Kiếm tiền bằng cách là thành viên của Neolo!

Nếu bạn giới thiệu dịch vụ của chúng tôi cho người khác và thuê chúng tôi, bạn có thể kiếm tiền!

Bắt đầu ngay bây giờ

Giành chiến thắng bằng cách trở thành thành viên của Neolo tại $ country

Hoa hồng

Chúng tôi sẽ ghi có cho bạn khoản hoa hồng 30% cho mỗi khách hàng được giới thiệu ký hợp đồng dịch vụ của chúng tôi và thực hiện thanh toán của bạn.

Thanh toán

Hàng tháng chúng tôi ghi có hoa hồng cho các tài khoản đã đạt 100 USD.

Vật liệu có sẵn

Chúng tôi có thể gửi cho bạn logo, tờ rơi, nội dung, v.v. để bạn có thể bán / quảng bá dịch vụ Neolo.

Câu hỏi thường gặp

Hệ thống liên kết Neolo là gì?

+

Thông qua hệ thống liên kết Neolo, bạn có thể đề xuất các sản phẩm và dịch vụ và nhận được tỷ lệ hoa hồng của số tiền được trả cho mỗi lượt giới thiệu của bạn.

Hoa hồng là bao nhiêu?

+

Hiện tại, hoa hồng được định kỳ 30%, nghĩa là, nếu bạn có nghĩa là 5 khách hàng mà mỗi khách hàng trả 10 USD mỗi tháng, bạn sẽ nhận được 3 USD (30% của 10 USD) * 5 khách hàng = 15 USD mỗi tháng

Làm thế nào để bạn thực hiện thanh toán hoa hồng?

+

Hoa hồng thanh toán được thực hiện thông qua PayPal.

Có giới hạn để gửi thanh toán không?

+

Có, điều cần thiết là bạn đã đạt được hoa hồng 100 USD để chúng tôi có thể thực hiện thanh toán.

Bắt đầu ngay bây giờ

Đăng ký (nếu bạn không phải là khách hàng của Neolo) và sau đó kích hoạt tài khoản liên kết của bạn.

1. Đăng ký 2. Kích hoạt liên kết
Bạn có câu hỏi nào không? Nhóm của chúng tôi sẵn sàng giúp bạn
TƯ VẤN THỰC HIỆN