty Twojego kraju przez instytucję finansową Twojej karty kredytowej. Pamiętaj, że kurs wymiany i inne możliwe kursy zostaną określone przez Twój bank.

Korzystając z naszych usług, oświadczasz, że znasz i akceptujesz te zasady użytkowania.

Ostatnia modyfikacja 3 sierpnia 2021 r.

Czy masz jakieś pytania? Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji, aby Ci pomóc
WYKONAJ KONSULTACJE