Vilkår og betingelser

Dette er de GENERELLE bruksreglene som gjelder vår tjeneste og for våre abonnenter. Fra nå av vil personen som kjøper noen av tjenestene til Neolo.com bli referert til som "Abonnenten". Bruken av de kontraherte tjenestene forutsetter fullstendig aksept av følgende betingelser:

1 - Innhold

Tjenestene som er inngått med Neolo.com, må utelukkende brukes til lovlige formål. Bruk av noen av tjenestene som er inngått med Neolo.com som bryter med lokal, nasjonal eller internasjonal lovgivning er strengt forbudt. Mens han bruker tjenestene som er inngått med Neolo.com, vil abonnenten ikke kunne: formidle eller overføre ulovlig, krenkende, ærekrenkende, rasistisk, krenkende informasjon eller annen type innvendig informasjon, enten det er gjennom fotografier, tekster, reklamebannere eller lenker. til eksterne sider, samt publisere, overføre, reprodusere, distribuere eller utnytte all informasjon eller programvare som inneholder virus eller annen skadelig komponent, programvare eller annet materiale som ikke er originalt (piratkopiert), krenker immaterielle rettigheter, publiserer eller leverer materiale eller ressurser om hacking, sprekker eller annen informasjon som Neolo.com anser som upassende. All bruk av systemet til ulovlige formål vil gjøre det mulig for Neolo.com å suspendere de avtalte tjenestene uten forhåndsvarsel. For å rapportere en tjeneste eller et domene som blir brukt til ulovlige formål, kontakt vår forskningsavdeling på: abusos@neolo.com

2 - Nektelse eller tilbaketrekking av tjenesten

Neolo.com forbeholder seg retten til å nekte å suspendere eller kansellere tjenestene som abonnenten har inngått med eller uten forhåndsvarsel, hvis abonnenten pådrar seg noen oppførsel eller aktivitet som Neolo.com anser som misbruk eller brudd på vilkår, regler og betingelser utsatt her, med eller uten forhåndsvarsel og ikke ta ansvar for konsekvensene som kan føre til av denne grunn. Denne situasjonen inkluderer også tilfeller der det tekniske området på Neolo.com kansellerer tjenesten til kontoer som påfører handlinger som ikke tillater riktig bruk av andre brukere. Hvert tilfelle av suspensjon vil bli evaluert, og hvis relevant vil klienten bli utskrevet. På samme måte aksepterer abonnenten og får beskjed om at Neolo forbeholder seg retten til permanent å fjerne, suspendere eller kansellere noen inngått tjeneste, informasjon eller innhold i abonnentens hosting, hvis det av operasjonelle eller kommersielle grunner er nødvendig og ingen varsling er nødvendig annet enn Følgende vilkår og betingelser. På samme måte kan Neolo.com be om ytterligere informasjon for å validere kundens konto, og kan bruke tredjeparts anti-svindeltjenester (for eksempel MaxMind) for å vurdere kundens oppførsel. Neolo.com kan holde tilbake betaling fra kunden i 30 virkedager for kunder som kan klassifiseres som upålitelige eller som ikke validerer kontoen sin gjennom en gyldig identifikasjon av Neolo.com

3 - Programmer og manus

Når det gjelder vertskap for kontoer som har utførelsestillatelser, kan abonnenten installere og utføre skriptene han finner passende. Imidlertid forbeholder Neolo.com retten til å deaktivere ethvert skript eller programvare som er installert av abonnenten som påvirker den normale funksjonen til serverne og skader andre klienter som er vert for nettsteder på dem. På den annen side må all programvare eller applikasjon som er installert av brukeren på Neolo.com-servere, både på delte og dedikerte servere, ha den tilsvarende brukerlisensen som garanterer brukerens rettigheter. I tilfelle en forespørsel om bekreftelse av en lisens fra enheten som eier den installerte programvaren, vil tjenesten bli suspendert inntil brukeren sender inn de tilsvarende tillatelsene for installasjonen.

4 - Fildistribusjon

Nettstedene hvis formål er distribusjon og lagring av filer (f.eks. Fotogallerier, MP3, nedlasting av programbiblioteker, videoer, store komprimerte filer osv.) Vil bli vurdert fra sak til sak. Neolo.com forbeholder seg imidlertid retten til å kansellere suspendere eller slette slike kontoer. Et nettsted kan betraktes som inkludert i denne karakteriseringen, når mer enn 5% av innholdet er viet til arkiver for distribusjon. I tilfelle av gjensidig misbruk, må du betale boten som tilsvarer 50 dollar for at nettstedet skal bli aktivert på nytt.

5 - Konsumert trafikk (båndbredde)

Alle hostingplaner unntatt den ubegrensede planen som behandles omgående, inkluderer en viss månedlig trafikk. Hvis du overskrider overføringsgrensen, vil du bli varslet e-postadressen du opprettet som hovedkontakt når du registrerer tjenesten din. Begrensningen kan ikke fjernes, hvis nettstedet ditt ofte overskrides, kan du be om at planen din utvides for å oppnå en høyere overføringshastighet og unngå mulige blokkeringer av nettjenesten.

6 - Hosting kontrakt

Det er ingen underforstått garanti eller forpliktelse som ikke eksplisitt er oppført i dette dokumentet, angående forholdet mellom abonnenten og NEOLO.COM. Når planen er blitt forespurt og bekreftelsesmeldingen for innkjøpsordresdataene er sendt, har du 30 dager til å utføre den tilsvarende betalingen. Etter at betaling er betalt for tjenesten, må den informeres fra kundeområdet HVIS EN ADGANG ER PÅ HOVEDSIDEN PÅ NETTSTEDET, i alternativet: 'Varsle om en betaling' for å aktivere eller Fornyelse av en tjeneste. Betalingsdataoppføringen garanterer ikke at betalingen din kan verifiseres, kunden kan se statusen for betalingen din, etter at den estimerte forsinkelsesperioden er blitt detaljert, fra KUNDOMRÅDET. Når betalingen er bekreftet, vil du bli informert via en e-post i kontaktadressen din. I tilfelle betalingen din ikke kan bekreftes av vår administrative avdeling, vil denne betalingsrapporten bli slettet, varsel vil bli sendt via e-post og du må informere den på nytt ved å vedlegge en skanning av betalingskvitteringen.

Avslutt abonnement på tjenesten:
For å avslutte abonnementet på en tjeneste, må kunden be om og bekrefte den fra klientpanelet i customers.neolo.com. Unnlatelse av å gjøre dette og tjenesten fortsetter å være aktiv, forbeholder Neolo seg retten til å handle på måter den anser som nødvendig for å samle inn tjenesten.

7 - Fortrolighet

Neolo.com vil opprettholde konfidensialiteten og sikkerheten til informasjonen som tilbys av abonnenten for innsamling av tjenesten, som beskrevet i databeskyttelsesloven.

8 - Datatap

Neolo.com er ikke ansvarlig for tap av data på serveren forårsaket av brukere, feil i systemet vårt eller oppdateringer på våre servere eller annet upåklagelig. Det er brukerens ansvar å opprettholde en sikkerhetskopi av nettstedet. Det er også brukerens ansvar å holde e-postene til webmailsystemet under vakt. Neolo.com tar også sikkerhetskopier av alle nettsteder, men gir ingen garantier om det. Neolo.com tar ikke sikkerhetskopier (sikkerhetskopier) av kontoer som er større enn 35 GB (35840 Mb). Derfor må abonnenten ta forholdsregler for å sikre sin beskyttelse. I alle fall må klienten gjenopprette eller få en sikkerhetskopi av hostingkontoen sin. betale USD 50 for arbeidet som utførelsen av oppgaven krever.

9 - Forsinkelser av domeneoverføring

Neolo.com er ikke ansvarlig for forsinkelser i domeneregistreringer og DNS-overføringer forårsaket av tredjepart eller av brukeren som anskaffer våre tjenester.

10 - Betalinger og forfall

Valutagrunnlaget er USD. I tilfelle kunden ikke foretar betalingen og advarer om den gjennom kundeområdet, forbeholder Neolo.com retten til å midlertidig stanse nettstedet. For reaktiveringen må beløpet som tilsvarer kostnadene for å fornye tjenesten være betalt, og det vil bli aktivert først når akkreditering av betalingen er bekreftet. I tilfelle manglende betaling av 20 kalenderdager etter utløpsdatoen, blir den endelige kanselleringen av nettstedet ditt, med tilsvarende sletting av all informasjon som er vert for brukeren. På denne måten mister brukeren all rett til å kreve den slettede informasjonen. Betalingen av tjenesten skjer per måned på forhånd, på årlig, kvartalsvis eller månedlig basis som angitt i detaljene i planen. I betalingsmidlene der en kommunikasjon fra klienten er nødvendig for å informere og individualisere betalingen forbeholder Neolo seg retten til å stanse eller avbryte forebyggende kundens konto til sistnevnte rapporterer om betaling og Neolo.com utsteder bekreftelse på nevnte betaling.

avklaring:

1 - I det tilfelle at vertsplanen inkluderer domene ved utløpet av domenet og hosting automatisk går i suspensjon og endrer status til utløpt. Innehaveren vil ha 10 dager til å betale det samme til fornyelsesprisen som er satt av Neolo.com, og etter disse 10 dagene må ytterligere $ 90 betales for domenet (unntatt LOKALE DOMAINER som avhenger av reguleringen i hvert land dens fornyelse) og som klienten godtar at Neolo.com ikke er ansvarlig for) pluss fornyelsesprisen for webhotellet slik at driften av domenet og hosting blir aktivert på nytt. Neolo sikrer ikke at et domene kan fornyes for mer enn betalingen er utført. I tilfelle manglende evne til å fornye domenet, vil Neolo tilbakebetale abonnenten det betalte beløpet for fornyelse av domenet som aldri kan overstige 11 U $ D (enkeltbetaling).

2 - Når det gjelder planer utelukkende for registrering av internasjonale domener, går domenet automatisk i suspensjon og endrer den utløpte statusen når den er utløpt. Innehaveren vil ha 10 dager til å betale det samme til fornyelsesprisen som er satt av Neolo.com, og etter disse 10 dagene må ytterligere $ 90 betales pluss fornyelsesprisen for å aktivere driften av domenet på nytt. Neolo sikrer ikke at et domene kan fornyes for mer enn betalingen er utført. I tilfelle manglende evne til å fornye domenet, vil Neolo tilbakebetale abonnenten det betalte beløpet for fornyelse av domenet som aldri kan overstige 11 U $ D (enkeltbetaling).

11 - Tildeling av innbetalinger på løpende konto

Kundens nåværende konto hos Neolo.com fungerer med modaliteten: summen av debet og kreditter. På denne måten tilregnes hver betaling som klienten går inn først til den første fornyelsen av en administrativt AKTIV og / eller SUSPENDERT administrasjonstjeneste. Hvis det ikke er utløpt fornyelse, blir beløpet tilregnet i påvente av kjøp eller tildelt som en TILBUDBALANS for fremtidige kjøp eller fornyelser.

12 - Endringer

Neolo.com forbeholder seg retten til å gjøre endringer i egenskapene og prisene på planene og / eller tjenestene som tilbys. Enhver varsling som påvirker de tekniske egenskapene til tjenestene som tilbys, vil skje direkte gjennom våre websider på Internett. Og bare bruk av Neolos tjenester innebærer aksept av endringer og / eller oppdateringer av dette dokumentet.

13 - Anti-SPAM Policy (Sende uønsket annonsering)

Sammen med veksten av Internett, øker også misbruk av e-post. Folk blir veldig sinte på SPAM og sender klager til tilbydere. På grunn av dette må vi innta en streng stilling angående SPAM-post. Abonnenten forplikter seg til ikke å overføre uønsket annonsering via e-post eller på noen annen måte på Internett ved å annonsere tjenester som er vert hos Neolo.com, verken gjennom tjenester som er inngått med oss eller gjennom noen annen tjenesteleverandør. Unnlatelse av å overholde dette punktet vil føre til øyeblikkelig suspensjon og uten forhåndsvarsel om de kontraherte tjenestene. Eventuelle genererte utgifter belastes brukerens konto. Hvis sending av SPAM-post av en bruker blir oppdaget, vil kontoen bli suspendert og må betales USD 50.- som en gjenåpningskonto for en konto. Hvis denne policyen fortsetter, vil kontoen bli fjernet fra serverne våre, og som nevnt ovenfor, må brukeren bære utgiftene og skade for andre brukere av den samme serveren. Når tjenesten er suspendert av SPAM, vil en suspensjonsskjerm bli plassert på det tilsvarende nettstedet. Denne skjermen vil bli fjernet så snart betalingen av boten er bekreftet.

14 - Massepostlevering

Det rapporteres at massepostforsendelsen ikke er tillatt, siden driften av serveren den er laget fra blir påvirket. Hvis abonnenten har et visst antall brukere som er interessert i å motta viss informasjon om firmaet eller tjenesten deres, før du sender den tilsvarende e-posten, må du kontakte det tekniske området til customers.neolo.com, slik at de blir gitt nødvendige instruksjoner, for ikke å generere konflikter av noe slag. Ved massemelding vil kontoen umiddelbart bli suspendert av den tekniske avdelingen i selskapet vårt. Det vil bli gjenopprettet bare når abonnenten kontakter denne avdelingen for å avklare situasjonen, og Neolo.com vurderer at det ikke er noen risiko for å "forby" IP-adressen til postserveren eller metning av serverne.

15 - Anti-phishing-policy

Suspensjon og / eller avbestilling av tjenester før phishing-deteksjon fra et nettsted som er hostet på Neolo.com "Phishing" er en modalitet relatert til innhenting av informasjon for realisering av svindel og / eller identitetstyveri. Den består av å ta informasjon som kredittkortnummer, passord, kontoinformasjon eller annen personlig informasjon, gjennom bedrag. Denne typen svindel mottas vanligvis gjennom e-post eller popup-vinduer. Neolo.com støtter internasjonale organisasjoner i kampen mot nettfisking Hvis du tror du har vært et offer for phishing, fortsett som følger:

 • Rapporter svindel umiddelbart til teknisk support fra customers.neolo.com> Kontakt
 • Gi svindleropplysninger, for eksempel meldinger mottatt, til den kompetente myndigheten gjennom Internet Fraud Reporting Center https://www.ic3.gov. Dette senteret jobber over hele verden i samarbeid med juridiske myndigheter for raskt å lukke falske nettsteder og identifisere de som er ansvarlige for svindel

Hvis du mener at din personlige informasjon er blitt stjålet eller truet, bør du også formidle den til FTC https://www.ftc.gov

 • Hvis kunden er direkte ansvarlig, vil suspensjonen være endelig og irreversibel.
 • Hvis sårbarheter har blitt brukt i applikasjoner som er installert på webområdet ditt for dette formålet, må du forplikte deg til å rette dem og slette skadelige filer fra nettstedet ditt

I tilfelle du melder av på nytt, for at nettstedet ditt skal bli aktivert på nytt, må du betale boten som tilsvarer USD 50, og igjen forplikte deg for å rette opp sårbarhetene og slette de ondsinnede filene på nettstedet ditt. Hvis kontoen din igjen blir brukt til dette formålet, fortsetter vi til den endelige og irreversible kanselleringen av den. For å rapportere en tjeneste eller et domene som blir brukt til ulovlige formål, kontakt vår forskningsavdeling gjennom abusos@neolo.com

På samme måte kan vertsplaner utelukkende lagre filer som tilsvarer nettsteder. .Zip, .tar.gz-videoene eller andre utvidelser som overstiger 100 MB i størrelse, vil bli vurdert raskt og kan slettes direkte av Neolo.com uten å konsultere klienten for å opprettholde stabilitet og smidighet på webhotellservere. Denne fjerningen av innhold vil ikke føre til noen rett til kompensasjon fra leverandøren. For lagring av store filer (større enn 100MB) må klienten leie en VPS-tjeneste.

16 - Penger tilbake (rett til tilbakebetaling)

Retten til å be om tilbakebetaling av pengene levert til Neolo.com som betaling for de leverte tjenestene, vil bare være gyldig når tjenesten bare tilsvarer en av følgende planer:

 • Plan 0, Plan 1, Ubegrenset Plan, Forhandlerplaner, Premium-planer.

For at en slik refusjonsanmodning skal bli vurdert, må i tillegg følgende krav oppfylles:

 • Forespørselen må være mottatt av Neolo.com før de første 30 dagene av den opprinnelige tjenesten. Ved endringer av planen vil datoen for kjøpet av den første tjenesten bli tatt.
 • Planen som MoneyBack etterspørres må være AKTIV. For at MoneyBack-alternativet skal bli bekreftet, må du IKKE be om å melde deg av tjenesten før eller under refusjonsforespørselen.
 • Forespørselen vil bare være gyldig hvis tjenesten ikke ble levert, eller hvis driftsstansen var større enn 90% per år målt med siteuptime.com. Et administrasjonsgebyr på 15% er etablert for administrasjonsutgifter som ikke vil bli refundert.
 • Neolo.com refunderer ikke i tilfeller av suspenderte vertskontoer for brudd på opphavsretten eller betalinger gjort via PayU eller Payssion-plattformen (begge med kredittkort eller kontant). Bare betalinger som er gjort via PayPal vil bli refundert.

Ved mottak av forespørselen om refusjon og etter å ha oppfylt kravene ovenfor, vil Neolo.com evaluere forespørselen, og hvis relevant vil beløpet bli tilbakebetalt med de avtalte midler. Refusjonsbeløpet inkluderer ikke provisjonsutgiftsbeløp som blir brukt i noen former for betaling. Refusjon kan ta 20 til 40 virkedager. SSL, lisenser, registreringer, fornyelser og domeneoverføringer vil ikke bli tilbakebetalt under noen omstendigheter. Refusjon kan bare etterspørres innen 30 dager etter den første kontrakten om tjenesten, etter at denne perioden aksepterer brukeren at det ikke vil være noen mulighet for refusjon.

17 - Domeneregistrering

Behandlingen av domenet som registrering betales til Neolo.com er avhengig av tilgjengelighet på tidspunktet for registrering hos den tilsvarende enhet. Denne prosedyren begynner først når betalingsakkrediteringen er bekreftet. Når et domene er behandlet, kan ikke tegnene på domenet endres, og beløpet som betales av det, kan ikke refunderes. Ved å utføre en hvilken som helst prosedyre relatert til et domene på Neolo.com godtar du vilkårene og betingelsene som er etablert av den internasjonale enheten ICANN Neolo.com bekrefter tilgjengeligheten på tidspunktet for fullføring av innkjøpsordren via whois-serveren til den tilsvarende TLD-operatøren. Neolo.com er ikke ansvarlig for informasjonen i WHOIS-databasen til TLD-operatøren, ettersom denne er gitt uten noen garanti eller garanti angående dens nøyaktighet.

Hvis domenet som kunden skrev inn i innkjøpsordren blir oppdaget som okkupert eller ugyldig, vil muligheten til å sende et alternativt domene bli gitt, ved å opprettholde den samme utvidelsen som den som ble valgt i kjøpet. Oppdagelsen og rapporten for opptatt eller ugyldig domene gjøres når domenet allerede har det bekreftede betalings- og registreringstrinnet. Varslingen skjer via e-post med instruksjonene for sending av det alternative navnet. Et domene kan bli suspendert av tekniske eller administrative grunner av Neolo.com, der kunden har muligheten til å kommunisere med Betalinger-området fra sitt klientområde for oppløsning. Når det er utløpt, går domenet automatisk i suspensjon og endrer status til utløpt.

Innehaveren vil ha 10 dager til å betale det samme til fornyelsesprisen som er satt av Neolo.com, og etter disse 10 dagene må ytterligere $ 90 pluss fornyelsesprisen betales for å reaktivere driften av domenet. Etter 15 dager etter utløpsdatoen for domenet, blir det slettet.

18 - Fornyelse av domenet

Kun domenene som opprinnelig er registrert av Neolo.com uten unntak vil bli fornyet. Domenene som ikke er i denne situasjonen har muligheten til å bli overført til Neolo.com for å gjøre denne endringen, minimum 30 dager før utløpsdatoen. Fornyelsesprosessen starter først når betalingen er bekreftet, selv om den ikke garanterer fornyelse av domenet. Bare et domene kunne fornyes hvis betalingen ble utført i tide og form, ellers vil det ikke være mulig. Neolo.com garanterer eller tar heller ikke ansvar dersom domenet ikke kan fornyes. .com.es, .es, .com.pe og .pe-domener må fornyes 60 dager før utløp for å unngå å gå inn i innløsningsperioden. .com.au- og .au-domener må fornyes 90 dager før utløp for å unngå å gå inn i innløsningsperioden.

19 - Domeneoverføring

Det er en tjeneste som Neolo.com utfører med høflighet med sine kunder, Neolo.com er ikke ansvarlig for korrekt fullføring av overføringsprosedyrene initiert av sitt registreringsområde siden dette utelukkende avhenger av enheten der domenet opprinnelig er domenet. Slipp det aktuelle domenet i tide og at e-postene som sendes til e-postadressen til domeneadministrasjonskontakten i den opprinnelige registreringsenheten, blir riktig besvart. Ingen refusjon blir gjort fordi Neolo.com betaler når prosessen starter. Overføringsprosessen starter først når betalingsakkrediteringen er bekreftet. Det er kundens ansvar som betaler overføringsprosessen, bekrefter at domenet er i aktiv eller OK-tilstand i den opprinnelige registreringsenheten og oppgir overføringskoden. fra ditt klientområde. For at et år med fornyelse skal legges til det overførte domenet, må det være mer enn 45 dager fra datoen for opprettelse eller fornyelse i en annen enhet.

20 - Maksimalt antall e-poster som er sendt

Grensen for å sende e-post som tillates av Neolo.com i sine individuelle planer og forhandlere, er 150 e-post per time for hvert domene og per opprettet konto. Hvis det blir oppdaget et overskudd i antall e-postmeldinger, vil utsendelsen av utgående e-post blokkeres, helt til slutten av timen siden suspensjonen av den utgående postblokaden begynte.
De vanligste årsakene til suspensjon er:

- En sårbarhet i en eller annen nettform for sending av e-post. I disse tilfellene har suspensjonen ingen kostnader for reaktivering og aktiveres så snart brukeren kommuniserer og koordinerer løsningen av sikkerhetsproblemet med det tekniske området. - Bruk av e-postkontoen utelukkende for sending av spam-post. Disse sakene resulterer i suspensjon av kontoen, åpning av en oppfølgingssak og generering av tilsvarende faktura. Kontoen vil bli aktivert på nytt etter at betalingen av gjelden er verifisert. VIKTIG: Disse begrensningene gjelder bare individuelle planer og forhandlere som finnes på delte servere. Begrensningen på dedikerte servere og VPS avhenger bare av kapasiteten til utstyret (maskinvaren).

21 - Kommunikasjon med teknisk support og betalingsområde.

Den optimale måten å kontakte på er via customers.neolo.com. Telefontjenestetidene er mandag til fredag fra 10:00 til 20:00 GMT -3. E-post og billetter besvares 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

22 - Hosting planer og antall kontoer tillatt

Individuelle boligplaner blir referert til som listet opp nedenfor:

 • Plan 1
 • Plan 0
 • Ubegrenset plan (tillater flere tilleggsdomener, men alle må eies av kontoinnehaveren) Premium Plans

Individuell overnatting forstås som muligheten for å være vert for et enkelt nettsted. Flere overnattingsplaner blir referert til som listet nedenfor:

 • D7
 • D14
 • D25
 • D50
 • D100
 • D300

Flere hosting forstås som muligheten for å opprette et begrenset antall hostingkontoer, bestemt av planen som er inngått, fra WHM-kontrollpanelet aktivert. Hver av disse hostingkontoer lar deg være vert for et enkelt nettsted. Hosting av et nettsted vil utelukkende gjøres ved bruk av verktøy som er aktivert av Neolo.com. Modifikasjoner av den kontraherte tjenesten som resulterer i hosting av flere nettsteder enn de tillatte som beskrevet i egenskapene til planen, vil under ingen omstendigheter være tillatt. Handlinger som å være (men ikke begrenset til): addon-domener ved hjelp av APACHE-direktiver om .htaccess-filen, viderekoblinger med PHP-kode eller andre språk, etc. vil bli ansett som ikke-samsvar. I tilfelle abonnenten pådro seg den tidligere beskrevne aktiviteten, vil den umiddelbare suspensjonen av tjenesten fortsette uten forhåndsvarsel til situasjonen er normalisert. Tradisjonelle delte hostingkontoer (plan 0, plan 1 og ubegrenset plan) samt forhandlerplaner, vil være begrenset til 768 MB RAM og unntaksvis til 1 GB RAM. Premium Hosting, VPS Hosting og dedikerte servere-planer vil ha RAM-minnet angitt i hver av planene.

23 - Migrasjoner

Migrasjoner er gratis i tilfelle den forrige webhotellleverandøren bruker cPanel og har muligheten til å utføre full sikkerhetskopier. Ellers vil det tekniske teamet vurdere det avhengig av tiden det tar migreringen om det medfører noen kostnader eller ikke. Migrasjonene tar fra 3 til 10 virkedager i henhold til tilgjengeligheten av tiden. Hvis du ikke har cPanel i den forrige leverandøren, kan bare nettstedet migreres, men ikke e-postkontoer. Sistnevnte kan bare overføres i unntakstilfeller og mot et tilleggsgebyr som skal avtales. Migrasjoner utføres fra mandag til fredag. De kan utføres unntaksvis i helgene, men bare etter forhåndsavtale mellom klienten og leverandøren.

24 - Gjeldende lovgivning og forhandleransvar

Jurisdiksjon og gjeldende rett. Alle tvister eller tvister som oppstår i forbindelse med denne søknaden vil bli forelagt jurisdiksjonen til de kompetente domstolene i Federal Capital, Argentina. Denne kontrakten vil bli styrt av lovene i den argentinske republikken. Neolo.com har ingen kontraktsforhold med sluttkunden som kontrakter tjenesten til en "forhandler" av tjenesten. Betingelsene og reglene som er angitt her kan modifiseres av Neolo.com uten forhåndsvarsel, og varsle om det på den måten det anser som nødvendig.

25 - Cotizaciones en moneda local

Verdiene som vises i dollar (USD) på denne siden ble beregnet i henhold til valutakursen på dagen for sentralbanken i ditt land. På kjøpstidspunktet vil transaksjonen bli utført på grunnlag av konverteringen av den lokale valutaen i landet ditt av finansinstitusjonen til kredittkortet ditt. Husk at valutakursen og andre mulige kurser vil bli definert av banken din.

Ved å ansette våre tjenester erklærer du at du kjenner og aksepterer disse retningslinjene for bruk.

Sist endret 3. august 2021.

Har du noen spørsmål? Vårt team står til din disposisjon for å hjelpe deg
UTFØRING AV KONSULTASJON