Điều khoản và điều kiện

Đây là những QUY TẮC CHUNG sử dụng cho dịch vụ của chúng tôi và cho các thuê bao của chúng tôi. Từ giờ trở đi, người mua bất kỳ dịch vụ nào của Neolo.com sẽ được gọi là "Người đăng ký". Việc sử dụng các dịch vụ theo hợp đồng giả định chấp nhận hoàn toàn các điều kiện sau:

1 - Nội dung

Các dịch vụ được ký hợp đồng với Neolo.com phải được sử dụng riêng cho các mục đích hợp pháp. Việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được ký hợp đồng với Neolo.com vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, quốc gia hoặc quốc tế đều bị nghiêm cấm. Trong khi sử dụng các dịch vụ được ký hợp đồng với Neolo.com, người đăng ký sẽ không thể: Phổ biến hoặc truyền tải bất hợp pháp, lạm dụng, phỉ báng, phân biệt chủng tộc, thông tin xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin phản cảm nào khác, cho dù thông qua hình ảnh, văn bản, biểu ngữ quảng cáo hoặc liên kết đến các trang bên ngoài, cũng như xuất bản, truyền, tái tạo, phân phối hoặc khai thác bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào chứa vi-rút hoặc bất kỳ thành phần, phần mềm hoặc tài liệu độc hại nào khác không phải là bản gốc (vi phạm bản quyền), vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, xuất bản hoặc cung cấp tài liệu hoặc tài nguyên về hack, bẻ khóa hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà Neolo.com cho là không phù hợp. Bất kỳ việc sử dụng hệ thống cho mục đích bất hợp pháp sẽ cho phép Neolo.com tạm ngưng các dịch vụ được ký hợp đồng mà không cần thông báo trước. Để báo cáo một dịch vụ hoặc tên miền đang được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp, liên hệ với Phòng nghiên cứu của chúng tôi tại: abusos@neolo.com

2 - Từ chối hoặc rút dịch vụ

Neolo.com có quyền từ chối đình chỉ hoặc hủy các dịch vụ mà thuê bao ký hợp đồng có hoặc không có thông báo trước, nếu thuê bao phát sinh bất kỳ hành vi hoặc hoạt động nào mà Neolo.com xem xét lạm dụng hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản, quy tắc và điều kiện nào tiếp xúc ở đây, có hoặc không có thông báo trước và không chịu trách nhiệm về hậu quả có thể dẫn đến lý do này. Tình huống này cũng bao gồm các trường hợp trong đó Khu vực kỹ thuật của Neolo.com hủy dịch vụ đối với các tài khoản phát sinh các hành động không cho phép hoạt động đúng của những người dùng khác. Mỗi trường hợp đình chỉ sẽ được đánh giá và, nếu có thể, việc rút tiền hành chính của khách hàng sẽ được đưa ra. Tương tự, Người đăng ký chấp nhận và được thông báo rằng Neolo có quyền xóa vĩnh viễn, đình chỉ hoặc hủy bỏ bất kỳ dịch vụ, thông tin hoặc nội dung hợp đồng nào của dịch vụ lưu trữ của người đăng ký, nếu vì lý do hoạt động hoặc thương mại là cần thiết và không cần thông báo nào khác ngoài Theo các điều khoản và điều kiện. Tương tự, Neolo.com có thể yêu cầu thêm thông tin để xác thực tài khoản của khách hàng và có thể sử dụng các dịch vụ chống gian lận của bên thứ ba (như MaxMind) để đánh giá hành vi của khách hàng. Neolo.com có thể rút tiền thanh toán từ khách hàng trong 30 ngày làm việc đối với những khách hàng có thể được phân loại là không đáng tin cậy hoặc không xác thực tài khoản của họ thông qua nhận dạng hợp lệ của Neolo.com

3 - Chương trình và kịch bản

Trong trường hợp lưu trữ tài khoản có quyền thực thi, người đăng ký có thể cài đặt và thực thi các tập lệnh mà anh ta thấy phù hợp. Tuy nhiên, Neolo.com có quyền hủy kích hoạt bất kỳ tập lệnh hoặc phần mềm nào được đăng ký bởi người đăng ký có ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của máy chủ và làm hỏng các máy khách khác lưu trữ trang web trên chúng. Mặt khác, bất kỳ phần mềm hoặc ứng dụng nào được người dùng cài đặt trên các máy chủ Neolo.com, cả trên các máy chủ dùng chung và chuyên dụng, đều phải có giấy phép người dùng tương ứng đảm bảo quyền lợi của người dùng. Trong trường hợp yêu cầu xác minh giấy phép từ đơn vị sở hữu phần mềm đã cài đặt, dịch vụ sẽ bị treo cho đến khi người dùng gửi giấy phép tương ứng cho cài đặt nói trên.

4 - Phân phối tệp

Các trang web có mục đích là phân phối và lưu trữ tệp (ví dụ: thư viện ảnh, MP3, thư viện chương trình tải xuống, video, tệp nén lớn, v.v.) sẽ được xem xét trong từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, Neolo.com có quyền hủy bỏ đình chỉ hoặc xóa các tài khoản đó. Một trang web có thể được xem xét bao gồm trong đặc tính này, khi hơn 5% nội dung của nó được dành riêng cho tài liệu lưu trữ để phân phối. Trong trường hợp phát hành lại, để trang web của bạn được kích hoạt lại, bạn phải trả tiền phạt tương ứng với 50 đô la Mỹ.

5 - Lưu lượng tiêu thụ (Băng thông)

Tất cả các gói lưu trữ ngoại trừ gói không giới hạn được xử lý kịp thời, bao gồm một lượng lưu lượng truy cập hàng tháng nhất định. Nếu bạn vượt quá giới hạn chuyển, bạn sẽ được thông báo đến địa chỉ email bạn đã thiết lập làm liên hệ chính khi bạn đăng ký dịch vụ. Hạn chế không thể được gỡ bỏ, nếu trang web của bạn thường xuyên bị vượt quá, bạn có thể yêu cầu gói của bạn được mở rộng để có tốc độ truyền cao hơn và tránh sự tắc nghẽn có thể của dịch vụ web.

6 - Hợp đồng lưu trữ

Không có bảo hành ngụ ý hoặc nghĩa vụ không được liệt kê rõ ràng trong tài liệu này, liên quan đến mối quan hệ giữa người đăng ký và NEOLO.COM. Khi kế hoạch đã được yêu cầu và email xác nhận dữ liệu đơn đặt hàng đã được gửi, bạn sẽ có 30 ngày để thực hiện thanh toán tương ứng. Sau khi thanh toán cho dịch vụ, nó phải được thông báo từ khu vực khách hàng KHI TIẾP CẬN TRÊN TRANG CHÍNH CỦA TRANG WEB, trong tùy chọn: 'Thông báo thanh toán' để kích hoạt hoặc Gia hạn một dịch vụ. Mục nhập dữ liệu thanh toán không đảm bảo rằng khoản thanh toán của bạn có thể được xác minh, khách hàng có thể xem trạng thái thanh toán của bạn, sau khi thời gian trì hoãn ước tính được chi tiết, từ KHU VỰC KHÁCH HÀNG. Khi thanh toán của bạn được xác minh, bạn sẽ được thông báo qua email trong email liên hệ của bạn. Trong trường hợp thanh toán của bạn không thể được xác minh bởi Phòng Hành chính của chúng tôi, báo cáo thanh toán này sẽ bị xóa, thông báo sẽ được gửi qua email và bạn phải thông báo lại bằng cách quét bản biên nhận thanh toán của mình.

Hủy đăng ký dịch vụ:
Để hủy đăng ký một dịch vụ, khách hàng phải yêu cầu và xác nhận nó từ bảng khách hàng trong khách hàng.neolo.com. Không làm như vậy và dịch vụ tiếp tục hoạt động, Neolo có quyền hành động theo những cách mà họ thấy cần thiết để thu thập dịch vụ.

7 - Bảo mật

Neolo.com sẽ duy trì tính bảo mật và bảo mật của thông tin được cung cấp bởi người đăng ký để thu thập dịch vụ, như được mô tả trong Luật Bảo vệ Dữ liệu.

8 - Mất dữ liệu

Neolo.com không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu trên máy chủ vì bất kỳ lý do gì. Trách nhiệm của người dùng là duy trì sao lưu trang web. Người dùng cũng có trách nhiệm giữ an toàn cho các thư của hệ thống webmail. Neolo.com không tạo bản sao lưu (bản sao lưu) tài khoản lớn hơn 35GB (35840Mb) Vì vậy, thuê bao phải có biện pháp phòng ngừa để đảm bảo sự bảo vệ của họ Trong mọi trường hợp khách hàng yêu cầu khôi phục hoặc lấy bản sao lưu tài khoản lưu trữ của mình, anh ta phải trả 50 USD cho công việc cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.

9 - Trì hoãn chuyển tên miền

Neolo.com không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ trong đăng ký tên miền và chuyển DNS do bên thứ ba hoặc người dùng mua dịch vụ của chúng tôi gây ra.

10 - Thanh toán và đáo hạn

Cơ sở tiền tệ là USD. Trong trường hợp khách hàng không thực hiện thanh toán và cảnh báo về việc đó thông qua khu vực khách hàng, Neolo.com có quyền tạm thời đình chỉ trang web. Đối với việc kích hoạt lại, số tiền tương ứng với chi phí gia hạn dịch vụ của bạn phải được thanh toán và nó sẽ chỉ được kích hoạt lại sau khi xác nhận thanh toán được xác minh. Trong trường hợp không thể thanh toán 20 ngày theo lịch sau ngày hết hạn, việc hủy bỏ cuối cùng của trang web của bạn, với việc xóa tương ứng tất cả thông tin được lưu trữ bởi người dùng. Theo cách này, người dùng sẽ mất tất cả quyền yêu cầu thông tin bị xóa. Việc thanh toán dịch vụ được thực hiện trước mỗi tháng, trên cơ sở hàng năm, hàng quý hoặc hàng tháng như được nêu trong chi tiết của kế hoạch. Trong các phương tiện thanh toán mà thông tin liên lạc từ khách hàng là cần thiết để thông báo và cá nhân hóa khoản thanh toán, Neolo có quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ tài khoản của khách hàng cho đến khi các báo cáo sau cho biết thanh toán và Neolo.com đưa ra xác nhận thanh toán.

Làm rõ:

1 - Trong trường hợp gói lưu trữ bao gồm tên miền khi hết hạn, tên miền sẽ tự động bị treo và thay đổi trạng thái thành hết hạn. Chủ sở hữu sẽ có 10 ngày để trả tương tự với giá gia hạn do Neolo.com đặt ra và sau 10 ngày đó, phải trả thêm 90 đô la cho tên miền (ngoại trừ LỘC TÊN ĐỊA PHƯƠNG tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia gia hạn của nó) và khách hàng chấp nhận rằng Neolo.com không chịu trách nhiệm) cộng với giá gia hạn của lưu trữ web để hoạt động của tên miền và lưu trữ được kích hoạt lại. Neolo không đảm bảo rằng một tên miền có thể được gia hạn nhiều hơn khoản thanh toán đã được thực hiện. Trong trường hợp không thể gia hạn tên miền, Neolo sẽ hoàn trả cho người đăng ký số tiền đã trả cho việc gia hạn tên miền không bao giờ vượt quá 11 U $ D (thanh toán một lần).

2 - Trong trường hợp các kế hoạch dành riêng cho việc đăng ký tên miền quốc tế, khi hết hạn, tên miền sẽ tự động bị đình chỉ và thay đổi trạng thái hết hạn. Chủ sở hữu sẽ có 10 ngày để trả tương tự với giá gia hạn do Neolo.com đặt ra và sau 10 ngày đó, phải trả thêm 90 đô la cộng với giá gia hạn để kích hoạt lại hoạt động của tên miền. Neolo không đảm bảo rằng một tên miền có thể được gia hạn nhiều hơn khoản thanh toán đã được thực hiện. Trong trường hợp không thể gia hạn tên miền, Neolo sẽ hoàn trả cho người đăng ký số tiền đã trả cho việc gia hạn tên miền không bao giờ vượt quá 11 U $ D (thanh toán một lần).

11 - Phân bổ các khoản thanh toán trong tài khoản hiện tại

Tài khoản hiện tại của khách hàng với Neolo.com hoạt động với phương thức: tổng các khoản ghi nợ và tín dụng. Theo cách này, mỗi khoản thanh toán mà khách hàng nhập vào trước hết được áp dụng cho lần gia hạn đầu tiên của dịch vụ hành chính HOẠT ĐỘNG và / hoặc TẠM NGỪNG hành chính. Nếu không có gia hạn hết hạn, số tiền này được tính vào các giao dịch mua hàng đang chờ xử lý hoặc được chỉ định là CÂN B FANG FAVOR cho các giao dịch mua hoặc gia hạn trong tương lai.

12 - Sửa đổi

Neolo.com có quyền thay đổi các đặc điểm và giá cả của các gói và / hoặc dịch vụ được cung cấp. Bất kỳ thông báo nào ảnh hưởng đến các đặc tính kỹ thuật của các dịch vụ được cung cấp sẽ diễn ra trực tiếp thông qua các trang web của chúng tôi trên Internet. Và việc sử dụng các dịch vụ của Neolo chỉ bao hàm sự chấp nhận các sửa đổi và / hoặc cập nhật của tài liệu này.

13 - Chính sách chống SPAM (Gửi quảng cáo không mong muốn)

Cùng với sự phát triển của Internet, lạm dụng email cũng phát triển. Mọi người rất tức giận với SPAM và gửi khiếu nại đến các nhà cung cấp. Vì điều này, chúng tôi phải đảm nhận một vị trí nghiêm ngặt về thư SPAM. Người đăng ký cam kết không truyền quảng cáo không mong muốn qua email hoặc bất kỳ phương tiện nào khác trên Internet bằng cách quảng cáo bất kỳ dịch vụ nào được lưu trữ với Neolo.com, thông qua các dịch vụ được ký hợp đồng với chúng tôi hoặc thông qua bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào khác. Việc không tuân thủ điểm này sẽ dẫn đến việc đình chỉ ngay lập tức và không có thông báo trước về các dịch vụ được ký hợp đồng. Mọi chi phí phát sinh sẽ được tính vào tài khoản của người dùng. Nếu người dùng phát hiện việc gửi thư SPAM, tài khoản sẽ bị treo và phải trả 50 đô la Mỹ - như một khoản phí mở lại tài khoản. Nếu chính sách này tiếp tục, tài khoản sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi và như đã đề cập ở trên, người dùng phải chịu các chi phí phát sinh và làm hỏng những người dùng khác của cùng một máy chủ. Khi dịch vụ bị đình chỉ bởi SPAM, một màn hình treo sẽ được đặt vào vị trí tương ứng. Màn hình này sẽ bị xóa ngay khi khoản thanh toán tiền phạt được xác minh.

14 - Gửi thư hàng loạt

Đó là thông báo rằng việc gửi thư hàng loạt không được phép, vì hoạt động của máy chủ mà nó được thực hiện bị ảnh hưởng. Nếu Người đăng ký có một số lượng người dùng nhất định muốn nhận thông tin nhất định về công ty hoặc dịch vụ của họ, trước khi gửi thư tương ứng, hãy liên hệ với khu vực kỹ thuật cho khách hàng.neolo.com, để họ được cung cấp hướng dẫn cần thiết, để không tạo ra xung đột dưới bất kỳ hình thức nào. Trong trường hợp gửi thư hàng loạt, tài khoản sẽ bị đình chỉ ngay lập tức bởi bộ phận kỹ thuật của công ty chúng tôi. Nó sẽ chỉ được khôi phục khi Người đăng ký liên hệ với bộ phận này để làm rõ tình huống và Neolo.com cho rằng không có nguy cơ 'cấm' địa chỉ IP của máy chủ thư hoặc bão hòa của máy chủ.

15 - Chính sách chống lừa đảo

Đình chỉ và / hoặc hủy dịch vụ trước khi phát hiện lừa đảo từ một trang web được lưu trữ trên Neolo.com "Lừa đảo" là một phương thức liên quan đến việc lấy thông tin để nhận ra hành vi lừa đảo và / hoặc trộm danh tính. Nó bao gồm lấy thông tin như số thẻ tín dụng, mật khẩu, thông tin tài khoản hoặc dữ liệu cá nhân khác, thông qua sự lừa dối. Loại gian lận này thường được nhận qua email hoặc cửa sổ bật lên Neolo.com hỗ trợ các tổ chức quốc tế trong cuộc chiến chống lừa đảo qua Internet Nếu bạn nghĩ rằng mình là nạn nhân của lừa đảo, hãy tiến hành như sau:

 • Báo cáo gian lận ngay lập tức cho Hỗ trợ kỹ thuật từ khách hàng.neolo.com> Liên hệ
 • Cung cấp chi tiết về kẻ lừa đảo, chẳng hạn như tin nhắn nhận được, cho cơ quan có thẩm quyền thông qua Trung tâm báo cáo gian lận Internet https://www.ic3.gov. Trung tâm này hoạt động trên toàn thế giới phối hợp với các cơ quan pháp lý để nhanh chóng đóng các trang web lừa đảo và xác định những người chịu trách nhiệm về gian lận

Nếu bạn tin rằng thông tin cá nhân của bạn đã bị đánh cắp hoặc có nguy cơ tuyệt chủng, bạn cũng nên liên lạc với FTC https://www.ftc.gov

 • Nếu khách hàng chịu trách nhiệm trực tiếp, việc đình chỉ sẽ là cuối cùng và không thể đảo ngược.
 • Nếu lỗ hổng đã được sử dụng trong các ứng dụng được cài đặt trên không gian web của bạn cho mục đích này, bạn phải cam kết sửa chúng và xóa các tệp độc hại khỏi trang web của bạn

Trong trường hợp phát hành lại, để trang web của bạn được kích hoạt lại, bạn phải trả tiền phạt tương ứng với 50 đô la Mỹ, một lần nữa cam kết sửa các lỗ hổng và xóa các tệp độc hại khỏi trang web của bạn. Nếu sau đó, tài khoản của bạn được sử dụng lại cho mục đích này, chúng tôi sẽ tiến hành hủy bỏ dứt khoát và không thể đảo ngược được. Để báo cáo một dịch vụ hoặc tên miền đang được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp, hãy liên hệ với Phòng nghiên cứu của chúng tôi thông qua abusos@neolo.com

Tương tự, các gói lưu trữ có thể lưu trữ độc quyền các tệp tương ứng với các trang web. Các video .zip, .tar.gz hoặc các tiện ích mở rộng khác có kích thước vượt quá 100 MB sẽ được Neolo.com xem xét kịp thời và có thể bị xóa trực tiếp mà không cần tham khảo ý kiến khách hàng để duy trì sự ổn định và nhanh nhẹn trong các máy chủ lưu trữ web. Việc xóa nội dung này sẽ không làm phát sinh bất kỳ quyền bồi thường nào từ nhà cung cấp. Để lưu trữ các tệp lớn (lớn hơn 100MB), khách hàng phải thuê dịch vụ VPS.

16 - Hoàn tiền (Quyền hoàn tiền)

Quyền yêu cầu hoàn trả số tiền đã giao cho Neolo.com dưới dạng thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp, sẽ chỉ có hiệu lực khi dịch vụ chỉ tương ứng với một trong các gói sau:

 • Gói 0, Gói 1, Gói không giới hạn, Gói dành cho người bán lại, Gói đặc biệt.

Ngoài ra, để xem xét yêu cầu hoàn trả như vậy, các yêu cầu sau phải được đáp ứng:

 • Yêu cầu phải được Neolo.com nhận được trước 30 ngày đầu tiên sử dụng dịch vụ ban đầu. Trong trường hợp sửa đổi kế hoạch, ngày mua dịch vụ đầu tiên sẽ được thực hiện.
 • Kế hoạch mà MoneyBack được yêu cầu phải HOẠT ĐỘNG. Để tùy chọn MoneyBack được xác minh, bạn KHÔNG được yêu cầu hủy đăng ký dịch vụ trước hoặc trong khi yêu cầu hoàn trả.
 • Yêu cầu sẽ chỉ có hiệu lực nếu dịch vụ không được cung cấp hoặc nếu thời gian chết lớn hơn 90% mỗi năm được đo với siteuptime.com. Một khoản phí hoàn kho 15% được thiết lập cho các chi phí hành chính sẽ không được hoàn trả.
 • Neolo.com không hoàn lại tiền trong các trường hợp tài khoản lưu trữ bị tạm ngưng do vi phạm bản quyền hoặc các khoản thanh toán được thực hiện thông qua nền tảng PayU hoặc Payssion (cả bằng thẻ tín dụng hoặc tiền mặt). Chỉ các khoản thanh toán được thực hiện qua PayPal mới được hoàn lại.

Khi nhận được yêu cầu hoàn trả và đã tuân thủ các yêu cầu được nêu ở trên, Neolo.com sẽ đánh giá yêu cầu và, nếu có thể, số tiền sẽ được hoàn trả thông qua các phương tiện đã thỏa thuận. Số tiền bồi hoàn sẽ không bao gồm số tiền chi phí hoa hồng áp dụng trong một số hình thức thanh toán. Hoàn tiền có thể mất 20 đến 40 ngày làm việc. SSL, giấy phép, đăng ký, gia hạn và chuyển tên miền sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp. Hoàn tiền chỉ có thể được yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ ban đầu, sau thời gian nói trên, người dùng chấp nhận rằng sẽ không có khả năng hoàn trả.

17 - Đăng ký tên miền

Việc xử lý tên miền mà đăng ký được trả cho Neolo.com tùy thuộc vào tình trạng sẵn có tại thời điểm đăng ký với thực thể tương ứng. Thủ tục này chỉ bắt đầu khi chứng nhận thanh toán được xác minh. Khi một tên miền đã được xử lý, các ký tự của tên miền không thể được sửa đổi và số tiền thanh toán của nó không thể được hoàn trả. Bằng cách thực hiện bất kỳ thủ tục nào liên quan đến tên miền trên Neolo.com, bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện được thiết lập bởi thực thể quốc tế ICANN Neolo.com xác nhận tính khả dụng tại thời điểm hoàn tất đơn đặt hàng thông qua máy chủ whois của nhà điều hành TLD tương ứng. Neolo.com không chịu trách nhiệm về thông tin trong cơ sở dữ liệu WHOIS của nhà điều hành TLD, vì điều này được cung cấp mà không có bất kỳ sự bảo đảm hoặc đảm bảo nào về tính chính xác của nó.

Nếu tên miền mà khách hàng đã nhập trong đơn đặt hàng được phát hiện là bị chiếm dụng hoặc không hợp lệ, tùy chọn gửi tên miền thay thế sẽ được cung cấp, duy trì cùng một phần mở rộng như tên được chọn trong giao dịch mua. Việc phát hiện và báo cáo tên miền bận hoặc không hợp lệ, được thực hiện khi tên miền đã có bước thanh toán và đăng ký được xác minh. Thông báo được thực hiện qua email với hướng dẫn gửi tên thay thế. Một tên miền có thể bị đình chỉ vì lý do kỹ thuật hoặc quản trị bởi Neolo.com, với khách hàng có khả năng liên lạc với khu vực Thanh toán từ khu vực khách hàng của họ để giải quyết. Khi hết hạn, tên miền sẽ tự động bị treo và thay đổi trạng thái thành hết hạn.

Chủ sở hữu sẽ có 10 ngày để trả tương tự với giá gia hạn do Neolo.com đặt ra và sau 10 ngày đó, phải trả thêm 90 đô la cộng với giá gia hạn để kích hoạt lại hoạt động của tên miền. Sau 15 ngày kể từ ngày hết hạn của tên miền, nó sẽ bị xóa.

18 - Đổi mới tên miền

Chỉ những miền đã được đăng ký ban đầu bởi Neolo.com mà không có ngoại lệ mới được gia hạn. Các miền không nằm trong trường hợp này có tùy chọn được chuyển đến Neolo.com phải thực hiện thay đổi này, tối thiểu là 30 ngày trước ngày hết hạn. Quá trình gia hạn chỉ bắt đầu sau khi khoản thanh toán được xác minh, ngay cả khi nó không đảm bảo việc gia hạn miền. Chỉ có thể gia hạn miền nếu thanh toán được thực hiện đúng thời gian và hình thức, nếu không sẽ không thể thực hiện được. Neolo.com cũng không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm nếu miền không thể được gia hạn. Các miền .com.es, .es, .com.pe và .pe phải được gia hạn 60 ngày trước khi hết hạn để tránh bước vào thời gian đổi. Miền .com.au và .au phải được gia hạn 90 ngày trước khi hết hạn để tránh bước vào thời gian đổi.

19 - Chuyển tên miền

Đó là một dịch vụ mà Neolo.com thực hiện theo phép lịch sự với khách hàng của mình, Neolo.com không chịu trách nhiệm hoàn thành đúng các thủ tục chuyển nhượng do khu vực đăng ký của mình khởi xướng vì điều này chỉ phụ thuộc vào thực thể nơi tên miền ban đầu là tên miền Phát hành tên miền đúng thời hạn và các email được gửi đến địa chỉ email của liên hệ quản trị tên miền trong thực thể đăng ký ban đầu được trả lời chính xác. Không hoàn lại tiền được thực hiện bởi vì Neolo.com trả tiền khi quá trình bắt đầu. Quá trình chuyển tiền chỉ bắt đầu khi xác nhận thanh toán được xác minh. Trách nhiệm của khách hàng là người thanh toán quá trình chuyển tiền, xác minh rằng tên miền ở trạng thái Hoạt động hoặc OK trong thực thể đăng ký ban đầu và nhập Mã chuyển nhượng từ khu vực khách hàng của bạn. Để một năm gia hạn được thêm vào tên miền được chuyển, phải hơn 45 ngày kể từ ngày tạo hoặc gia hạn ở một thực thể khác.

20 - Số lượng email được gửi tối đa

Giới hạn gửi email được Neolo.com cho phép trong các gói và đại lý riêng lẻ của mình, là 150 email mỗi giờ cho mỗi tên miền và mỗi tài khoản lưu trữ được tạo. Nếu phát hiện vượt quá số lượng email, việc gửi thư đi sẽ bị chặn, cho đến cuối giờ kể từ khi đình chỉ chặn phong tỏa thư đi.
Các nguyên nhân phổ biến nhất của đình chỉ là:

- Một lỗ hổng trong một số hình thức web để gửi email. Trong những trường hợp này, hệ thống treo không có chi phí kích hoạt lại và được kích hoạt ngay khi người dùng liên lạc và phối hợp với khu vực Kỹ thuật để giải quyết lỗ hổng. - Sử dụng tài khoản email dành riêng để gửi thư SPAM. Những trường hợp này dẫn đến việc đình chỉ tài khoản, mở trường hợp theo dõi và tạo hóa đơn tương ứng. Tài khoản sẽ được kích hoạt lại chỉ sau khi thanh toán khoản nợ đã được xác minh. QUAN TRỌNG: Những hạn chế này chỉ áp dụng cho các gói và đại lý riêng lẻ được tìm thấy trên các máy chủ dùng chung. Giới hạn trên các máy chủ chuyên dụng và VPS chỉ phụ thuộc vào dung lượng của thiết bị (phần cứng).

21 - Giao tiếp với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật và Thanh toán.

Cách tối ưu để liên lạc là thông qua khách hàng.neolo.com. Giờ dịch vụ điện thoại là từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối GMT -3. Email và vé được trả lời 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm.

22 - Gói lưu trữ và số lượng tài khoản được phép

Kế hoạch nhà ở cá nhân được đề cập như được liệt kê dưới đây:

 • Plan 1
 • Plan 0
 • Gói không giới hạn (cho phép nhiều tên miền bổ sung nhưng tất cả phải được sở hữu bởi chủ tài khoản) Gói cao cấp

Chỗ ở cá nhân được hiểu là khả năng lưu trữ một trang web duy nhất. Nhiều kế hoạch chỗ ở được gọi là liệt kê dưới đây:

 • D7
 • D14
 • D25
 • D50
 • D100
 • D300

Nhiều lưu trữ được hiểu là khả năng tạo một số lượng tài khoản lưu trữ giới hạn, được xác định bởi gói được ký hợp đồng, từ bảng điều khiển WHM được bật. Mỗi tài khoản lưu trữ này sẽ cho phép bạn lưu trữ một trang web duy nhất. Việc lưu trữ một trang web sẽ được thực hiện độc quyền thông qua việc sử dụng các công cụ được kích hoạt bởi Neolo.com. Sửa đổi dịch vụ theo hợp đồng dẫn đến việc lưu trữ nhiều trang web hơn các trang web được phép như chi tiết trong các đặc điểm của kế hoạch sẽ không được phép trong bất kỳ trường hợp nào. Các hành động như (nhưng không giới hạn): tên miền addon thông qua các lệnh APACHE trên tệp .htaccess, chuyển hướng bằng mã PHP hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác, v.v. sẽ được coi là không tuân thủ. Trong trường hợp thuê bao phát sinh trong hoạt động được mô tả trước đó, việc đình chỉ dịch vụ ngay lập tức sẽ được tiến hành, mà không cần thông báo trước, cho đến khi tình hình được bình thường hóa. Các tài khoản lưu trữ chia sẻ truyền thống (Gói 0, Gói 1 và Gói không giới hạn) cũng như Gói đại lý, sẽ bị giới hạn ở 768MB RAM và trong trường hợp đặc biệt là RAM 1GB. Gói Premium Hosting, VPS Hosting và Máy chủ chuyên dụng sẽ có bộ nhớ RAM được chỉ định trong mỗi gói.

23 - Di cư

Di chuyển miễn phí trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web trước đó sử dụng cPanel và có tùy chọn thực hiện Sao lưu toàn bộ. Nếu không, nhóm kỹ thuật sẽ xem xét tùy thuộc vào thời gian di chuyển có liên quan đến một số chi phí hay không. Việc di chuyển mất từ 3 đến 10 ngày làm việc tùy theo thời gian sẵn có. Trong trường hợp không có cPanel trong nhà cung cấp trước đó, chỉ có thể di chuyển trang web chứ không thể di chuyển các tài khoản email. Sau này chỉ có thể được di chuyển trong những trường hợp đặc biệt và với một khoản phí bổ sung được thỏa thuận. Các cuộc di cư được thực hiện từ thứ Hai đến thứ Sáu. Chúng có thể được thực hiện đặc biệt vào cuối tuần nhưng chỉ theo thỏa thuận trước giữa khách hàng và nhà cung cấp.

24 - Pháp luật áp dụng và trách nhiệm của người bán lại

Thẩm quyền và luật áp dụng. Tất cả các tranh chấp hoặc tranh chấp phát sinh từ Ứng dụng này sẽ được đệ trình lên thẩm quyền của các tòa án có thẩm quyền của Thủ đô Liên bang, Argentina. Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Cộng hòa Argentina. Neolo.com không có mối quan hệ hợp đồng với khách hàng cuối cùng ký hợp đồng dịch vụ với "người bán lại" dịch vụ. Các điều kiện và quy tắc được nêu trong tài liệu này có thể được Neolo.com sửa đổi mà không cần thông báo trước, thông báo bằng các phương tiện mà nó thấy cần thiết.

25 - Cotizaciones en moneda local

Các giá trị được hiển thị bằng đô la (USD) trên trang này được tính theo tỷ giá hối đoái trong ngày của ngân hàng trung ương của quốc gia bạn. Tại thời điểm mua, giao dịch sẽ được thực hiện dựa trên việc quy đổi nội tệ của quốc gia bạn bởi tổ chức tài chính trên thẻ tín dụng của bạn. Hãy nhớ rằng tỷ giá hối đoái và các tỷ giá có thể có khác sẽ do ngân hàng của bạn xác định.

Bằng cách thuê các dịch vụ của chúng tôi, bạn tuyên bố sẽ biết và chấp nhận các chính sách sử dụng này.

Sửa đổi lần cuối vào ngày 3 tháng 8 năm 2021.

Bạn có câu hỏi nào không? Nhóm của chúng tôi sẵn sàng giúp bạn
TƯ VẤN THỰC HIỆN