Lưu trữ so sánh biểu đồ

Tất cả các kế hoạch ở một nơi.

So sánh giữa các gói Web Hosting tốt nhất trong thị trường $ country.

So sánh các gói Hosting

So sánh các gói Hosting

Điều quan trọng là bạn hiểu từng tính năng của dịch vụ Web Hosting mà chúng tôi cung cấp, vì vậy trong bảng so sánh này của Web Hosting, bạn sẽ tìm thấy tất cả các tính năng của dịch vụ chúng tôi cung cấp được liệt kê, do đó bạn có thể so sánh và chọn tốt nhất trang web của bạn

Năm đầu tiên lưu trữ, chúng tôi cung cấp cho bạn GIẢM GIÁ 50% cho các tài khoản mới với mã khuyến mãi: NUEVACUENTA

Kế hoạch lưu trữ

Chọn gói lưu trữ web của bạn
Gói không giới hạn
Chỉ

114,431.10 ₫/ my

Ưu đãi: Tiết kiệm tiền 50%
228,862.19 ₫/ my khi bạn gia hạn
Kế hoạch 1
Chỉ

56,734.75 ₫/ my

Ưu đãi: Tiết kiệm tiền 50%
113,469.49 ₫/ my khi bạn gia hạn
Kế hoạch 0
Chỉ

45,195.48 ₫/ my

Ưu đãi: Tiết kiệm tiền 50%
90,390.95 ₫/ my khi bạn gia hạn

Các tính năng chính

?Tên miền không giới hạn 1 1
?Người tạo trang web Không Không
?không gian không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Chuyển khoản Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
?Tên miền phụ không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Cơ sở dữ liệu MySQL không giới hạn không giới hạn Không
?phpMyAdmin không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Tài khoản email không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Tài khoản FTP không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?PHP không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?cPanel
?+200 ứng dụng tự động thay đổi
?Tương thích WordPress Không
?SSL
?Hỗ trợ kỹ thuật không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Tạo tài khoản ngay lập tức
?Công cụ tìm kiếm cao
?+500 hướng dẫn
?Di chuyển tài khoản
?Bảo vệ
?Tên miền bổ sung không giới hạn Không Không
?Tên miền được nhắm mục tiêu không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Chuyển hướng không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Trình chỉnh sửa vùng DNS không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Truy cập webmail không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Antispam Boxtrapper không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Bộ lọc thư rác CPanel Antispam không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Tự trả lời không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Địa chỉ mặc định không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Bộ lọc cấp tài khoản không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Bộ lọc cấp người dùng không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Theo dõi bài không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Đăng nhập không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?DKIM & SPF không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Sửa đổi MX không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Sao lưu On-demand On-demand On-demand
?Thống kê AwStats không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Nhật ký lỗi không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Đồng hồ chuyển
?Máy đo CPU
?Google Analytics
?Thư mục mật khẩu không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Chặn IP không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Bảo vệ HotLink không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Đỉa bảo vệ không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?WHM Không Không Không
?Công việc định kỳ không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Google Workspace Tùy chọn Tùy chọn Tùy chọn
?Văn phòng 365 Tùy chọn Tùy chọn Tùy chọn
?Xác thực hai yếu tố không giới hạn không giới hạn không giới hạn
?Chọn phiên bản PHP không giới hạn không giới hạn không giới hạn
Chọn gói lưu trữ web của bạn
Gói không giới hạn
Chỉ

114,431.10 ₫/ my

Ưu đãi: Tiết kiệm tiền 50%
228,862.19 ₫/ my khi bạn gia hạn Mua
Kế hoạch 1
Chỉ

56,734.75 ₫/ my

Ưu đãi: Tiết kiệm tiền 50%
113,469.49 ₫/ my khi bạn gia hạn Mua
Kế hoạch 0
Chỉ

45,195.48 ₫/ my

Ưu đãi: Tiết kiệm tiền 50%
90,390.95 ₫/ my khi bạn gia hạn Mua

Kể từ năm 2002, hơn 10.000 khách hàng từ 79 quốc gia đã chọn dịch vụ lưu trữ web của chúng tôi, đặc biệt là từ Việt Nam

Bạn có câu hỏi nào không? Nhóm của chúng tôi sẵn sàng giúp bạn
TƯ VẤN THỰC HIỆN